13. BROJ POSLOVNIH SUBJEKATA S KONJIMA, MAGARCIMA, MAZGAMA I MULAMA, KUNIĆIMA, PČELINJIM ZAJEDNICAMA - KOŠNICAMA
I PREMA BROJU PERADI (1. lipnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poslovnih subjekata prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Broj poslovnih subjekata
s konjima s magarcima, mazgama
i mulama
s kunićima s pčelinjim zajednicama
- košnicama
prema broju peradi (više od 1 mjeseca starosti)
ukupno 1 - 50 51 - 100 101 - 500 501 - 1.000 1.001 - 3.000 3.001 - 5.000 5.001 - 10.000 10.001 - 50.000 50.001 - 100.000 više od 100.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                               
REPUBLIKA HRVATSKA 40 6 45 34 498 204 70 41 15 39 20 43 56 3 7
do 1 ha 3 . 3 21 113 4 2 12 10 21 12 18 28 1 5
2 ha 1 1 3 . 19 4 1 1 . 2 1 2 7 1 .
3 ha 2 . 2 3 22 5 . 1 2 2 2 5 5 . .
4 do 5 ha 1 . 2 2 28 6 2 3 . 3 . 5 9 . .
6 do 10 ha 3 1 5 1 46 21 5 3 2 3 2 7 3 . .
11 do 20 ha . 1 6 4 60 35 11 3 1 3 2 3 2 . .
21 do 30 ha 1 . 5 . 47 31 13 2 . 1 . . . . .
31 do 50 ha 5 . 8 . 64 39 17 4 . 2 1 1 . . .
51 do 100 ha 11 1 6 2 59 37 13 6 . . . 2 . . 1
više od 100 ha 13 2 5 1 40 22 6 6 . 2 . . 2 1 1
                               
Zagrebačka županija 4 . 3 1 28 14 4 2 . 3 1 2 1 . 1
do 1 ha . . . 1 2 . . . . 1 . . . . 1
2 ha . . . . 4 1 1 . . 1 1 . . . .
3 ha . . . . . . . . . . . . . . .
4 do 5 ha . . . . 1 . . . . . . 1 . . .
6 do 10 ha . . . . 5 2 . 1 . . . 1 1 . .
11 do 20 ha . . . . 4 2 1 . . 1 . . . . .
21 do 30 ha 1 . 1 . 5 4 1 . . . . . . . .
31 do 50 ha . . . . 2 2 . . . . . . . . .
51 do 100 ha 1 . 1 . 4 2 1 1 . . . . . . .
više od 100 ha 2 . 1 . 1 1 . . . . . . . . .
                               
Krapinsko-zagorska županija . . . . 17 . 1 1 . . 1 6 7 . 1
do 1 ha . . . . 6 . . 1 . . 1 2 1 . 1
2 ha . . . . 3 . . . . . . 1 2 . .
3 ha . . . . 2 . . . . . . 1 1 . .
4 do 5 ha . . . . 4 . . . . . . 1 3 . .
6 do 10 ha . . . . 1 . . . . . . 1 . . .
11 do 20 ha . . . . . . . . . . . . . . .
21 do 30 ha . . . . 1 . 1 . . . . . . . .
31 do 50 ha . . . . . . . . . . . . . . .
51 do 100 ha . . . . . . . . . . . . . . .
više od 100 ha . . . . . . . . . . . . . . .
                               
Sisačko-moslavačka županija 1 . . 1 16 4 3 2 1 1 1 2 2 . .
do 1 ha . . . 1 2 . . . 1 . 1 . . . .
2 ha . . . . . . . . . . . . . . .
3 ha . . . . . . . . . . . . . . .
4 do 5 ha . . . . 2 1 . . . . . . 1 . .
6 do 10 ha . . . . 3 . . 1 . 1 . 1 . . .
11 do 20 ha . . . . 2 . . . . . . 1 1 . .
21 do 30 ha . . . . 2 . 1 1 . . . . . . .
31 do 50 ha . . . . 2 1 1 . . . . . . . .
51 do 100 ha 1 . . . 1 . 1 . . . . . . . .
više od 100 ha . . . . 2 2 . . . . . . . . .
                               
