PODRUČNE SLUŽBE PO ŽUPANIJAMA  ADRESA IME I PREZIME BROJ TELEFONA BROJ FAX-A E - MAIL
PODRUČNA SLUŽBA ZA STATISTIKU VARAŽDIN          
I. Zagrebačka županija
         
Ispostava Ivanić Grad 10310 Ivanić Grad, Trg V. Nazora 1 Marica Kunštek 01/2831-159,01/4873-669 01/4873-669 kunstekm@dzs.hr
    Mirjana Gojak (voditeljica)                 049/371-587     
Samostalni izvršitelji u Samoboru 10430 Samobor,Trg kralja Tomislava 5 Nada Skejo 01/3378-261 01/3363-510 skejon@dzs.hr
    Višnja Lehpamer 01/3378-271   lehpamerv@dzs.hr
Samostalni izvršitelj u Vrbovcu 10340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9 Božena Kolarić 01/4812-581 01/2791-142 bozenak@dzs.hr
II. Krapinsko-zagorska županija
         
Samostalni izvršitelji u Krapini 49000 Krapina, Frana Galovića bb Mirjana Gojak  049/371-587  049/371-587 gojakm@dzs.hr
    Karolina Kaniški 049/371-693   KaniskiK@dzs.hr
    Anica Lovrek     lovreka@dzs.hr
    Nevenka Pondeljak     pondeljakn@dzs.hr
III. Sisačko-moslavačka županija          
Ispostava Kutina 44320, Kutina, Kralja Tomislava 12 Vesna Cerančević (voditeljica) 044/683-469 044/683-472 cerancevicv@dzs.hr
    Katarina Hranitelj 044/683-469   hraniteljk@dzs.hr    
    Emina Kulenović/zamjena  044/683-472   KulenovicE@dzs.hr
    Melita Rukavina                   044/683-472   rukaviname@dzs.hr
    Iva Zadravec 044/683-472   zadraveci@dzs.hr
V. Varaždinska županija          
  42000 Varaždin, S. Vraza 4 Jadranka Domislović (voditeljica Službe) 042/394-276, 042/394-268 042/394-268 domislovicj@dzs.hr
    Juraj Težak 042/394-228   tezakj@dzs.hr
Samostalni izvršitelj u Ludbregu 42230 Ludbreg, Trg sv. Trojstva 14 Ružica Jalšić 042/639-784   jalsicr@dzs.hr
VI. Koprivničko-križevačka županija          
Samostalni izvršitelji u Koprivnici 48000 Koprivnica, A. Nemčića 5 Zdravka Križnjak 048/658-163 048/658-181 kriznjakz@dzs.hr
    Mirela Tomec Fereža 048/658-162, 658-161   tomecm@dzs.hr
VII. Bjelovarsko-bilogorska županija          
Ispostava Bjelovar 43000 Bjelovar, Ivana Gundulića 1/III Vera Hnatek - Bene (voditeljica) 043/221-722 043/221-722 hnatekbenev@dzs.hr
    Dajana Gulaš 043/221-721   GulasD@dzs.hr
    Etelka Jurčić 043/221-721   jurcice@dzs.hr
X. Virovitičko-podravska županija          
Samostalni izvršitelji u Virovitici 33 000 Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1 Slađana  Hrgović 033/743-163 033/743-118 hrgovics@dzs.hr
Samostalni izvršitelj u Slatini 33520 Slatina, Trg Svetog Josipa 10 Ivana Draksler 033/401-993, 033/619-849 033/401-993 draksleri@dzs.hr
XX. Međimurska županija          
Samostalni izvršitelji u Čakovcu 40000 Čakovec, Ulica Zrinsko-Frankopanska 9 Vladimir Pongrac             040/644-407 040/644-400 pongracv@dzs.hr
    Dražen Poljančić 040/644-405   poljancicd@dzs.hr
    Ljubica Prokec 040/644-401   prokeclj@dzs.hr
    Velimir Škriljevečki 040/644-402, 042/394-248   skriljeveckiv@dzs.hr
PODRUČNA SLUŽBA ZA STATISTIKU RIJEKA          
IV. Karlovačka županija          
Ispostava Karlovac 47000 Karlovac, Haulikova 1/I Natalija Kosanović 047/600-389   kosanovicn@dzs.hr
    Martina Car 047/600-491   carm@dzs.hr
Samostalni izvršitelji u Ogulinu 47300 Ogulin, Trg B.Frankopana 11 Alena Fićurin 047/532-205 047/532-205 ficurina@dzs.hr
VIII. Primorsko-goranska županija
         
