Popis poljoprivrede 2003.

Simboli različitih formata prikaza podataka:

     Opening selected table in HTML format - HTML stranica za prikaz odabrane tablice

      Opening selected table in .XLS data format for Excel - Otvaranje .XLS datoteke za Excel

      Opening selected table in .TXT data format (tab delimited text) - Otvaranje .TXT datoteke (tab delimited)

 

OSNOVNI POKAZATELJI

 1. Osnovni pokazatelji iz Popisa poljoprivrede 2003. (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
 

KUĆANSTVA S POLJOPRIVREDNOM PROIZVODNJOM

ZEMLJIŠTE

1. Poljoprivredna kućanstva prema ukupno raspoloživom zemljištu, površina ukupno raspoloživoga zemljišta, korištenoga poljoprivrednog zemljišta, ostalog zemljišta i broj parcela korištenoga poljoprivrednog zemljišta (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

2. Površina korištenoga poljoprivrednog i ostalog zemljišta po kategorijama (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

3. Broj poljoprivrednih kućanstava s korištenim poljoprivrednim zemljištem prema kategorijama, s neobrađenim i šumskim zemljištem (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

4. Površina korištenih oranica i vrtova (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

5. Broj poljoprivrednih kućanstava s korištenim oranicama i vrtovima (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

6. Površine međuusjeva, podusjeva i naknadnih usjeva, navodnjavane površine te površine tretirane sredstvima za zaštitu bilja i gnojivima (1. lipnja 2002. – 31. svibnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

7. Broj poljoprivrednih kućanstava prema upotrebi sredstava za zaštitu bilja i gnojiva, s navodnjavanim površinama, prema izvorima vode za navodnjavanje te u pripremi za ekološku poljoprivredu (1. lipnja 2002. – 31. svibnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

 

VOĆNJACI

1. Broj stabala i površina plantažnih voćnjaka šljiva i jabuka (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

2. Broj stabala i površina plantažnih voćnjaka krušaka i trešanja (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

3. Broj stabala i površina plantažnih voćnjaka višanja, bresaka i nektarina (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

4. Broj stabala i površina plantažnih voćnjaka marelica i smokava (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

5. Broj stabala i površina plantažnih voćnjaka citrusa i oraha (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

6. Broj stabala i površina plantažnih voćnjaka badema i lješnjaka (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

7. Broj stabala i površina plantažnih voćnjaka maslina (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

8. Broj poljoprivrednih kućanstava prema vrstama voćnih stabala (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

 

VINOGRADI

1. Površine vinograda i broj trsova (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

 

STOKA, PERAD I OSTALE ŽIVOTINJE

1. Broj goveda (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

2. Broj poljoprivrednih kućanstava prema ukupnom broju goveda (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

3. Broj poljoprivrednih kućanstava prema broju muznih krava (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

4. Broj poljoprivrednih kućanstava prema broju junica i/ili steonih junica (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

5. Broj svinja (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

6. Broj poljoprivrednih kućanstava prema ukupnom broju svinja (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

7. Broj poljoprivrednih kućanstava prema broju krmača (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

8. Broj poljoprivrednih kućanstava prema broju nazimica i/ili suprasnih nazimica (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

9. Broj ovaca i koza (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

10. Broj poljoprivrednih kućanstava prema ukupnom broju ovaca i ovaca za rasplod (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

11. Broj poljoprivrednih kućanstava prema ukupnom broju koza i koza za rasplod (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

12. Broj konja, magaraca, mazgi i mula, kunića, peradi i pčelinjih zajednica – košnica (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

13. Broj poljoprivrednih kućanstava s konjima, magarcima, mazgama i mulama, kunićima, prema broju peradi i pčelinjih zajednica – košnica (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

 

POLJOPRIVREDNI STROJEVI I OPREMA

1. Broj vlastitih poljoprivrednih strojeva i opreme, zapremnina bačava i cisterni (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

2. Broj poljoprivrednih kućanstava s vlastitim poljoprivrednim strojevima i opremom (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

 

POLJOPRIVREDNI OBJEKTI

1. Kapaciteti poljoprivrednih objekata i objekata za organska gnojiva


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

2. Broj poljoprivrednih kućanstava s poljoprivrednim objektima i objektima za organska gnojiva


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

 

DOPUNSKE DJELATNOSTI

1. Broj poljoprivrednih kućanstava s ostalima dopunskim djelatnostima na posjedu (1. lipnja 2002. – 31. svibnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

 

ČLANOVI KUĆANSTVA I RADNA SNAGA

1. Broj poljoprivrednih kućanstava, broj članova kućanstva prema spolu i navršenim godinama starosti (1. lipnja 2002. – 31. svibnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

2. Broj poljoprivrednih kućanstava, broj članova kućanstva prema utrošenome radnom vremenu na poljoprivredne aktivnosti i prema bavljenju dopunskim djelatnostima (podaci za prvih 8 članova kućanstva) (1. lipnja 2002. – 31. svibnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