Karlovačka županija . . . 2 6 2 . 1 1 1 1 . . . .
do 1 ha . . . 1 1 . . 1 . . . . . . .
2 ha . . . . . . . . . . . . . . .
3 ha . . . . 3 . . . 1 1 1 . . . .
4 do 5 ha . . . 1 . . . . . . . . . . .
6 do 10 ha . . . . 1 1 . . . . . . . . .
11 do 20 ha . . . . 1 1 . . . . . . . . .
21 do 30 ha . . . . . . . . . . . . . . .
31 do 50 ha . . . . . . . . . . . . . . .
51 do 100 ha . . . . . . . . . . . . . . .
više od 100 ha . . . . . . . . . . . . . . .
                               
Varaždinska županija 1 . 4 2 28 2 3 . 1 1 2 7 11 . 1
do 1 ha . . . 2 15 . . . 1 1 2 5 5 . 1
2 ha . . 2 . 3 . . . . . . . 3 . .
3 ha . . 1 . 1 1 . . . . . . . . .
4 do 5 ha . . . . 3 . . . . . . 1 2 . .
6 do 10 ha 1 . . . 2 1 . . . . . 1 . . .
11 do 20 ha . . 1 . 4 . 3 . . . . . 1 . .
21 do 30 ha . . . . . . . . . . . . . . .
31 do 50 ha . . . . . . . . . . . . . . .
51 do 100 ha . . . . . . . . . . . . . . .
više od 100 ha . . . . . . . . . . . . . . .
                               
Koprivničko-križevačka županija 3 1 . 1 8 3 1 2 . 1 . . 1 . .
do 1 ha . . . 1 1 . . 1 . . . . . . .
2 ha . . . . . . . . . . . . . . .
3 ha 1 . . . 1 1 . . . . . . . . .
4 do 5 ha . . . . 2 1 . 1 . . . . . . .
6 do 10 ha . . . . . . . . . . . . . . .
11 do 20 ha . . . . . . . . . . . . . . .
21 do 30 ha . . . . . . . . . . . . . . .
31 do 50 ha . . . . 1 . . . . 1 . . . . .
51 do 100 ha 2 1 . . 2 1 1 . . . . . . . .
više od 100 ha . . . . 1 . . . . . . . 1 . .
                               
Bjelovarsko-bilogorska županija 2 . 6 2 45 30 6 2 2 3 . . 1 . 1
do 1 ha . . . . 2 . . . . . . . 1 . 1
2 ha . . . . 1 1 . . . . . . . . .
3 ha . . . . 1 . . . 1 . . . . . .
4 do 5 ha . . 1 . 2 . . . . 2 . . . . .
6 do 10 ha . . . . 5 4 . . . 1 . . . . .
11 do 20 ha . . 2 2 13 10 1 1 1 . . . . . .
21 do 30 ha . . 1 . 10 7 3 . . . . . . . .
31 do 50 ha 1 . 2 . 8 6 1 1 . . . . . . .
51 do 100 ha 1 . . . 2 1 1 . . . . . . . .
više od 100 ha . . . . 1 1 . . . . . . . . .
                               
Primorsko-goranska županija . . 1 2 13 1 2 5 1 3 . 1 . . .
do 1 ha . . 1 2 9 . 1 4 . 3 . 1 . . .
2 ha . . . . . . . . . . . . . . .
3 ha . . . . . . . . . . . . . . .
4 do 5 ha . . . . . . . . . . . . . . .
6 do 10 ha . . . . 3 . 1 1 1 . . . . . .
11 do 20 ha . . . . . . . . . . . . . . .
21 do 30 ha . . . . 1 1 . . . . . . . . .
31 do 50 ha . . . . . . . . . . . . . . .
51 do 100 ha . . . . . . . . . . . . . . .
više od 100 ha . . . . . . . . . . . . . . .
                               
Ličko-senjska županija . . . . . . . . . . . . . . .
do 1 ha . . . . . . . . . . . . . . .
2 ha . . . . . . . . . . . . . . .
3 ha . . . . . . . . . . . . . . .
4 do 5 ha . . . . . . . . . . . . . . .
6 do 10 ha . . . . . . . . . . . . . . .
11 do 20 ha . . . . . . . . . . . . . . .
21 do 30 ha . . . . . . . . . . . . . . .
31 do 50 ha . . . . . . . . . . . . . . .
51 do 100 ha . . . . . . . . . . . . . . .
više od 100 ha . . . . . . . . . . . . . . .
                               
