2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA, BROJ ČLANOVA KUĆANSTVA PREMA UTROŠENOME RADNOM VREMENU NA POLJOPRIVREDNE
AKTIVNOSTI I PREMA BAVLJENJU DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA (PODACI ZA PRVIH 8 ČLANOVA KUĆANSTVA) (1. lipnja 2002.
- 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava,
ukupno
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih
sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1)
Broj članova kućanstva koji
se bave nekom drugom djelatnosti
osim poljoprivrede1)
do 2 sata od 2 do 4 od 4 do 6 više od 6 sati ne radi na posjedu kao glavnom djelatnosti kao dopunskom djelatnosti
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Zagrebačka županija 38.283 38.935 21.275 9.041 16.895 28.620 37.745 914
Bedenica 318 311 244 133 98 231 318 16
Bistra 936 1.178 452 175 178 817 1.064 2
Brckovljani 1.021 1.054 590 188 249 791 774 13
Brdovec 1.602 2.170 963 249 215 1.181 1.852 13
Dubrava 1.239 849 544 347 1.052 700 737 15
Dubravica 325 250 230 117 198 233 334 11
Dugo Selo 890 1.118 420 165 115 931 1.054 3
Farkaševac 479 271 175 129 548 285 252 8
Gradec 837 574 442 251 647 487 673 18
Ivanić-Grad 1.853 1.815 884 418 823 1.159 1.599 17
Jakovlje 832 1.191 381 133 160 604 1.001 3
Jastrebarsko 2.370 2.193 1.430 640 1.176 1.758 2.546 137
Klinča Sela 910 852 530 247 576 838 1.086 166
Kloštar Ivanić 1.034 1.058 543 254 447 607 798 28
Krašić 921 772 491 250 424 364 539 45
Kravarsko 444 313 257 137 231 290 365 1
Križ 1.203 1.169 764 287 430 776 997 19
Luka 283 296 208 90 179 156 337 9
Marija Gorica 579 610 343 137 114 378 625 3
Orle 554 384 248 145 455 225 423 10
Pisarovina 792 520 457 210 852 426 738 9
Pokupsko 518 279 183 107 682 287 367 9
Preseka 390 180 176 150 444 203 195 3
Pušća 368 353 236 93 148 300 391 -
Rakovec 317 132 105 57 402 230 143 12
Rugvica 1.027 942 598 227 506 770 1.080 13
Samobor 3.423 4.380 2.437 886 761 2.514 4.188 94
Stupnik 369 389 238 113 150 379 411 5
Sveta Nedjelja 1.656 2.170 964 279 321 1.726 2.050 32
Sveti Ivan Zelina 2.264 1.920 1.225 640 1.639 1.749 2.295 69
Velika Gorica 4.786 5.778 2.459 866 1.064 4.466 5.318 84
Vrbovec 2.361 2.240 1.227 567 1.194 1.800 2.019 20
Zaprešić 941 1.070 507 175 235 874 1.063 5
Žumberak 441 154 324 179 182 85 113 22

1) stariji od 15 godina

 


 
 
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA, BROJ ČLANOVA KUĆANSTVA PREMA UTROŠENOME RADNOM VREMENU NA POLJOPRIVREDNE
AKTIVNOSTI I PREMA BAVLJENJU DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA (PODACI ZA PRVIH 8 ČLANOVA KUĆANSTVA) (1. lipnja 2002.
- 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava,
ukupno
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih
sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1)
Broj članova kućanstva koji
se bave nekom drugom djelatnosti
osim poljoprivrede1)
do 2 sata od 2 do 4 od 4 do 6 više od 6 sati ne radi na posjedu kao glavnom djelatnosti kao dopunskom djelatnosti
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Krapinsko-zagorska županija 27.657 32.350 17.617 7.152 9.514 16.646 28.678 527
Bedekovčina 1.605 2.073 1.113 393 619 983 1.911 11
Budinščina 651 700 411 141 273 272 600 5
Desinić 688 534 421 226 364 367 573 5
Donja Stubica 1.027 1.495 726 228 157 648 1.195 20
Đurmanec 940 1.357 706 212 179 569 1.181 16
Gornja Stubica 1.174 1.182 877 409 338 695 1.130 13
Hrašćina 466 491 295 93 176 226 327 6
Hum na Sutli 1.114 1.507 548 226 245 677 1.397 44
Jesenje 334 361 253 82 72 247 304 1
Klanjec 659 766 445 145 148 389 644 21
Konjščina 760 895 482 173 226 404 779 4
Kraljevec na Sutli 436 299 212 144 342 224 363 9
Krapina 1.926 2.514 1.219 439 565 1.357 2.353 21
Krapinske Toplice 1.157 1.026 677 316 677 684 1.133 15
Kumrovec 373 386 213 104 106 240 281 17
Lobor 698 932 444 206 208 396 770 12
Mače 634 733 408 143 230 353 648 2
Marija Bistrica 1.288 1.300 827 408 472 797 1.307 41
Mihovljan 496 532 282 144 210 267 382 1
Novi Golubovec 194 284 121 53 25 107 260 4
Oroslavje 1.026 1.353 630 226 160 748 1.130 2
Petrovsko 686 869 455 308 255 323 771 27
Pregrada 1.498 1.484 869 409 772 787 1.274 30
Radoboj 788 1.044 613 146 169 409 837 43
Stubičke Toplice 368 555 219 50 32 267 363 12
Sveti Križ Začretje 1.331 1.688 843 363 547 847 1.446 46
Tuhelj 506 410 382 147 251 246 457 9
Veliko Trgovišće 1.045 1.143 731 321 452 761 1.094 29
Zabok 1.517 2.041 843 321 264 1.141 1.446 23
Zagorska Sela 275 174 111 78 247 117 161 9
Zlatar 1.454 1.540 951 377 571 713 1.550 24
Zlatar-Bistrica 543 682 290 121 162 385 611 5

1) stariji od 15 godina

 


 
 
