Osnovne informacije

KLASUS je alat za sve korisnike klasifikacija koji na jednome mjestu nudi mogućnost pregledavanja i pretraživanja klasifikacija prema nazivu i šifri, omogućuje prikazivanje pojedinačnih elemenata klasifikacija, njihove nazive, objašnjenja ili indekse, ako postoje, kao i tablica veza među različitim verzijama klasifikacija, te pruža mogućnost preuzimanja klasifikacija u više formata sa svim razinama i elementima klasifikacije.

Klasifikacije su grupirane unutar ''Obitelji'' koje obuhvaćaju na određeni način povezane klasifikacije, a ''Prečice'' omogućuju izravan pristup najčešće traženim klasifikacijama.

Sadržaj baze kontinuirano će se dopunjavati u skladu s promjenama postojećih i/ili uvođenjem novih klasifikacijskih standarda službene statistike te svih dodatnih raspoloživih alata koji olakšavaju njihovu primjenu. Sve promjene sadržaja baze bit će dokumentirane, a informacije o njima dostupne na početnoj stranici KLASUS-a pod ''Novosti''.

Više informacija o sadržaju KLASUS-a i njegovim mogućnostima možete pronaći u Priručniku za korisnike KLASUS-a.
Kontakt
Za dodatne informacije molimo pošaljite svoj upit na adresu elektroničke pošte: klasifikacije@dzs.hr.
Novosti
Datum kreiranja: 29.03.2023
Nova verzija Nomenklature industrijskih proizvoda
NIP 2022.
Datum kreiranja: 24.02.2023
Nova verzija Nomenklature industrijskih proizvoda za mjesečno istraživanje industrije
NIPUM 2023.
Datum kreiranja: 14.02.2023
Nova verzija Kombinirane nomenklature
KN 2023.
Datum kreiranja: 22.03.2022
Nova verzija Nomenklature industrijskih proizvoda
NIP 2021.
Datum kreiranja: 10.03.2022
Nova verzija Nomenklature industrijskih proizvoda za mjesečno istraživanje industrije
NIPUM 2022.
Datum kreiranja: 01.03.2022
Nova verzija Kombinirane nomenklature
KN 2022.
Datum kreiranja: 24.03.2021
Nova verzija Nomenklature industrijskih proizvoda
NIP 2020.
Datum kreiranja: 12.03.2021
Nova verzija Nomenklature industrijskih proizvoda za mjesečno istraživanje industrije
NIPUM 2021.
Datum kreiranja: 20.01.2021
Nova verzija Kombinirane nomenklature
KN 2021.
Datum kreiranja: 01.04.2020
Nova verzija Nomenklature industrijskih proizvoda
NIP 2019.
Datum kreiranja: 01.04.2020
Nova verzija Nomenklature industrijskih proizvoda za mjesečno istraživanje industrije
NIPUM 2020.
Datum kreiranja: 24.01.2020
Nova verzija Kombinirane nomenklature
KN 2020.
Datum kreiranja: 15.01.2020
Nova verzija Nacionalne klasifikacije statističkih regija 2021.
HR NUTS 2021.
Datum kreiranja: 10.04.2019
Nova verzija Nomenklature industrijskih proizvoda
NIP 2018.
Datum kreiranja: 10.04.2019
Nova verzija Nomenklature industrijskih proizvoda za mjesečno istraživanje industrije
NIPUM 2019.
Datum kreiranja: 14.01.2019
Nova verzija Kombinirane nomenklature
KN 2019.
Datum kreiranja: 22.03.2018
Nova verzija Nomenklature industrijskih proizvoda
NIP 2017.
Datum kreiranja: 26.01.2018
Nova verzija Kombinirane nomenklature
KN 2018.
Datum kreiranja: 23.05.2017
Nova verzija Nomenklature inputa sirovina i materijala industrije
NRMI 2016.
Datum kreiranja: 11.04.2017
Nova verzija Nomenklature industrijskih proizvoda
NIP 2016.
Datum kreiranja: 16.03.2016
Nova verzija Nomenklature industrijskih proizvoda
NIP 2015.
Datum kreiranja: 28.01.2016
Nova verzija Kombinirane nomenklature
KN 2016.