Virovitičko-podravska županija 1 . 5 1 26 19 3 3 . 1 . . . . .
do 1 ha . . 1 . 1 . . 1 . . . . . . .
2 ha . . . . . . . . . . . . . . .
3 ha . . . . 1 . . . . 1 . . . . .
4 do 5 ha . . . . 1 1 . . . . . . . . .
6 do 10 ha . . . . 1 . 1 . . . . . . . .
11 do 20 ha . . . . 3 3 . . . . . . . . .
21 do 30 ha . . 2 . 4 4 . . . . . . . . .
31 do 50 ha . . 2 . 8 6 1 1 . . . . . . .
51 do 100 ha . . . 1 7 5 1 1 . . . . . . .
više od 100 ha 1 . . . . . . . . . . . . . .
                               
Požeško-slavonska županija 1 . 1 . 10 5 1 . . 1 1 2 . . .
do 1 ha . . . . 4 . . . . 1 1 2 . . .
2 ha . . . . . . . . . . . . . . .
3 ha . . . . . . . . . . . . . . .
4 do 5 ha . . . . . . . . . . . . . . .
6 do 10 ha . . . . 1 1 . . . . . . . . .
11 do 20 ha . . 1 . 4 3 1 . . . . . . . .
21 do 30 ha . . . . . . . . . . . . . . .
31 do 50 ha . . . . . . . . . . . . . . .
51 do 100 ha 1 . . . . . . . . . . . . . .
više od 100 ha . . . . 1 1 . . . . . . . . .
                               
Brodsko-posavska županija 5 1 7 2 57 25 6 5 . 2 3 9 7 . .
do 1 ha . . . . 10 . . . . 2 1 3 4 . .
2 ha . . . . . . . . . . . . . . .
3 ha . . . . 3 . . . . . . 2 1 . .
4 do 5 ha . . . . 1 . . . . . . . 1 . .
6 do 10 ha . . . . 4 1 . . . . 1 1 1 . .
11 do 20 ha . . . . 5 2 . 1 . . . 2 . . .
21 do 30 ha . . . . 1 1 . . . . . . . . .
31 do 50 ha 2 . 1 . 12 7 3 1 . . 1 . . . .
51 do 100 ha 1 . 4 1 8 6 1 . . . . 1 . . .
više od 100 ha 2 1 2 1 13 8 2 3 . . . . . . .
                               
Zadarska županija . . . 2 5 . . . 1 2 . 1 . 1 .
do 1 ha . . . 2 3 . . . 1 1 . 1 . . .
2 ha . . . . . . . . . . . . . . .
3 ha . . . . . . . . . . . . . . .
4 do 5 ha . . . . . . . . . . . . . . .
6 do 10 ha . . . . . . . . . . . . . . .
11 do 20 ha . . . . . . . . . . . . . . .
21 do 30 ha . . . . . . . . . . . . . . .
31 do 50 ha . . . . . . . . . . . . . . .
51 do 100 ha . . . . . . . . . . . . . . .
više od 100 ha . . . . 2 . . . . 1 . . . 1 .
                               
Osječko-baranjska županija 12 . 9 3 77 37 19 8 2 3 2 1 5 . .
do 1 ha 2 . . 2 8 . . . 1 . 2 . 5 . .
2 ha . . 1 . 3 2 . 1 . . . . . . .
3 ha . . . 1 . . . . . . . . . . .
4 do 5 ha . . . . 1 . 1 . . . . . . . .
6 do 10 ha . . 2 . 3 . 2 . 1 . . . . . .
11 do 20 ha . . . . 4 2 1 . . 1 . . . . .
21 do 30 ha . . 1 . 8 5 3 . . . . . . . .
31 do 50 ha 2 . 2 . 17 9 7 . . 1 . . . . .
51 do 100 ha 2 . 1 . 18 12 1 4 . . . 1 . . .
više od 100 ha 6 . 2 . 15 7 4 3 . 1 . . . . .
                               
Šibensko-kninska županija . 1 . . 4 1 . . 1 2 . . . . .
do 1 ha . . . . 2 . . . 1 1 . . . . .
2 ha . . . . 1 . . . . 1 . . . . .
3 ha . . . . . . . . . . . . . . .
4 do 5 ha . . . . . . . . . . . . . . .
6 do 10 ha . . . . . . . . . . . . . . .
11 do 20 ha . 1 . . 1 1 . . . . . . . . .
21 do 30 ha . . . . . . . . . . . . . . .
31 do 50 ha . . . . . . . . . . . . . . .
51 do 100 ha . . . . . . . . . . . . . . .
više od 100 ha . . . . . . . . . . . . . . .
                               