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA, BROJ ČLANOVA KUĆANSTVA PREMA UTROŠENOME RADNOM VREMENU NA POLJOPRIVREDNE
AKTIVNOSTI I PREMA BAVLJENJU DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA (PODACI ZA PRVIH 8 ČLANOVA KUĆANSTVA) (1. lipnja 2002.
- 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava,
ukupno
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih
sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1)
Broj članova kućanstva koji
se bave nekom drugom djelatnosti
osim poljoprivrede1)
do 2 sata od 2 do 4 od 4 do 6 više od 6 sati ne radi na posjedu kao glavnom djelatnosti kao dopunskom djelatnosti
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Sisačko-moslavačka županija 27.184 27.330 14.475 6.514 10.464 14.245 18.037 471
Donji Kukuruzari 488 496 223 68 162 232 113 19
Dvor 1.419 1.037 928 487 463 367 144 14
Glina 1.808 1.165 949 519 1.121 646 676 31
Gvozd 998 757 694 363 243 233 181 21
Hrvatska Dubica 482 551 339 75 76 191 203 6
Hrvatska Kostajnica 293 321 198 88 56 143 164 10
Jasenovac 571 486 405 136 162 209 254 3
Kutina 3.426 4.162 1.716 661 961 2.180 3.354 30
Lekenik 1.375 1.606 715 292 501 727 1.166 12
Lipovljani 815 982 411 185 226 513 679 21
Majur 338 405 176 59 48 168 144 2
Martinska Ves 994 654 402 308 920 509 598 19
Novska 2.158 2.588 1.183 476 511 1.364 1.539 57
Petrinja 2.399 2.129 1.217 611 1.403 1.242 1.465 63
Popovača 2.201 2.408 1.192 450 703 1.509 2.001 53
Sisak 4.460 5.130 2.216 899 1.386 2.807 3.944 53
Sunja 1.609 1.237 777 473 843 705 504 27
Topusko 625 510 362 215 315 174 377 22
Velika Ludina 725 706 372 149 364 326 531 8

1) stariji od 15 godina

 


 
 
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA, BROJ ČLANOVA KUĆANSTVA PREMA UTROŠENOME RADNOM VREMENU NA POLJOPRIVREDNE
AKTIVNOSTI I PREMA BAVLJENJU DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA (PODACI ZA PRVIH 8 ČLANOVA KUĆANSTVA) (1. lipnja 2002.
- 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava,
ukupno
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih
sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1)
Broj članova kućanstva koji
se bave nekom drugom djelatnosti
osim poljoprivrede1)
do 2 sata od 2 do 4 od 4 do 6 više od 6 sati ne radi na posjedu kao glavnom djelatnosti kao dopunskom djelatnosti
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Karlovačka županija 19.171 17.051 11.316 5.775 8.432 10.617 13.520 706
Barilovići 853 624 498 371 528 283 631 5
Bosiljevo 293 274 189 106 153 149 250 3
Cetingrad 537 286 347 293 352 216 229 95
Draganić 710 846 302 122 193 487 601 17
Duga Resa 1.270 1.411 829 316 361 859 1.225 32
Generalski Stol 726 635 476 233 334 356 594 24
Josipdol 845 806 581 202 292 388 643 35
Karlovac 4.042 3.858 2.121 1.079 1.895 2.824 3.124 113
Krnjak 656 326 320 185 486 245 108 16
Lasinja 361 267 193 115 241 169 192 2
Netretić 693 458 491 258 450 387 527 31
Ogulin 2.220 2.475 1.393 512 574 1.313 1.969 70
Ozalj 1.530 1.536 882 471 575 1.044 1.285 63
Plaški 490 272 362 198 120 222 92 5
Rakovica 400 377 289 173 101 140 286 43
Ribnik 127 71 77 36 107 47 91 3
Saborsko 188 205 110 19 10 56 64 1
Slunj 1.194 895 757 417 463 473 583 91
Tounj 323 246 194 90 107 109 203 14
Vojnić 1.073 468 619 417 767 413 197 24
Žakanje 640 715 286 162 323 437 626 19

1) stariji od 15 godina

 


 
 
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA, BROJ ČLANOVA KUĆANSTVA PREMA UTROŠENOME RADNOM VREMENU NA POLJOPRIVREDNE
AKTIVNOSTI I PREMA BAVLJENJU DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA (PODACI ZA PRVIH 8 ČLANOVA KUĆANSTVA) (1. lipnja 2002.
- 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava,
ukupno
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih
sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1)
Broj članova kućanstva koji
se bave nekom drugom djelatnosti
osim poljoprivrede1)
do 2 sata od 2 do 4 od 4 do 6 više od 6 sati ne radi na posjedu kao glavnom djelatnosti kao dopunskom djelatnosti
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Varaždinska županija 33.415 40.357 18.365 6.874 10.621 23.264 34.480 949
Bednja 1.150 1.283 601 180 198 747 821 5
Beretinec 497 555 365 113 130 453 552 28
Breznica 616 554 326 140 409 278 461 12
Breznički Hum 407 417 184 87 224 243 335 17
Cestica 1.389 1.538 795 370 571 919 1.518 42
Donja Voća 691 589 379 238 314 305 394 14
Donji Martijanec 1.025 911 621 376 547 636 1.025 77
Gornji Kneginec 1.070 1.472 554 161 134 842 1.259 32
Ivanec 2.909 4.028 1.612 578 449 2.326 3.540 45
Jalžabet 811 717 592 297 455 440 804 34
Klenovnik 585 830 380 71 66 282 627 7
Lepoglava 1.791 2.168 983 367 390 1.128 1.592 10
Ludbreg 1.686 1.946 882 318 589 1.179 1.818 55
Ljubešćica 469 539 257 99 106 284 462 -
Mali Bukovec 630 554 285 173 430 420 513 20
Maruševec 1.604 2.056 1.045 295 541 1.043 1.569 210
Novi Marof 2.928 4.107 1.698 477 577 1.897 3.255 14
Petrijanec 1.032 1.086 602 210 533 895 1.051 68
Sračinec 872 1.403 372 124 114 791 1.000 13
Sveti Đurđ 953 870 647 337 575 547 861 22
Sveti Ilija 791 929 453 205 260 592 1.021 8
Trnovec Bartolovečki 1.442 1.995 836 261 206 1.170 1.987 85
Varaždin 3.733 5.279 1.509 339 412 2.964 3.744 50
Varaždinske Toplice 1.481 1.688 892 360 560 878 1.518 15
Veliki Bukovec 374 239 170 78 391 249 287 8
Vidovec 1.249 1.202 666 335 847 1.002 1.307 37
Vinica 866 1.122 500 176 211 550 906 13
Visoko 364 280 159 109 382 204 253 8

1) stariji od 15 godina

 


 
 