  51000 Rijeka, Jelačićev trg 1/I Ljerka Radošević Sarić (voditeljica Službe) 051/330-063 (direktan),         int. 601 051/337-749 radosevicsariclj@dzs.hr
    Lidia Hrunka Br.centrale: 051/211-229, 051/213-652, 051/213-648  int. 624   hrunkal@dzs.hr
    Blanka Babić int. 625   babicb@dzs.hr
    Dijana Sorić Dupor int. 602   soricdupord@dzs.hr
    Goranka Novković int. 608, 051/211-496    novkovicg@dzs.hr
    Edi Fabjančić int. 607, 051/211-496   fabjancice@dzs.hr
    Grozdana Vukelić int. 622   vukelicg@dzs.hr
    Ingrid Marinkov int. 621   marinkovi@dzs.hr
    Josip Štambuk int. 617, 051/323-751   stambukj@dzs.hr
    Maja Miličić int. 618, 051/323-751   milicicm@dzs.hr
    Tanja Malnar int. 603   malnart@dzs.hr
    Vesna Domijan int. 606   domijanv@dzs.hr
    Zvjezdana Barić int.614, 051/323-750   baricz@dzs.hr
IX. Ličko-senjska županija          
Samostalni izvršitelji u Senju 53270 Senj, Obala dr. Franje Tuđmana br. 2 Ivona Špalj 053/648-065 053/551-080 spalji@dzs.hr
XVIII. Istarska županija          
Ispostava Pula 52100 Pula, Ulica Velog Jože 1A Sandra Kontošić (voditeljica) 052/649-402 052/210-674 kontosics@dzs.hr
    Oriana Palin Stemberger 052/894-3447   stembergerpalino@dzs.hr
    Snježana Lucić - Kraljić 052/894-3447   lucics@dzs.hr
    Snježana Višković 052/210-674   viskovics@dzs.hr
    Mirela Šimić 052/210-674   SimicMi@dzs.hr
    Slavica Perišić Rojnić /zamjena 052/894-3447   perisicrojnics@dzs.hr
PODRUČNA SLUŽBA ZA STATISTIKU OSIJEK          
XI. Požeško-slavonska županija          
Samostalni izvršitelji u Požegi 34000 Požega, Županijska 11 Jasmina Safundžić 034/290-115 034/290-163 safundzicj@dzs.hr
    Martina Krajček 034/290-164   krajcekm@dzs.hr
    Renata Bagarić 034/290-164   bagaricr@dzs.hr
XII. Brodsko-posavska županija          
Ispostava Slavonski Brod 35000 Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br.1 Kristina Ferić (voditeljica) 035/221-458 035/221-436 ferick@dzs.hr
    Gordana Kruljac 035/221-437, 035/221-438   kruljacg@dzs.hr
    Nada Marjanović 035/221-448   marjanovicn@dzs.hr
    Željka Jelić 035/221-453   jelicz@dzs.hr
    Lidija Vargić 035/221-449   vargicl@dzs.hr
Samostalni izvršitelj u Novoj Gradišci 35400 Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1 Štefanija Ivanišević 035/330-165 035/362-914       ivanisevics@dzs.hr
XIV. Osječko-baranjska županija
         