Vukovarsko-srijemska županija 3 1 1 1 48 25 14 2 2 . 3 1 1 . .
do 1 ha . . . . 3 . . . 2 . 1 . . . .
2 ha . . . . . . . . . . . . . . .
3 ha . . . 1 2 1 . . . . 1 . . . .
4 do 5 ha . . . . 4 3 1 . . . . . . . .
6 do 10 ha . . . . 2 1 1 . . . . . . . .
11 do 20 ha . . . . 1 . . . . . 1 . . . .
21 do 30 ha . . . . 9 5 3 1 . . . . . . .
31 do 50 ha . . 1 . 8 3 3 1 . . . 1 . . .
51 do 100 ha 1 . . . 16 10 6 . . . . . . . .
više od 100 ha 2 1 . . 3 2 . . . . . . 1 . .
                               
Splitsko-dalmatinska županija . . 1 3 12 2 . 2 2 4 . . 2 . .
do 1 ha . . . 3 11 2 . 1 2 4 . . 2 . .
2 ha . . . . . . . . . . . . . . .
3 ha . . . . . . . . . . . . . . .
4 do 5 ha . . 1 . 1 . . 1 . . . . . . .
6 do 10 ha . . . . . . . . . . . . . . .
11 do 20 ha . . . . . . . . . . . . . . .
21 do 30 ha . . . . . . . . . . . . . . .
31 do 50 ha . . . . . . . . . . . . . . .
51 do 100 ha . . . . . . . . . . . . . . .
više od 100 ha . . . . . . . . . . . . . . .
                               
Istarska županija 2 2 2 3 24 8 2 1 . 6 1 2 2 1 1
do 1 ha 1 . . 2 10 1 . 1 . 5 . 1 2 . .
2 ha . 1 . . 2 . . . . . . 1 . 1 .
3 ha . . . . 1 1 . . . . . . . . .
4 do 5 ha . . . . . . . . . . . . . . .
6 do 10 ha 1 1 1 . 3 2 . . . . 1 . . . .
11 do 20 ha . . 1 1 3 1 2 . . . . . . . .
21 do 30 ha . . . . 2 1 . . . 1 . . . . .
31 do 50 ha . . . . 2 2 . . . . . . . . .
51 do 100 ha . . . . . . . . . . . . . . .
više od 100 ha . . . . 1 . . . . . . . . . 1
                               
Dubrovačko-neretvanska županija . . . . 3 . . . 1 1 1 . . . .
do 1 ha . . . . 3 . . . 1 1 1 . . . .
2 ha . . . . . . . . . . . . . . .
3 ha . . . . . . . . . . . . . . .
4 do 5 ha . . . . . . . . . . . . . . .
6 do 10 ha . . . . . . . . . . . . . . .
11 do 20 ha . . . . . . . . . . . . . . .
21 do 30 ha . . . . . . . . . . . . . . .
31 do 50 ha . . . . . . . . . . . . . . .
51 do 100 ha . . . . . . . . . . . . . . .
više od 100 ha . . . . . . . . . . . . . . .
                               
Međimurska županija 3 . 4 4 60 25 4 4 . 3 3 8 13 . .
do 1 ha . . . 1 10 . . 1 . . 2 2 5 . .
2 ha . . . . 2 . . . . . . . 2 . .
3 ha 1 . 1 1 7 1 . 1 . . . 2 3 . .
4 do 5 ha 1 . . 1 6 . . 1 . 1 . 2 2 . .
6 do 10 ha . . 2 1 12 8 . . . 1 . 2 1 . .
11 do 20 ha . . 1 . 15 10 2 1 . 1 1 . . . .
21 do 30 ha . . . . 4 3 1 . . . . . . . .
31 do 50 ha . . . . 4 3 1 . . . . . . . .
51 do 100 ha 1 . . . . . . . . . . . . . .
više od 100 ha . . . . . . . . . . . . . . .
                               
Grad Zagreb 2 . 1 4 11 1 1 1 . 1 . 1 3 1 2
do 1 ha . . 1 3 10 1 1 1 . 1 . 1 3 1 1
2 ha 1 . . . . . . . . . . . . . .
3 ha . . . . . . . . . . . . . . .
4 do 5 ha . . . . . . . . . . . . . . .
6 do 10 ha 1 . . . . . . . . . . . . . .
11 do 20 ha . . . 1 . . . . . . . . . . .
21 do 30 ha . . . . . . . . . . . . . . .
31 do 50 ha . . . . . . . . . . . . . . .
51 do 100 ha . . . . 1 . . . . . . . . . 1
više od 100 ha . . . . . . . . . . . . . . .