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA, BROJ ČLANOVA KUĆANSTVA PREMA UTROŠENOME RADNOM VREMENU NA POLJOPRIVREDNE
AKTIVNOSTI I PREMA BAVLJENJU DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA (PODACI ZA PRVIH 8 ČLANOVA KUĆANSTVA) (1. lipnja 2002.
- 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava,
ukupno
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih
sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1)
Broj članova kućanstva koji
se bave nekom drugom djelatnosti
osim poljoprivrede1)
do 2 sata od 2 do 4 od 4 do 6 više od 6 sati ne radi na posjedu kao glavnom djelatnosti kao dopunskom djelatnosti
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Koprivničko-križevačka županija 22.738 20.492 9.606 5.141 16.448 13.999 14.578 966
Drnje 452 460 246 115 223 265 381 8
Đelekovec 472 388 226 129 331 209 302 18
Đurđevac 1.742 1.733 717 382 822 1.180 1.365 27
Ferdinandovac 491 271 160 183 544 286 153 10
Gola 685 314 256 200 869 346 208 18
Gornja Rijeka 436 306 179 95 529 251 240 13
Hlebine 365 341 150 94 183 208 257 8
Kalinovac 398 392 211 96 189 230 251 8
Kalnik 343 257 146 95 425 240 222 26
Kloštar Podravski 729 522 320 186 505 440 426 52
Koprivnica 3.376 4.755 1.573 448 470 2.488 3.336 63
Koprivnički Bregi 528 499 308 130 224 309 485 14
Koprivnički Ivanec 540 460 319 156 346 358 446 8
Križevci 3.313 3.184 1.307 673 2.491 2.301 2.004 223
Legrad 651 525 252 138 461 344 339 72
Molve 637 489 230 140 548 314 236 52
Novigrad Podravski 668 619 287 151 444 407 539 23
Novo Virje 374 147 109 130 461 149 121 3
Peteranec 678 694 282 166 362 402 523 56
Podravske Sesvete 481 376 196 125 386 179 246 10
Rasinja 897 745 370 255 685 554 469 18
Sokolovac 976 685 447 247 911 484 458 22
Sveti Ivan Žabno 1.268 824 487 322 1.334 766 631 80
Sveti Petar Orehovec 1.080 587 394 250 1.856 654 442 108
Virje 1.158 919 434 235 849 635 498 26

1) stariji od 15 godina

 


 
 
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA, BROJ ČLANOVA KUĆANSTVA PREMA UTROŠENOME RADNOM VREMENU NA POLJOPRIVREDNE
AKTIVNOSTI I PREMA BAVLJENJU DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA (PODACI ZA PRVIH 8 ČLANOVA KUĆANSTVA) (1. lipnja 2002.
- 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava,
ukupno
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih
sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1)
Broj članova kućanstva koji
se bave nekom drugom djelatnosti
osim poljoprivrede1)
do 2 sata od 2 do 4 od 4 do 6 više od 6 sati ne radi na posjedu kao glavnom djelatnosti kao dopunskom djelatnosti
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Bjelovarsko-bilogorska županija 23.479 20.508 11.018 6.209 14.481 11.856 14.780 414
Berek 538 325 236 176 362 202 218 12
Bjelovar 4.500 5.028 1.979 893 1.972 3.139 3.933 72
Čazma 1.794 1.577 924 505 940 970 1.169 27
Daruvar 1.266 1.371 666 263 296 746 1.019 17
Dežanovac 883 636 354 232 674 390 360 22
Đulovac 728 630 406 194 428 320 270 12
Garešnica 2.237 2.327 1.273 653 772 989 1.885 14
Grubišno Polje 1.580 1.263 744 487 916 665 774 11
Hercegovac 642 513 266 153 478 353 531 25
Ivanska 885 580 415 257 793 401 394 14
Kapela 869 496 347 245 865 372 360 32
Končanica 749 573 362 241 503 295 429 14
Nova Rača 956 704 387 247 894 445 426 23
Rovišće 1.031 912 498 289 806 709 694 21
Severin 290 276 138 96 150 85 146 4
Sirač 598 588 291 110 199 287 398 5
Šandrovac 494 286 277 162 500 160 234 49
Štefanje 604 427 289 185 492 273 299 4
Velika Pisanica 522 359 180 145 466 238 184 7
Velika Trnovitica 420 309 175 118 378 158 213 7
Veliki Grđevac 843 519 348 261 771 305 372 7
Veliko Trojstvo 817 756 378 185 445 286 436 13
Zrinski Topolovac 233 53 85 112 381 68 36 2

1) stariji od 15 godina

 


 
 
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA, BROJ ČLANOVA KUĆANSTVA PREMA UTROŠENOME RADNOM VREMENU NA POLJOPRIVREDNE
AKTIVNOSTI I PREMA BAVLJENJU DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA (PODACI ZA PRVIH 8 ČLANOVA KUĆANSTVA) (1. lipnja 2002.
- 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava,
ukupno
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih
sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1)
Broj članova kućanstva koji
se bave nekom drugom djelatnosti
osim poljoprivrede1)
do 2 sata od 2 do 4 od 4 do 6 više od 6 sati ne radi na posjedu kao glavnom djelatnosti kao dopunskom djelatnosti
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Primorsko-goranska županija 10.111 13.056 4.640 1.460 1.272 7.593 9.547 280
Bakar 238 276 90 37 35 199 173 9
Baška 120 99 57 18 48 58 33 8
Brod Moravice 157 152 83 42 43 91 106 -
Cres 285 272 138 40 21 171 159 24
Crikvenica 24 41 6 2 2 15 14 2
Čabar 836 1.126 487 139 115 348 900 1
Čavle 124 154 33 10 21 159 98 1
Delnice 276 388 110 28 25 164 196 2
Dobrinj 205 222 96 31 17 110 219 38
Fužine 228 273 125 47 31 147 168 2
Jelenje 335 476 109 18 47 345 359 8
Kastav 208 235 126 45 29 206 159 2
Klana 57 60 36 8 7 66 33 1
Kostrena 36 51 13 5 3 44 49 1
Kraljevica 24 36 5 2 1 12 26 -
Krk 254 259 129 52 57 181 190 17
Lokve 93 112 41 26 9 45 64 2
Lovran 218 257 147 29 11 127 199 2
Mali Lošinj 198 172 104 28 29 137 101 14
Malinska-Dubašnica 99 88 49 28 29 85 72 5
Matulji 1.221 1.981 369 66 64 1.096 1.101 5
Mošćenička Draga 103 128 66 15 1 78 126 -
Mrkopalj 180 188 91 62 46 113 133 4
Novi Vinodolski 103 83 39 11 67 54 61 13
Omišalj 29 39 18 3 - 29 30 4
Opatija 316 412 177 27 23 290 344 2
Punat 240 365 22 5 5 178 162 1
Rab 1.151 1.462 629 205 150 1.012 1.933 67
Ravna Gora 372 606 130 31 24 212 323 4
Rijeka 315 357 129 40 57 337 244 7
Skrad 85 132 58 9 4 55 68 -
Vinodolska općina 380 535 134 30 23 264 158 1
Viškovo 519 729 166 60 50 569 588 -
Vrbnik 224 208 106 43 25 192 202 21
Vrbovsko 858 1.082 522 218 153 404 756 12

