Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011.

 

MS Excel tablice

STANOVNIŠTVO

PO NASELJIMA

1. STANOVNIŠTVO PREMA STAROSTI I SPOLU PO NASELJIMA

2. STANOVNIŠTVO PREMA STAROSTI I SPOLU PO GRADSKIM ČETVRTIMA GRADA ZAGREBA

PO GRADOVIMA/OPĆINAMA

1. KONTINGENTI STANOVNIŠTVA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA

2. STANOVNIŠTVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPĆINAMA

3. STANOVNIŠTVO PREMA VJERI PO GRADOVIMA/OPĆINAMA

4. STANOVNIŠTVO PREMA DRŽAVLJANSTVU PO GRADOVIMA/OPĆINAMA

5. STANOVNIŠTVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPĆINAMA

6. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA ZAKONSKOME BRAČNOM STANJU, STAROSTI I SPOLU PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
7. ŽENE STARE 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI I BROJU ŽIVOROĐENE DJECE PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
8. STANOVNIŠTVO S TEŠKOĆAMA U OBAVLJANJU SVAKODNEVNIH AKTIVNOSTI PREMA STAROSTI I SPOLU PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
9. STANOVNIŠTVO S TEŠKOĆAMA U OBAVLJANJU SVAKODNEVNIH AKTIVNOSTI PREMA POTREBI ZA POMOĆI DRUGE OSOBE
    I KORIŠTENJU POMOĆI DRUGE OSOBE PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
11. STANOVNIŠTVO STARO 10 I VIŠE GODINA PREMA SPOLU, A NEPISMENI I PREMA STAROSTI PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
12. STANOVNIŠTVO STARO 10 I VIŠE GODINA PREMA INFORMATIČKOJ PISMENOSTI, STAROSTI I SPOLU PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
13. NAJČEŠĆA PREZIMENA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
14. STANOVNIŠTVO PREMA POHAĐANJU ŠKOLE I SPOLU PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
15. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, OBRAZOVNIM PODRUČJIMA
      I SPOLU PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
16. STANOVNIŠTVO PREMA MJESTU ROĐENJA I SPOLU PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
17. STANOVNIŠTVO PREMA MIGRACIJSKIM OBILJEŽJIMA I SPOLU PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
18. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA TRENUTAČNOJ AKTIVNOSTI, STAROSTI I SPOLU PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
19. STANOVNIŠTVO PREMA GLAVNIM IZVORIMA SREDSTAVA ZA ŽIVOT I SPOLU PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
20. STANOVNIŠTVO PREMA STAROSTI, SPOLU I TIPU NASELJA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
21. ZAPOSLENI PREMA ZANIMANJU, STAROSTI I SPOLU PO GRADOVIMA/OPĆINAMAA
22. ZAPOSLENI PREMA PODRUČJIMA DJELATNOSTI, STAROSTI I SPOLU PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
23. ZAPOSLENI PREMA POLOŽAJU U ZAPOSLENJU, STAROSTI I SPOLU PO GRADOVIMA/OPĆINAMA
24. DNEVNI I TJEDNI MIGRANTI

PO ŽUPANIJAMA

1. STANOVNIŠTVO PREMA STAROSTI (POJEDINAČNE GODINE) I SPOLU PO ŽUPANIJAMA

2. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA VRSTI ZAJEDNICE U KOJOJ OSOBA ŽIVI, STAROSTI I SPOLU PO ŽUPANIJAMA
3. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA ZAKONSKOME BRAČNOM STANJU, VRSTI ZAJEDNICE U KOJOJ OSOBA ŽIVI
     I SPOLU PO ŽUPANIJAMA
4. STANOVNIŠTVO S TEŠKOĆAMA U OBAVLJANJU SVAKODNEVNIH AKTIVNOSTI PREMA UZROKU TEŠKOĆA, STAROSTI
     I SPOLU PO ŽUPANIJAMA
5. STANOVNIŠTVO S TEŠKOĆAMA U OBAVLJANJU SVAKODNEVNIH AKTIVNOSTI PREMA VRSTI TEŠKOĆA, STAROSTI
     I SPOLU PO ŽUPANIJAMA
6. STANOVNIŠTVO S TEŠKOĆAMA U OBAVLJANJU SVAKODNEVNIH AKTIVNOSTI PREMA FIZIČKOJ POKRETLJIVOSTI, STAROSTI
     I SPOLU PO ŽUPANIJAMA
7. NAJČEŠĆA MUŠKA I ŽENSKA IMENA PREMA GODINI ROĐENJA OSOBE PO ŽUPANIJAMA
8. STANOVNIŠTVO U SAMAČKIM KUĆANSTVIMA PREMA STAROSTI, SPOLU I ZAKONSKOME BRAČNOM STANJU PO ŽUPANIJAMA
9. STANOVNIŠTVO U SAMAČKIM KUĆANSTVIMA PREMA STAROSTI, SPOLU I TRENUTAČNOJ AKTIVNOSTI PO ŽUPANIJAMA
10. STANOVNIŠTVO PREMA STAROSTI, SPOLU, TIPU KUĆANSTVA I STATUSU U OBITELJI PO ŽUPANIJAMA

