Struktura voćnjaka


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Bazna istraživanja o strukturi voćnjaka u EU provode se svakih pet godina, a počela su se provoditi u 1979. i obvezatna su za sve države članice koje imaju 1 000 ili više hektara voćnjaka pod uvjetom da je proizvodnja uglavnom namijenjena tržištu. Navedeno istraživanje metodološki je usklađeno s propisima EU-a.
 
Metodologija za bazno istraživanje o strukturi voćnjaka temelji se na Uredbi (EU) br. 1337/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o europskoj statistici o trajnim nasadima i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 357/79 i Direktive 2001/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

 

Izvor i metode prikupljanja podataka

Baznim istraživanjem o strukturi voćnjaka prema Eurostatovoj metodologiji prikupljaju se podaci o površini intenzivnih voćnjaka za određene vrste voća. Podaci o površini intenzivnih voćnjaka prema vrstama voća preuzeti su od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Istraživanjem su obuhvaćena gospodarstva koja se koriste intenzivnim nasadom pojedine vrste voća od 0,2 ha i većim uz uvjet da je proizvedeno voće uglavnom namijenjeno tržištu.

 

Definicije

Voćnjaci su zemljišta zasađena voćnim stablima. Mogu biti čisti ili miješani nasadi. Baznim istraživanjem o strukturi voćnjaka obuhvaćene su površine pojedinih vrsta voća od 0,2 ha i veće, odnosno oni voćni nasadi čija je proizvodnja pretežno namijenjena prodaji.

Vrste voća jesu skupina voćaka koje imaju zajednička obilježja i međusobno se razmnožavaju, razlikuju se po vremenu dozrijevanja, sastojcima, upotrebljivosti i trajnosti.

 

Kratice

EEZ          Europska ekonomska zajednica

EU            Europska unija

Eurostat    Statistički ured Europske unije

ha             hektar

  

Znakovi

-    nema pojave