1) stariji od 15 godina

 


 
 
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA, BROJ ČLANOVA KUĆANSTVA PREMA UTROŠENOME RADNOM VREMENU NA POLJOPRIVREDNE
AKTIVNOSTI I PREMA BAVLJENJU DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA (PODACI ZA PRVIH 8 ČLANOVA KUĆANSTVA) (1. lipnja 2002.
- 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava,
ukupno
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih
sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1)
Broj članova kućanstva koji
se bave nekom drugom djelatnosti
osim poljoprivrede1)
do 2 sata od 2 do 4 od 4 do 6 više od 6 sati ne radi na posjedu kao glavnom djelatnosti kao dopunskom djelatnosti
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Ličko-senjska županija 8.514 6.422 4.724 2.508 4.251 2.670 4.833 551
Brinje 899 774 535 291 512 361 579 75
Donji Lapac 291 195 178 123 220 30 45 8
Gospić 1.863 1.563 977 477 695 576 897 54
Karlobag 60 32 37 26 20 13 7 5
Lovinac 270 152 133 81 152 72 103 6
Novalja 374 352 195 83 100 344 221 135
Otočac 2.024 1.825 1.152 668 914 672 1.403 193
Perušić 1.076 804 565 306 474 222 452 11
Plitvička Jezera 711 278 537 129 457 124 897 55
Senj 351 185 190 152 194 163 192 4
Udbina 404 170 142 107 367 40 12 -
Vrhovine 191 92 83 65 146 53 25 5

1) stariji od 15 godina

 


 
 
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA, BROJ ČLANOVA KUĆANSTVA PREMA UTROŠENOME RADNOM VREMENU NA POLJOPRIVREDNE
AKTIVNOSTI I PREMA BAVLJENJU DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA (PODACI ZA PRVIH 8 ČLANOVA KUĆANSTVA) (1. lipnja 2002.
- 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava,
ukupno
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih
sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1)
Broj članova kućanstva koji
se bave nekom drugom djelatnosti
osim poljoprivrede1)
do 2 sata od 2 do 4 od 4 do 6 više od 6 sati ne radi na posjedu kao glavnom djelatnosti kao dopunskom djelatnosti
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Virovitičko-podravska županija 19.062 17.883 9.320 4.088 8.616 9.205 10.621 954
Crnac 585 568 303 125 134 171 268 11
Čačinci 821 1.039 392 140 107 387 536 21
Čađavica 706 798 357 108 83 307 288 11
Gradina 1.260 804 604 330 1.051 441 382 64
Lukač 1.175 1.103 635 328 417 547 624 91
Mikleuš 393 408 249 103 65 219 239 20
Nova Bukovica 586 493 331 146 237 230 303 3
Orahovica 1.005 1.155 502 154 149 624 797 44
Pitomača 2.462 2.113 1.008 557 1.648 1.225 1.318 103
Slatina 2.204 2.425 1.087 428 708 1.238 1.517 47
Sopje 751 365 409 253 681 273 253 26
Suhopolje 1.975 1.575 930 435 1.163 754 778 186
Špišić Bukovica 1.227 693 468 284 1.207 471 426 134
Virovitica 2.968 3.443 1.528 482 699 1.698 2.336 147
Voćin 361 385 218 54 107 303 165 9
Zdenci 583 516 299 161 160 317 391 37

1) stariji od 15 godina

 


 
 
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA, BROJ ČLANOVA KUĆANSTVA PREMA UTROŠENOME RADNOM VREMENU NA POLJOPRIVREDNE
AKTIVNOSTI I PREMA BAVLJENJU DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA (PODACI ZA PRVIH 8 ČLANOVA KUĆANSTVA) (1. lipnja 2002.
- 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava,
ukupno
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih
sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1)
Broj članova kućanstva koji
se bave nekom drugom djelatnosti
osim poljoprivrede1)
do 2 sata od 2 do 4 od 4 do 6 više od 6 sati ne radi na posjedu kao glavnom djelatnosti kao dopunskom djelatnosti
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Požeško-slavonska županija 13.521 13.720 6.939 3.186 5.592 7.746 9.124 727
Brestovac 933 807 471 243 544 435 573 48
Čaglin 897 724 402 218 443 250 352 56
Jakšić 874 1.009 497 219 347 595 834 18
Kaptol 814 788 397 238 408 548 611 104
Kutjevo 1.470 1.605 756 306 626 834 1.004 43
Lipik 1.391 1.167 764 351 566 645 851 52
Pakrac 1.260 1.027 785 380 407 521 724 69
Pleternica 2.574 3.044 1.250 531 1.011 1.518 1.707 78
Požega 2.205 2.391 1.061 439 737 1.714 1.620 140
Velika 1.103 1.158 556 261 503 686 848 119

1) stariji od 15 godina

 


 
 