3. Broj poljoprivrednih kućanstava, broj članova kućanstva prema poljoprivrednom obrazovanju (podaci za prvih 8 članova kućanstva), sezonska radna snaga, unajmljivanje radnika sa strojevima (1. lipnja 2002. – 31. svibnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

 

PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

1. Broj kućanstava prema prodaji poljoprivrednih proizvoda u 2002.


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  
HTML stranica Općinska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

 

POSLOVNI SUBJEKTI

ZEMLJIŠTE

1. Poslovni subjekti prema ukupno raspoloživom zemljištu, površina ukupno raspoloživoga zemljišta, korištenoga poljoprivrednog zemljišta, ostalog zemljišta i broj parcela korištenoga poljoprivrednog zemljišta (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

2. Površina korištenoga poljoprivrednog i ostalog zemljišta po kategorijama (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

3. Broj poslovnih subjekata s korištenim poljoprivrednim zemljištem prema kategorijama, s neobrađenim i šumskim zemljištem (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

4. Površina korištenih oranica i vrtova (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

5. Broj poslovnih subjekata s korištenim oranicama i vrtovima (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

6. Površine međuusjeva, podusjeva i naknadnih usjeva, navodnjavane površine te površine tretirane sredstvima za zaštitu bilja i gnojivima (1. lipnja 2002. – 31. svibnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

7. Broj poslovnih subjekata prema upotrebi sredstava za zaštitu bilja i gnojiva, s navodnjavanim površinama, prema izvorima vode za navodnjavanje te u pripremi za ekološku poljoprivredu (1. lipnja 2002. – 31. svibnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

 

VOĆNJACI

1. Broj stabala i površina plantažnih voćnjaka šljiva i jabuka (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

2. Broj stabala i površina plantažnih voćnjaka krušaka i trešanja (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

3. Broj stabala i površina plantažnih voćnjaka višanja, bresaka i nektarina (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

4. Broj stabala i površina plantažnih voćnjaka marelica i smokava (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

5. Broj stabala i površina plantažnih voćnjaka citrusa i oraha (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

6. Broj stabala i površina plantažnih voćnjaka badema i lješnjaka (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

7. Broj stabala i površina plantažnih voćnjaka maslina (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

8. Broj poslovnih subjekata prema vrstama voćnih stabala (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

 

VINOGRADI

1. Površine vinograda i broj trsova (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

 

STOKA, PERAD I OSTALE ŽIVOTINJE

1. Broj goveda (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

2. Broj poslovnih subjekata prema ukupnom broju goveda (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

3. Broj poslovnih subjekata prema broju muznih krava (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

4. Broj poslovnih subjekata prema broju junica i/ili steonih junica (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

5. Broj svinja (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

6. Broj poslovnih subjekata prema ukupnom broju svinja (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

7. Broj poslovnih subjekata prema broju krmača (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

8. Broj poslovnih subjekata prema broju nazimica i/ili suprasnih nazimica (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

9. Broj ovaca i koza (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

10. Broj poslovnih subjekata prema ukupnom broju ovaca i ovaca za rasplod (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

11. Broj poslovnih subjekata prema ukupnom broju koza i koza za rasplod (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

12. Broj konja, magaraca, mazgi i mula, kunića, peradi i pčelinjih zajednica – košnica (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

13. Broj poslovnih subjekata s konjima, magarcima, mazgama i mulama, kunićima, pčelinjim zajednicama – košnicama i prema broju peradi (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

 

POLJOPRIVREDNI STROJEVI I OPREMA

1. Broj vlastitih poljoprivrednih strojeva i opreme, zapremnina bačava i cisterni (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

2. Broj poslovnih subjekata s vlastitim poljoprivrednim strojevima i opremom (1. lipnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

 

POLJOPRIVREDNI OBJEKTI

1. Kapaciteti poljoprivrednih objekata i objekata za organska gnojiva


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

2. Broj poslovnih subjekata s poljoprivrednim objektima i objektima za organska gnojiva


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

 

OSTALE DJELATNOSTI

1. Broj poslovnih subjekata s ostalim djelatnostima (1. lipnja 2002. – 31. svibnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

 

ZAPOSLENI DJELATNICI

1. Broj poslovnih subjekata, broj stalno zaposlenih djelatnika prema spolu i navršenim godinama starosti (1. lipnja 2002. – 31. svibnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

2. Broj poslovnih subjekata, broj stalno zaposlenih djelatnika prema udjelu radnog vremena u poljoprivredi (1. lipnja 2002. – 31. svibnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst  

3. Broj poslovnih subjekata, broj stalno zaposlenih djelatnika prema poljoprivrednom obrazovanju, sezonska radna snaga, unajmljivanje radnika sa strojevima (1. lipnja 2002. – 31. svibnja 2003.)


HTML stranica Županijska tablica Excel datoteka Excel Tekst datoteka (tab delimited) Tekst