REPUBLIKA HRVATSKA

1. STANOVNIŠTVO PREMA NARODNOSTI - DETALJNA KLASIFIKACIJA

2. STANOVNIŠTVO PREMA ZEMLJI DRŽAVLJANSTVA - DETALJNA KLASIFIKACIJA

3. STANOVNIŠTVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU - DETALJNA KLASIFIKACIJA

4. STANOVNIŠTVO PREMA NARODNOSTI I VJERI

5. STANOVNIŠTVO PREMA NARODNOSTI, STAROSTI I SPOLU
6. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA VRSTI ZAJEDNICE U KOJOJ OSOBA ŽIVI, STAROSTI I SPOLU

PREMA PROSTORNIM JEDINICAMA ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJAMA

1. STANOVNIŠTVO PREMA STAROSTI I SPOLU PREMA PROSTORNIM JEDINICAMA ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJAMA

2. STANOVNIŠTVO PREMA STAROSTI I SPOLU PREMA PROSTORNIM JEDINICAMA ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJAMA - OD 1. SIJEČNJA 2013.

NAJVEĆI GRADOVI, OPĆINE I NASELJA

1. STANOVNIŠTVO U NAJVEĆIM GRADOVIMA I OPĆINAMA

2. STANOVNIŠTVO U NAJVEĆIM NASELJIMA

ZBIRNI PREGLEDI

1. ŽUPANIJE, POVRŠINA, STANOVNIŠTVO, GRADOVI, OPĆINE  I NASELJA

2. GRADOVI PREMA BROJU STANOVNIKA

3. OPĆINE PREMA BROJU STANOVNIKA

4. NASELJA PREMA BROJU STANOVNIKA

KUĆANSTVA I OBITELJI

PO GRADOVIMA/OPĆINAMA

1. PRIVATNA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA

2. PRIVATNA KUĆANSTVA PREMA TIPU I BROJU ČLANOVA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA

3. OBITELJI PREMA TIPU I BROJU ČLANOVA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA

4. PRIVATNA KUĆANSTVA PREMA POSJEDOVANJU OSOBNOG RAČUNALA I KORIŠTENJU INTERNETA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA

5. PRIVATNA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA I OSNOVI KORIŠTENJA STAMBENE JEDINICE PO GRADOVIMA/OPĆINAMA

6. POVRŠINA KORIŠTENOGA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA TE BROJ STOKE I PERADI PRIVATNIH KUĆANSTAVA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA

7. PRIVATNA KUĆANSTVA PREMA KORIŠTENOME POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, BROJU STOKE I PERADI PO GRADOVIMA/OPĆINAMA

PO ŽUPANIJAMA

1. INSTITUCIONALNA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA PO ŽUPANIJAMA

2. OBITELJI S DJECOM PREMA TIPU OBITELJI I BROJU DJECE PREMA STAROSTI PO ŽUPANIJAMA

3. OBITELJI S DJECOM PREMA TIPU OBITELJI, UKUPNOM BROJU DJECE I BROJU DJECE KOJA SE ŠKOLUJU PO ŽUPANIJAMA

4. KUĆANSTVA PREMA OSNOVI KORIŠTENJA I VLASNIŠTVU STANA PO ŽUPANIJAMA

STAMBENE JEDINICE

PO GRADOVIMA/OPĆINAMA

1. STANOVI PREMA NAČINU KORIŠTENJA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA

2. STAMBENE JEDINICE PREM BROJU KUĆANSTAVA I ČLANOVA KUĆANSTAVA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA

3. NASTANJENI STANOVI PREMA BROJU SOBA I VLASNIŠTVU PO GRADOVIMA/OPĆINAMA

4. NASTANJENI STANOVI PREMA POMOĆNIM PROSTORIJAMA I INSTALACIJAMA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA

PO ŽUPANIJAMA

1. STANOVI ZA ODMOR PREMA BROJU SOBA I VRSTI ZGRADE PO ŽUPANIJAMA

REPUBLIKA HRVATSKA

1. NASTANJENI STANOVI PREMA GODINI GRADNJE, VRSTI ZGRADE I BROJU KUĆANSTAVA U STANU

PODACI PROŠLIH POPISA

1. PROSJEČNA STAROST STANOVNIŠTVA, POPISI 1953. - 2011.

2. INDEKS STARENJA I KOEFICIJENT STAROSTI, POPISI 1953. - 2011.

3. STANOVNIŠTVO PREMA NARODNOSTI, POPISI 1971. - 2011.

4. STANOVNIŠTVO PREMA VJERI, POPISI 2001. I 2011.

5. STANOVNIŠTVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU, POPISI 1991., 2001. I 2011.

6. PRIVATNA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, POPISI 1953. – 2011.

7. OBITELJI PREMA TIPU, POPISI 1971. – 2011.

8. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA ZAKONSKOME BRAČNOM STANJU I SPOLU, POPISI 1991. – 2011.

9. UDIO NEPISMENIH U STANOVNIŠTVU STAROM 10 I VIŠE GODINA PREMA SPOLU, POPISI 1953. – 2011.

10. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI I SPOLU, POPISI 1961. – 2011.