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA, BROJ ČLANOVA KUĆANSTVA PREMA UTROŠENOME RADNOM VREMENU NA POLJOPRIVREDNE
AKTIVNOSTI I PREMA BAVLJENJU DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA (PODACI ZA PRVIH 8 ČLANOVA KUĆANSTVA) (1. lipnja 2002.
- 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava,
ukupno
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih
sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1)
Broj članova kućanstva koji
se bave nekom drugom djelatnosti
osim poljoprivrede1)
do 2 sata od 2 do 4 od 4 do 6 više od 6 sati ne radi na posjedu kao glavnom djelatnosti kao dopunskom djelatnosti
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Brodsko-posavska županija 20.704 25.451 11.700 4.424 5.104 13.818 13.349 641
Bebrina 737 895 498 187 211 382 467 9
Brodski Stupnik 705 1.102 298 98 41 470 582 45
Bukovlje 306 304 245 89 59 188 232 19
Cernik 671 672 469 163 206 484 388 24
Davor 562 665 343 126 110 557 389 35
Donji Andrijevci 903 1.091 503 207 160 550 613 6
Dragalić 327 310 242 65 93 110 144 15
Garčin 1.127 1.810 461 164 182 645 709 11
Gornja Vrba 327 441 183 39 45 298 230 4
Gornji Bogićevci 450 613 217 91 29 226 199 8
Gundinci 416 401 180 101 282 274 172 20
Klakar 480 653 244 108 211 283 336 40
Nova Gradiška 1.092 1.298 647 215 237 753 782 12
Nova Kapela 1.065 1.682 427 115 80 679 650 54
Okučani 774 779 516 163 161 293 144 15
Oprisavci 650 796 392 211 254 326 487 13
Oriovac 1.205 1.424 679 273 251 886 1.020 25
Podcrkavlje 562 560 312 178 348 398 343 41
Rešetari 707 1.213 361 81 34 576 529 22
Sibinj 1.223 1.450 782 297 362 936 964 32
Sikirevci 457 427 270 127 303 362 285 6
Slavonski Brod 2.058 2.665 1.041 277 158 1.891 1.459 22
Slavonski Šamac 370 504 196 84 115 188 211 7
Stara Gradiška 285 302 181 76 57 117 112 7
Staro Petrovo Selo 1.283 1.540 792 320 228 740 723 80
Velika Kopanica 694 587 479 229 247 478 377 13
Vrbje 588 567 327 187 332 317 305 41
Vrpolje 680 700 415 153 308 411 497 15

1) stariji od 15 godina

 


 
 
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA, BROJ ČLANOVA KUĆANSTVA PREMA UTROŠENOME RADNOM VREMENU NA POLJOPRIVREDNE
AKTIVNOSTI I PREMA BAVLJENJU DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA (PODACI ZA PRVIH 8 ČLANOVA KUĆANSTVA) (1. lipnja 2002.
- 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava,
ukupno
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih
sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1)
Broj članova kućanstva koji
se bave nekom drugom djelatnosti
osim poljoprivrede1)
do 2 sata od 2 do 4 od 4 do 6 više od 6 sati ne radi na posjedu kao glavnom djelatnosti kao dopunskom djelatnosti
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Zadarska županija 14.392 16.183 7.705 2.812 3.582 10.093 9.551 1.502
Benkovac 1.654 1.199 1.129 576 771 884 1.080 165
Bibinje 187 216 76 16 13 295 144 13
Biograd na Moru 234 254 90 33 38 295 268 16
Galovac 244 364 138 33 26 184 267 5
Gračac 678 682 382 149 133 94 70 15
Jasenice 140 102 62 43 95 115 82 -
Kali 346 764 88 6 - 132 405 11
Kukljica 55 60 52 4 2 21 30 2
Lišane Ostrovičke 179 174 104 54 58 125 104 21
Nin 703 797 405 125 144 625 508 25
Novigrad 478 683 227 67 19 288 356 27
Obrovac 509 373 265 161 264 116 156 3
Pag 345 223 138 143 185 286 198 103
Pakoštane 541 493 290 111 272 520 395 19
Pašman 478 540 254 106 70 320 297 14
Polača 222 190 194 67 115 105 154 12
Poličnik 887 1.211 417 174 157 592 569 16
Posedarje 760 864 411 96 210 492 678 296
Povljana 173 127 82 43 132 88 80 11
Preko 458 664 184 35 13 344 282 22
Privlaka 447 650 231 24 9 284 279 5
Ražanac 453 473 245 82 74 422 253 8
Sali 378 391 238 77 27 248 245 14
Stankovci 518 560 289 118 186 254 284 57
Starigrad 274 412 136 17 2 51 91 370
Sukošan 574 645 358 151 160 641 585 17
Sveti Filip i Jakov 533 581 251 63 182 537 290 28
Škabrnje 359 381 281 81 88 311 320 -
Tkon 124 171 63 25 14 111 122 12
Vir 125 171 67 6 1 127 100 1
Zadar 981 1.239 403 87 76 914 520 181
Zemunik Donji 355 529 155 39 46 272 339 13

1) stariji od 15 godina

 


 
 
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA, BROJ ČLANOVA KUĆANSTVA PREMA UTROŠENOME RADNOM VREMENU NA POLJOPRIVREDNE
AKTIVNOSTI I PREMA BAVLJENJU DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA (PODACI ZA PRVIH 8 ČLANOVA KUĆANSTVA) (1. lipnja 2002.
- 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava,
ukupno
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih
sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1)
Broj članova kućanstva koji
se bave nekom drugom djelatnosti
osim poljoprivrede1)
do 2 sata od 2 do 4 od 4 do 6 više od 6 sati ne radi na posjedu kao glavnom djelatnosti kao dopunskom djelatnosti
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Osječko-baranjska županija 41.103 47.974 19.223 7.174 8.934 26.302 25.560 1.204
Antunovac 619 790 350 101 92 380 555 4
Beli Manastir 1.059 1.435 446 111 79 720 625 12
Belišće 1.294 1.674 544 212 252 883 990 33
Bilje 1.084 1.241 477 136 198 688 625 49
Bizovac 1.042 1.329 523 164 178 679 864 11
Čeminac 656 820 338 130 138 361 529 22
Čepin 1.632 1.792 768 286 368 1.354 1.262 38
Darda 1.076 1.336 434 137 135 776 516 7
Donja Motičina 476 636 259 59 26 181 321 35
Donji Miholjac 1.504 1.507 790 369 495 1.048 900 32
Draž 858 999 489 102 144 349 333 16
Drenje 830 785 355 206 342 331 270 37
Đakovo 3.305 3.822 1.499 499 671 3.192 2.588 88
Đurđenovac 1.342 1.352 699 316 399 710 761 37
Erdut 1.866 2.225 827 305 362 1.047 853 42
Ernestinovo 461 760 110 30 19 266 364 4
Feričanci 599 762 336 54 70 291 326 33
Gorjani 443 548 162 72 100 254 239 10
Jagodnjak 741 793 307 160 278 284 167 24
Kneževi Vinogradi 1.142 1.547 514 123 86 521 448 26
Koška 1.053 1.262 457 167 158 595 671 59
Levanjska Varoš 340 266 193 105 121 102 102 3
Magadenovac 606 574 339 185 223 220 276 13
Marijanci 661 803 368 170 144 329 352 19
Našice 2.348 2.882 1.063 409 484 1.635 1.851 55
Osijek 3.870 4.837 1.639 501 394 3.150 2.870 144
Petlovac 659 701 402 137 146 290 283 12
Petrijevci 609 733 257 103 122 464 531 9
Podgorač 876 903 460 229 239 362 434 79
Podravska Moslavina 354 316 198 124 166 105 145 18
Popovac 510 587 227 57 121 260 239 21
Punitovci 514 467 212 112 266 290 299 9
Satnica Đakovačka 517 655 241 77 114 367 392 13
Semeljci 1.134 1.317 496 199 323 654 626 26
Strizivojna 444 471 217 98 188 411 341 7
Šodolovci 597 530 346 180 165 240 119 7
Trnava 436 394 221 92 210 243 170 49
Valpovo 1.673 2.089 749 285 299 1.205 1.234 68
Viljevo 655 513 351 203 403 195 265 10
Viškovci 413 567 182 56 67 379 345 12
Vladislavci 488 571 219 72 115 297 264 3
Vuka 317 383 159 41 34 194 215 8

