Lovstvo


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA
 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Do 2005. podaci o lovstvu prikupljali su se redovitim godišnjim istraživanjem o lovstvu, stupičarenju i brizi o divljači (izvještaj LOV-11).

 

Od 2006. podaci se preuzimaju od Ministarstva poljoprivrede – Uprava lovstva (NN, br. 140/05.), koje je preuzelo u svoju nadležnost evidenciju o gospodarenju lovištima i divljači. Gospodarenje obuhvaća uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova.

 

Podaci o broju lovaca preuzimaju se od Hrvatskoga lovačkog saveza, a obuhvaćaju ukupan broj lovaca (članova i pripravnika).

 

Podaci o lovstvu preuzeti iz Ministarstva poljoprivrede – Uprave lovstva i Hrvatskoga lovačkog saveza odnose se na razdoblje od 1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće godine (lovna godina).

 

Podaci o odstrijeljenoj divljači daju se na temelju središnje lovne evidencije.

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Izvještajne jedinice pravne su osobe i dijelovi pravnih osoba i ostale fizičke osobe koje obavljaju djelatnost uzgoja, zaštite, lova i korištenja divljači i njezinih dijelova.

 

 

Definicije

 

Lovci su osobe koje imaju položeni lovački ispit i obavljaju osnovne zadaće lova: uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova uz poštovanje lovačkih običaja i etike.

 

Površina lovišta jest zaokružena prirodna cjelina u kojoj postoje ekološki i drugi uvjeti za uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova.