7. BROJ STABALA I POVRŠINA PLANTAŽNIH VOĆNJAKA MASLINA (1. lipnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poslovnih subjekata prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Masline
ukupan broj stabala broj rodnih stabala ukupna površina, ha rodna površina, ha
1 2 3 4
         
REPUBLIKA HRVATSKA 114.579 111.324 411 398
do 1 ha 639 319 4 3
2 ha 830 480 5 2
3 ha 850 850 2 2
4 do 5 ha 3.239 2.169 11 7
6 do 10 ha 5.936 4.761 27 23
11 do 20 ha 1.537 1.473 7 7
21 do 30 ha 150 150 1 1
31 do 50 ha 7.476 7.200 22 21
51 do 100 ha 26.600 26.600 66 66
više od 100 ha 67.322 67.322 266 266
         
Zagrebačka županija - - - -
do 1 ha - - - -
2 ha - - - -
3 ha - - - -
4 do 5 ha - - - -
6 do 10 ha - - - -
11 do 20 ha - - - -
21 do 30 ha - - - -
31 do 50 ha - - - -
51 do 100 ha - - - -
više od 100 ha - - - -
         
Krapinsko-zagorska županija - - - -
do 1 ha - - - -
2 ha - - - -
3 ha - - - -
4 do 5 ha - - - -
6 do 10 ha - - - -
11 do 20 ha - - - -
21 do 30 ha - - - -
31 do 50 ha - - - -
51 do 100 ha - - - -
više od 100 ha - - - -
         
Sisačko-moslavačka županija - - - -
do 1 ha - - - -
2 ha - - - -
3 ha - - - -
4 do 5 ha - - - -
6 do 10 ha - - - -
11 do 20 ha - - - -
21 do 30 ha - - - -
31 do 50 ha - - - -
51 do 100 ha - - - -
više od 100 ha - - - -
         
Karlovačka županija - - - -
do 1 ha - - - -
2 ha - - - -
3 ha - - - -
4 do 5 ha - - - -
6 do 10 ha - - - -
11 do 20 ha - - - -
21 do 30 ha - - - -
31 do 50 ha - - - -
51 do 100 ha - - - -
više od 100 ha - - - -
         
Varaždinska županija - - - -
do 1 ha - - - -
2 ha - - - -
3 ha - - - -
4 do 5 ha - - - -
6 do 10 ha - - - -
11 do 20 ha - - - -
21 do 30 ha - - - -
31 do 50 ha - - - -
51 do 100 ha - - - -
više od 100 ha - - - -
         
Koprivničko-križevačka županija - - - -
do 1 ha - - - -
2 ha - - - -
3 ha - - - -
4 do 5 ha - - - -
6 do 10 ha - - - -
11 do 20 ha - - - -
21 do 30 ha - - - -
31 do 50 ha - - - -
51 do 100 ha - - - -
više od 100 ha - - - -
         
Bjelovarsko-bilogorska županija - - - -
do 1 ha - - - -
2 ha - - - -
3 ha - - - -
4 do 5 ha - - - -
6 do 10 ha - - - -
11 do 20 ha - - - -
21 do 30 ha - - - -
31 do 50 ha - - - -
51 do 100 ha - - - -
više od 100 ha - - - -
         
Primorsko-goranska županija 514 134 3 2
do 1 ha 350 30 2 1
2 ha - - - -
3 ha - - - -
4 do 5 ha - - - -
6 do 10 ha 164 104 1 1
11 do 20 ha - - - -
21 do 30 ha - - - -
31 do 50 ha - - - -
51 do 100 ha - - - -
više od 100 ha - - - -
         
Ličko-senjska županija - - - -
do 1 ha - - - -
2 ha - - - -
3 ha - - - -
4 do 5 ha - - - -
6 do 10 ha - - - -
11 do 20 ha - - - -
21 do 30 ha - - - -
31 do 50 ha - - - -
51 do 100 ha - - - -
više od 100 ha - - - -
         
Virovitičko-podravska županija - - - -
do 1 ha - - - -
2 ha - - - -
3 ha - - - -
4 do 5 ha - - - -
6 do 10 ha - - - -
11 do 20 ha - - - -
21 do 30 ha - - - -
31 do 50 ha - - - -
51 do 100 ha - - - -
više od 100 ha - - - -
         
Požeško-slavonska županija - - - -
do 1 ha - - - -
2 ha - - - -
3 ha - - - -
4 do 5 ha - - - -
6 do 10 ha - - - -
11 do 20 ha - - - -
21 do 30 ha - - - -
31 do 50 ha - - - -
51 do 100 ha - - - -
više od 100 ha - - - -
         
Brodsko-posavska županija - - - -
do 1 ha - - - -
2 ha - - - -
3 ha - - - -
4 do 5 ha - - - -
6 do 10 ha - - - -
11 do 20 ha - - - -
21 do 30 ha - - - -
31 do 50 ha - - - -
51 do 100 ha - - - -
više od 100 ha - - - -
         
Zadarska županija 1.817 1.742 6 6
do 1 ha - - - -
2 ha - - - -
3 ha - - - -
4 do 5 ha 42 42 - -
6 do 10 ha 1.775 1.700 6 6
11 do 20 ha - - - -
21 do 30 ha - - - -
31 do 50 ha - - - -
51 do 100 ha - - - -
više od 100 ha - - - -
         
Osječko-baranjska županija - - - -
do 1 ha - - - -
2 ha - - - -
3 ha - - - -
4 do 5 ha - - - -
6 do 10 ha - - - -
11 do 20 ha - - - -
21 do 30 ha - - - -
31 do 50 ha - - - -
51 do 100 ha - - - -
više od 100 ha - - - -
         
Šibensko-kninska županija 75 75 1 1
do 1 ha - - - -
2 ha - - - -
3 ha - - - -
4 do 5 ha - - - -
6 do 10 ha - - - -
11 do 20 ha 75 75 1 1
21 do 30 ha - - - -
31 do 50 ha - - - -
51 do 100 ha - - - -
više od 100 ha - - - -
         
Vukovarsko-srijemska županija - - - -
do 1 ha - - - -
2 ha - - - -
3 ha - - - -
4 do 5 ha - - - -
6 do 10 ha - - - -
11 do 20 ha - - - -
21 do 30 ha - - - -
31 do 50 ha - - - -
51 do 100 ha - - - -
više od 100 ha - - - -
         
Splitsko-dalmatinska županija 3.684 3.404 14 12
do 1 ha 239 239 1 1
2 ha 350 70 2 -
3 ha 850 850 2 2
4 do 5 ha 1.727 1.727 5 5
6 do 10 ha - - - -
11 do 20 ha 368 368 3 3
21 do 30 ha 150 150 1 1
31 do 50 ha - - - -
51 do 100 ha - - - -
više od 100 ha - - - -
         
Istarska županija 98.262 96.888 351 345
do 1 ha 50 50 1 1
2 ha 230 160 2 1
3 ha - - - -
4 do 5 ha 1.065 25 4 -
6 do 10 ha 1.001 1.001 5 5
11 do 20 ha 1.094 1.030 3 3
21 do 30 ha - - - -
31 do 50 ha 900 700 4 3
51 do 100 ha 26.600 26.600 66 66
više od 100 ha 67.322 67.322 266 266
         
Dubrovačko-neretvanska županija 9.187 9.081 32 32
do 1 ha - - - -
2 ha 250 250 1 1
3 ha - - - -
4 do 5 ha 405 375 2 2
6 do 10 ha 1.956 1.956 11 11
11 do 20 ha - - - -
21 do 30 ha - - - -
31 do 50 ha 6.576 6.500 18 18
51 do 100 ha - - - -
više od 100 ha - - - -
         
Međimurska županija - - - -
do 1 ha - - - -
2 ha - - - -
3 ha - - - -
4 do 5 ha - - - -
6 do 10 ha - - - -
11 do 20 ha - - - -
21 do 30 ha - - - -
31 do 50 ha - - - -
51 do 100 ha - - - -
više od 100 ha - - - -
         
Grad Zagreb 1.040 - 4 -
do 1 ha - - - -
2 ha - - - -
3 ha - - - -
4 do 5 ha - - - -
6 do 10 ha 1.040 - 4 -
11 do 20 ha - - - -
21 do 30 ha - - - -
31 do 50 ha - - - -
51 do 100 ha - - - -
više od 100 ha - - - -