1) stariji od 15 godina

 


 
 
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA, BROJ ČLANOVA KUĆANSTVA PREMA UTROŠENOME RADNOM VREMENU NA POLJOPRIVREDNE
AKTIVNOSTI I PREMA BAVLJENJU DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA (PODACI ZA PRVIH 8 ČLANOVA KUĆANSTVA) (1. lipnja 2002.
- 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava,
ukupno
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih
sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1)
Broj članova kućanstva koji
se bave nekom drugom djelatnosti
osim poljoprivrede1)
do 2 sata od 2 do 4 od 4 do 6 više od 6 sati ne radi na posjedu kao glavnom djelatnosti kao dopunskom djelatnosti
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Šibensko-kninska županija 13.202 15.014 7.156 2.409 1.954 6.932 5.627 288
Bilice 218 380 78 12 4 280 174 12
Biskupija 594 522 400 156 108 109 46 4
Civljane 95 131 31 2 - 13 - -
Drniš 1.649 1.751 976 321 209 817 730 14
Ervenik 407 308 267 106 57 64 2 1
Kijevo 67 29 41 6 49 28 28 -
Kistanje 886 758 479 223 134 221 18 3
Knin 1.353 1.183 841 335 269 539 327 26
Murter 424 761 174 21 6 285 284 13
Pirovac 203 193 106 87 43 177 108 4
Primošten 495 516 214 83 41 365 229 10
Promina 400 423 248 72 47 152 205 -
Rogoznica 356 428 146 48 36 195 92 6
Ružić 436 315 248 140 214 141 118 7
Skradin 984 1.137 690 166 143 347 531 67
Šibenik 2.654 4.032 985 267 137 2.076 1.642 29
Tisno 581 806 393 43 44 330 403 72
Unešić 777 555 511 235 352 250 398 4
Vodice 623 786 328 86 61 543 292 16

1) stariji od 15 godina

 


 
 
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA, BROJ ČLANOVA KUĆANSTVA PREMA UTROŠENOME RADNOM VREMENU NA POLJOPRIVREDNE
AKTIVNOSTI I PREMA BAVLJENJU DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA (PODACI ZA PRVIH 8 ČLANOVA KUĆANSTVA) (1. lipnja 2002.
- 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava,
ukupno
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih
sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1)
Broj članova kućanstva koji
se bave nekom drugom djelatnosti
osim poljoprivrede1)
do 2 sata od 2 do 4 od 4 do 6 više od 6 sati ne radi na posjedu kao glavnom djelatnosti kao dopunskom djelatnosti
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Vukovarsko-srijemska županija 26.316 28.207 13.199 5.433 7.997 16.942 13.245 573
Andrijaševci 800 1.142 351 106 108 461 602 50
Babina Greda 727 582 295 211 530 457 270 27
Bogdanovci 602 486 316 152 291 254 209 14
Borovo 1.058 1.264 600 213 216 771 573 24
Bošnjaci 860 901 451 201 270 579 489 30
Cerna 942 1.164 494 228 210 584 601 10
Drenovci 1.409 1.199 819 321 546 702 495 22
Gradište 519 522 244 98 277 340 315 7
Gunja 609 790 263 73 117 395 227 25
Ilok 1.115 1.122 573 257 366 648 565 26
Ivankovo 1.373 1.873 580 193 258 1.186 899 10
Jarmina 603 710 343 83 71 382 432 2
Lovas 376 339 155 46 84 253 95 -
Markušica 862 635 440 269 407 356 204 29
Negoslavci 401 467 217 58 126 240 280 3
Nijemci 1.202 1.223 659 257 401 592 481 40
Nuštar 911 1.131 450 177 222 560 669 5
Otok (Vinkovci) 1.305 1.485 664 226 342 873 631 20
Privlaka 649 762 360 113 136 480 350 21
Stari Jankovci 1.069 1.237 522 184 245 748 522 13
Stari Mikanovci 660 721 289 112 218 510 480 13
Tompojevci 488 350 253 196 206 228 139 7
Tordinci 539 519 322 129 186 321 251 40
Tovarnik 577 542 277 160 277 372 271 8
Trpinja 1.703 1.430 926 563 813 884 564 72
Vinkovci 1.398 1.627 680 175 208 1.183 806 19
Vođinci 464 700 173 48 51 334 343 4
Vrbanja 995 914 498 238 385 595 387 4
Vukovar 1.223 1.484 562 186 128 808 565 12
Županja 877 886 423 160 302 846 530 16

1) stariji od 15 godina

 


 
 
