Učinci pandemije bolesti COVID-19 na društveno-ekonomske pokazatelje

PLAĆE

U prosincu 2021. u odnosu na studeni 2021. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama pala je za 0,7% i iznosila je 7 280 kuna.

Porast prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u pravnim osobama ostvaren je u devet područja djelatnosti, a najveći je u području djelatnosti D (Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija), za 7,2%, što nije nužno povezano s pandemijom bolesti COVID-19 jer su tom području oscilacije na mjesečnoj razini uobičajene, ponajprije zbog isplata ostalih oporezivih primitaka.

Pad prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u pravnim osobama vidljiv je u deset područja djelatnosti, od kojih je najveći, za 4,8%, u području djelatnosti C (Prerađivačka industrija). Taj pad vjerojatno nije povezan s pandemijom jer su tom području djelatnosti u studenome u odnosu na listopad 2021. neto plaće najviše porasle, tako da je on očekivan. U području djelatnosti I (Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane), koje se zbog pandemije bolesti COVID-19 pokazalo kao najugroženije, nakon postupnog oporavka, prosječne mjesečne isplaćene neto plaće pale su za 2,2%. U tom području prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za prosinac 2021. manja je za 20,7% u odnosu na prosječnu mjesečnu isplaćenu neto plaću u Republici Hrvatskoj, što je povećanje razlike za 1,2 postotna boda u odnosu na razliku iz studenoga 2021. Ipak, uspoređujući neto plaće iz prosinca 2021. s plaćama iz veljače 2020., kada se pandemija pojavila i s istim mjesecom prethodne godine, pokazatelji upućuju na oporavak u plaćama u području djelatnosti I.

U prosincu 2021. u odnosu na studeni 2021. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama iznosila je 9.835 kn što je pad za 0,8%. Porast prosječne mjesečne bruto plaće u pravnim osobama ostvaren je u osam područja djelatnosti, a najveći je u području djelatnosti D (Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija), za 9,4%, jednako kao i kod neto plaća.

Prosječna mjesečna bruto plaća u pravnim osobama pala je u 11 područja djelatnosti, a najviše, za 5,6%, u području djelatnosti C (Prerađivačka industrija), jednako kao i kod neto plaća.

U prosincu 2021. u odnosu na veljaču 2020., mjesec u kojem se pandemija bolesti COVID-19 pojavila, prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama porasla je za 7,2%. Taj je porast ostvaren u svih 19 područja djelatnosti, a najviše u području djelatnosti D (Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija), za 21,4%. Porast veći od 10% ostvaren je u i područjima djelatnosti A (Poljoprivreda, ribarstvo i šumarstvo), L (Poslovanje nekretninama) i Q (Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi). Za područje djelatnosti A ne može se tvrditi da je taj porast povezan s pandemijom bolesti COVID-19, dok je za područje djelatnosti L uz druge utjecaje kao što je povećana inflacija u posljednje vrijeme i pripreme za ulazak u eurozonu moguća neizravna povezanost s pandemijom.

Od početka pandemije, u veljači 2020., najveći učinci na kretanje plaća, vezani za bolest COVID-19, ostvareni su u područjima djelatnosti I (Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane) i Q (Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi). U području djelatnosti Q ti su se učinci, nakon ljeta, ponovno blago povećali jer je prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u prosincu 2021. u odnosu na veljaču 2020. bila veća za 10,4%. U području djelatnosti I, nakon kolovoza 2021., kada su bili neutralizirani, od rujna 2021. ponovno se blago povećavaju zbog utjecaja kraja ljetne sezone. Naime, u području djelatnosti I prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za prosinac 2021. manja je za 20,7% u odnosu na prosječnu mjesečnu isplaćenu neto plaću u Republici Hrvatskoj, dok je u veljači 2020. ta razlika iznosila 18,6%.

U prosincu 2021. u odnosu na veljaču 2020. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama porasla je za 6,0%. Taj je porast ostvaren u svih 19 područja djelatnosti, a najviše, za 24,1%, u području djelatnosti D (Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija), jednako kao i kod neto plaća. Povećane isplate prekovremenih sati i COVID dodatka zbog povećane potrebe za bolničkim smještajem zbog pandemije rezultirale su porastom prosječne mjesečne bruto plaće u području djelatnosti Q (Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi) u odnosu na mjesec kada se bolest pojavila, za 9,1%.

U prosincu 2021. u odnosu na prosinac 2020. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama porasla je za 4,0%. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća porasla je u 18 područja djelatnosti, a najviše, za 12,4%, u području djelatnosti I (Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane).

Kao i u prethodnim mjesecima znatan porast u prosječnim mjesečnim isplaćenim neto plaćama ostvaren je području djelatnosti J (Informacije i komunikacije), za 5,8%, što može biti povezano s utjecajem pandemije bolesti COVID-19 zbog povećane potrebe građana za informiranjem.

Nakon niza mjeseci, uspoređujući svaki mjesec s istim mjesecom prethodne godine, u kojima su prosječne mjesečne neto plaće padale, već deseti mjesec zaredom prosječna razina isplaćenih neto plaća u području djelatnosti I raste. Unatoč vidljivom oporavku plaća u području djelatnosti I, važno je napomenuti da je u 2020., zbog negativnog utjecaja pandemije i epidemioloških mjera koje su se odnosile na ugostiteljsku djelatnost, baza usporedbe bila znatno manja i zato je u 2021. porast plaća izraženiji upravo u tom području djelatnosti. U području djelatnosti B (Rudarstvo i vađenje) prosječna mjesečna isplaćena neto plaća pala je za 7,5%.

U prosincu 2021. u odnosu na prosinac 2020. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama porasla je za 4,6%. Taj je porast ostvaren u 18 područja djelatnosti, a najviše, za 14,5%, u području djelatnosti I (Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane), jednako kao i kod neto plaća.

U području djelatnosti B (Rudarstvo i vađenje), jednako kao i kod neto plaća, prosječna mjesečna bruto plaća pala je za 9,3%, što vjerojatno nije povezano s pandemijom jer su u tom području djelatnosti oscilacije zbog isplate ostalih oporezivih primitaka uobičajene.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

Više informacija:

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH U 2021.
Statistika u nizu - PLAĆE