  31000 Osijek, Strossmayerova 6/II Verica Andraković (voditeljica Službe)            031/283-744 031/283-766 andrakovicv@dzs.hr
    Bernada Stipanović 031/283-744   stipanovicb@dzs.hr
    Ana Lončarić/zamjena 031/283-834   LoncaricA@dzs.hr
    Branko Kljaić 031/283-744   kljaicb@dzs.hr
    Ivka Ćurić- Muhar 031/283-834   curici@dzs.hr
    Jasminka Turček 031/283-834   turcekj@dzs.hr
    Mira Mutter 031/283-833   mutterm@dzs.hr
    Mirna Knežević 031/283-822   knezevicm@dzs.hr
    Senka Marolin 031/283-834   marolins@dzs.hr
    Željko Paulus 031/283-744   paulusz@dzs.hr
    Mateja Pavlinušić 031/283-744   pavlinusicm@dzs.hr
XVI. Vukovarsko-srijemska županija          
Ispostava Vinkovci 32100 Vinkovci, Glagoljaška 27/IV Marija Sertić (voditeljica) 032/344-162, 032/344-094 032/344-094 serticm@dzs.hr
    Kata Parašilovac 032/344-162   parasilovack@dzs.hr
Samostalni izvršitelji u Županji 32270 Županja, Strossmayerova 18 Mirko Tolarić 032/826-367 032/826-368 tolaricm@dzs.hr
    Krešimir Bušić 032/826-367   busick@dzs.hr
    Vlasta Krpan/zamjena 032/826-367   krpanv@dzs.hr
PODRUČNA SLUŽBA ZA STATISTIKU SPLIT          
XIII. Zadarska županija          
Samostalni izvršitelji u Zadru 23000 Zadar, Narodni trg 1 Marijana Šimunić Kardum 023/301-523 023/214-035 simunickardumm@dzs.hr
    Ivana Milin 023/214-144   milini@dzs.hr
    Nenad Ćosić 023/212-152   cosicn@dzs.hr
    Dina Blagdan 023/213-935   BlagdanD@dzs.hr
    Ivana Juraga /zamjena 023/213-935   juragai@dzs.hr
    Mirela Smokrović /zamjena 023/214-035   smokrovicm@dzs.hr
XV. Šibensko-kninska županija          
Ispostava Šibenik 22000 Šibenik, Stjepana Radića 55 Vinka Pancirov (voditeljica)               022/337-014 022/200-976 pancirovv@dzs.hr
    Ivica Štrkalj 022/337-608   strkalji@dzs.hr
    Neda Škugor 022/337-610   skugorn@dzs.hr
    Zdravka Kalauz 022/337-610   KalauzZ@dzs.hr
XVII. Splitsko-dalmatinska županija
         
  21000 Split, Vukovarska 1 Fanica  Lazaneo (voditeljica Službe)         021/450-447 021/300-182 lazaneof@dzs.hr
    Anita Popović 021/450-446   popovica@dzs.hr
    Danijela Milas 021/450-580   milasd@dzs.hr
    Josip Jelavić 021/450-581   jelavicj@dzs.hr
    Milena Ćićerić 021/450-590, 021/450-595   cesarz@dzs.hr
    Siniša Vladislavić 021/450-591   vladislavics@dzs.hr
    Slobodan Zekan 021/450-434   zekans@dzs.hr
    Anita Žanko 021/450-446   zankoa@dzs.hr
    Tihomir Vrvilo 021/450-341   VrviloT@dzs.hr
Samostalni izvršitelj u Visu   Ines Vojković      vojkovici@dzs.hr
XIX. Dubrovačko-neretvanska županija          
Ispostava Dubrovnik 20000 Dubrovnik, Vukovarska 16 Ivana Korać (voditeljica) 020/351-002, 020/351-164 020/351-053 koraci@dzs.hr
    Stela Kličan 020/351-006   klicans@dzs.hr
    Pero Caput 020/351-001   caputp@dzs.hr