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA, BROJ ČLANOVA KUĆANSTVA PREMA UTROŠENOME RADNOM VREMENU NA POLJOPRIVREDNE
AKTIVNOSTI I PREMA BAVLJENJU DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA (PODACI ZA PRVIH 8 ČLANOVA KUĆANSTVA) (1. lipnja 2002.
- 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava,
ukupno
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih
sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1)
Broj članova kućanstva koji
se bave nekom drugom djelatnosti
osim poljoprivrede1)
do 2 sata od 2 do 4 od 4 do 6 više od 6 sati ne radi na posjedu kao glavnom djelatnosti kao dopunskom djelatnosti
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Splitsko-dalmatinska županija 31.953 43.539 18.977 6.145 4.612 21.049 24.917 2.242
Baška Voda 186 352 51 7 7 194 208 139
Bol 120 119 58 29 18 114 181 21
Brela 146 216 105 19 7 179 190 89
Cista Provo 621 694 485 165 81 269 179 21
Dicmo 624 826 394 153 155 262 474 37
Dugi Rat 289 493 65 9 14 402 297 9
Dugopolje 475 675 266 71 89 386 528 15
Gradac 200 375 85 24 8 138 160 54
Hrvace 880 1.011 701 256 158 422 596 6
Hvar 294 305 172 75 112 295 365 78
Imotski 1.373 2.591 608 105 45 748 1.263 8
Jelsa 651 664 426 176 79 278 517 230
Kaštela 1.202 1.501 568 228 186 1.307 989 26
Klis 588 802 268 89 84 294 353 1
Komiža 180 205 63 30 27 103 99 86
Lećevica 258 168 169 60 80 85 87 1
Lokvičići 262 381 166 37 21 149 146 -
Lovreć 593 787 317 117 38 199 204 3
Makarska 350 631 144 55 9 273 395 6
Marina 797 945 420 163 105 590 576 33
Milna 188 238 88 27 18 118 103 33
Muć 726 854 362 156 166 392 339 12
Nerežišća 193 228 84 39 41 169 184 31
Okrug 99 130 43 2 - 89 54 -
Omiš 1.480 2.204 994 263 179 946 1.363 7
Otok 1.026 1.386 646 189 206 811 913 13
Podbablje 1.139 1.532 1.114 329 82 450 1.019 86
Podgora 443 772 161 47 25 275 445 53
Podstrana 193 246 115 80 109 120 143 32
Postira 187 239 86 37 55 173 239 76
Prgomet 264 111 142 161 120 60 103 2
Primorski Dolac 204 317 159 22 1 100 152 -
Proložac 998 1.671 782 210 55 251 634 103
Pučišća 394 460 199 52 72 361 367 26
Runovići 568 830 321 63 78 361 281 1
Seget 433 463 304 92 133 370 347 3
Selca 353 507 113 46 21 217 289 10
Sinj 2.931 4.853 1.634 428 356 2.245 2.641 40
Solin 424 610 229 49 31 483 497 4
Split 1.743 2.359 854 244 259 1.986 1.769 36
Stari Grad 453 492 226 106 97 349 372 111
Sućuraj 103 129 33 12 12 54 46 22
Supetar 298 389 150 68 91 221 327 91
Sutivan 85 119 51 14 15 58 75 24
Šestanovac 559 712 389 113 45 297 356 5
Šolta 309 354 156 64 35 145 153 135
Trilj 1.759 2.604 1.260 378 262 944 1.345 20
Trogir 778 1.006 322 82 117 704 475 55
Tučepi 232 297 181 65 24 237 237 27
Vis 241 191 165 57 42 133 163 170
Vrgorac 1.414 1.672 945 312 214 580 735 26
Vrlika 611 553 398 213 234 180 331 1
Zadvarje 66 126 22 9 2 45 73 4
Zagvozd 514 432 385 137 34 289 142 5
Zmijavci 456 712 333 111 58 149 398 115

1) stariji od 15 godina

 


 
 
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA, BROJ ČLANOVA KUĆANSTVA PREMA UTROŠENOME RADNOM VREMENU NA POLJOPRIVREDNE
AKTIVNOSTI I PREMA BAVLJENJU DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA (PODACI ZA PRVIH 8 ČLANOVA KUĆANSTVA) (1. lipnja 2002.
- 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava,
ukupno
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih
sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1)
Broj članova kućanstva koji
se bave nekom drugom djelatnosti
osim poljoprivrede1)
do 2 sata od 2 do 4 od 4 do 6 više od 6 sati ne radi na posjedu kao glavnom djelatnosti kao dopunskom djelatnosti
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Istarska županija 13.534 16.184 6.883 2.416 2.904 11.385 13.185 787
Bale 129 136 63 7 29 118 135 14
Barban 658 986 326 108 62 469 563 7
Brtonigla 218 194 98 53 124 147 179 28
Buje 320 321 169 80 78 246 264 29
Buzet 751 841 485 239 265 516 976 9
Cerovlje 342 392 217 72 110 300 401 18
Fažana 72 85 40 12 11 85 35 -
Gračišće 270 381 186 49 45 197 356 6
Grožnjan 155 123 105 32 72 80 103 22
Kanfanar 244 330 131 30 30 189 262 13
Karojba 239 288 129 41 49 299 348 25
Kaštelir - Labinci 187 148 116 53 61 187 161 22
Kršan 346 432 201 52 46 318 315 1
Labin 326 396 168 29 21 275 319 2
Lanišće 80 82 45 18 27 24 47 4
Ližnjan 250 289 110 39 53 268 243 -
Lupoglav 154 119 68 55 101 84 109 5
Marčana 623 786 352 83 70 445 476 5
Medulin 170 181 44 27 26 148 142 5
Motovun 122 130 67 28 47 125 119 40
Novigrad 123 122 82 25 51 108 102 40
Oprtalj 184 171 134 44 52 123 183 2
Pazin 968 1.328 471 189 213 786 1.130 27
Pićan 420 587 191 78 84 361 488 11
Poreč 911 1.027 406 112 158 805 740 115
Pula 678 766 317 97 103 549 537 26
Raša 129 169 61 18 4 112 110 2
Rovinj 494 530 240 93 142 431 530 50
Sveta Nedelja 482 591 197 61 56 420 424 8
Sveti Lovreč 260 313 148 54 53 239 281 2
Sveti Petar u Šumi 133 195 81 13 8 137 124 -
Svetvinčenat 496 691 153 58 34 472 369 4
Tinjan 332 408 195 83 69 316 389 20
Umag 586 661 303 97 128 555 583 51
Višnjan 380 338 164 75 150 319 334 131
Vižinada 230 198 134 51 72 237 176 4
Vodnjan 395 460 149 60 65 349 335 15
Vrsar 127 140 34 14 12 170 85 2
Žminj 550 849 303 87 123 376 712 22

1) stariji od 15 godina

 


 
 
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA, BROJ ČLANOVA KUĆANSTVA PREMA UTROŠENOME RADNOM VREMENU NA POLJOPRIVREDNE
AKTIVNOSTI I PREMA BAVLJENJU DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA (PODACI ZA PRVIH 8 ČLANOVA KUĆANSTVA) (1. lipnja 2002.
- 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava,
ukupno
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih
sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1)
Broj članova kućanstva koji
se bave nekom drugom djelatnosti
osim poljoprivrede1)
do 2 sata od 2 do 4 od 4 do 6 više od 6 sati ne radi na posjedu kao glavnom djelatnosti kao dopunskom djelatnosti
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Dubrovačko-neretvanska županija 9.723 10.325 6.130 2.470 2.313 7.747 7.203 1.061
Blato 535 644 344 82 44 531 531 5
Dubrovačko primorje 485 378 294 121 64 348 254 37
Dubrovnik 654 603 436 163 179 570 673 38
Janjina 128 70 71 31 60 52 45 32
Konavle 1.109 1.364 727 201 188 949 1.137 66
Korčula 522 566 403 167 56 382 445 83
Kula Norinska 327 478 180 24 46 252 241 34
Lastovo 138 127 104 21 13 101 3 32
Lumbarda 204 331 110 30 7 150 205 54
Metković 930 1.190 593 211 205 1.012 661 58
Mljet 317 343 226 37 4 121 144 85
Opuzen 677 547 400 251 228 478 267 30
Orebić 459 410 239 194 192 225 324 139
Ploče 813 880 517 204 229 643 442 186
Pojezerje 211 131 169 104 135 180 169 11
Slivno 312 224 180 111 217 271 130 4
Smokvica 196 131 133 101 96 160 183 7
Ston 478 394 250 159 188 353 223 90
Trpanj 109 111 30 21 20 69 52 41
Vela Luka 689 977 430 100 42 444 609 20
Zažablje 149 169 125 47 18 105 129 1
Župa dubrovačka 281 257 169 90 82 351 336 8

1) stariji od 15 godina

 


 
 
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA, BROJ ČLANOVA KUĆANSTVA PREMA UTROŠENOME RADNOM VREMENU NA POLJOPRIVREDNE
AKTIVNOSTI I PREMA BAVLJENJU DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA (PODACI ZA PRVIH 8 ČLANOVA KUĆANSTVA) (1. lipnja 2002.
- 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava,
ukupno
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih
sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1)
Broj članova kućanstva koji
se bave nekom drugom djelatnosti
osim poljoprivrede1)
do 2 sata od 2 do 4 od 4 do 6 više od 6 sati ne radi na posjedu kao glavnom djelatnosti kao dopunskom djelatnosti
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Međimurska županija 20.349 28.754 8.301 3.016 4.955 14.953 21.551 1.261
Belica 605 671 307 158 413 567 603 19
Čakovec 2.992 4.726 1.097 337 455 2.341 3.521 71
Dekanovec 170 242 65 31 62 152 192 2
Domašinec 478 497 225 96 213 455 393 8
Donja Dubrava 525 766 197 70 48 325 515 15
Donji Kraljevec 971 1.332 490 132 162 806 931 40
Donji Vidovec 355 490 168 62 75 251 371 54
Goričan 627 1.090 180 39 61 480 778 6
Gornji Mihaljevec 484 420 228 123 388 205 347 18
Kotoriba 635 991 189 54 59 459 600 68
Mala Subotica 906 997 412 188 377 928 955 73
Mursko Središće 1.100 1.946 302 90 104 857 1.238 27
Nedelišće 1.981 3.121 798 229 238 1.469 2.516 124
Orehovica 465 397 204 112 341 262 338 35
Podturen 912 1.153 390 192 221 754 814 19
Prelog 1.531 2.233 650 266 393 1.005 1.684 49
Pribislavec 311 381 164 38 69 260 315 4
Selnica 811 1.109 389 116 142 432 760 15
Strahoninec 438 725 236 44 35 380 675 9
Sveta Marija 567 915 295 69 21 297 602 54
Sveti Juraj na Bregu 1.028 1.347 385 183 347 717 1.048 75
Sveti Martin na Muri 700 1.054 231 102 125 452 676 25
Šenkovec 437 693 120 48 42 364 566 13
Štrigova 894 777 412 173 501 377 568 431
Vratišinec 426 681 167 64 63 358 545 7

1) stariji od 15 godina

 


 
 
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA, BROJ ČLANOVA KUĆANSTVA PREMA UTROŠENOME RADNOM VREMENU NA POLJOPRIVREDNE
AKTIVNOSTI I PREMA BAVLJENJU DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA (PODACI ZA PRVIH 8 ČLANOVA KUĆANSTVA) (1. lipnja 2002.
- 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava,
ukupno
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih
sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1)
Broj članova kućanstva koji
se bave nekom drugom djelatnosti
osim poljoprivrede1)
do 2 sata od 2 do 4 od 4 do 6 više od 6 sati ne radi na posjedu kao glavnom djelatnosti kao dopunskom djelatnosti
1 2 3 4 5 6 7 8
                 
Grad Zagreb 14.121 17.260 6.121 2.023 3.199 13.741 13.869 501
Brezovica 1.570 1.569 974 424 985 1.464 1.736 290
Črnomerec 577 826 176 30 13 596 516 6
Donja Dubrava 232 316 27 15 39 256 160 -
Donji Grad 147 218 36 12 5 119 160 3
Gornja Dubrava 1.166 1.445 512 162 116 1.252 1.177 10
Gornji Grad- Medvešćak 289 436 74 9 19 248 218 1
Maksimir 469 636 176 25 46 478 325 10
Novi Zagreb-istok 795 1.039 294 121 130 662 834 43
Novi Zagreb-zapad 1.873 2.185 770 288 431 1.833 1.778 22
Pešćenica-Žitnjak 358 330 168 57 210 321 342 3
Podsljeme (Šestine-Gračani-Markuševec ) 776 933 446 98 80 916 844 17
Podsused-Vrapče 1.143 1.759 364 75 34 1.151 1.221 15
Sesvete 3.243 3.537 1.657 585 962 3.247 3.173 53
Stenjevec 318 432 76 19 58 299 341 4
Trešnjevka-jug 462 715 136 43 27 362 403 4
Trešnjevka-sjever 279 338 112 36 22 210 279 6
Trnje 424 546 123 24 22 327 362 14

1) stariji od 15 godina