ČESTA PITANJA I ODGOVORI

 

 

Što je potrebno učiniti pri prvom upisu poslovnog subjekta u Registar poslovnih subjekata?

 

Za Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. potrebno je dostaviti ispunjen obrazac RPS-1 (za lakši odabir glavne djelatnosti u točki 11. GLAVNA DJELATNOST (RPS-1) možete koristiti NKD Pretraživač), što ga je potpisala osoba koja je ispunila prijavu i rukovoditelj/ovlaštenik poslovnog subjekta. Obrazac možete preuzeti ovdje (PDF) ili ovdje (.DOC)

Osim ispunjenog obrasca RPS-1, potrebno je dostaviti na uvid i presliku rješenja nadležnog tijela o osnivanju te potvrdu o OIB-u.

Navedenu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili poštom na adresu Državni zavod za statistiku, Branimirova 19, 10000 Zagreb ili na e-adresu registar@dzs.hr.

Vrijeme za rad sa strankama je od 8:30 do 15:30 sati.

Sve informacije možete dobiti i na telefon (01) 4893-501.

 

 

Kako promijeniti šifru djelatnosti poslovnog subjekta prema NKD-u 2007.?

 

Za promjenu šifre djelatnosti prema NKD-u 2007. potrebno je dostaviti ispunjen obrazac RPS-1 (za lakši odabir glavne djelatnosti u točki 11. GLAVNA DJELATNOST (RPS-1) možete koristiti NKD Pretraživač), što ga je potpisala osoba koja je ispunila prijavu i rukovoditelj/ovlaštenik poslovnog subjekta. U obrascu treba ispuniti i podatak broj 13 s financijskim podacima za novu djelatnost za posljednju godinu i napisati kratku molbu za promjenu šifre djelatnosti. Obrazac možete preuzeti ovdje (PDF) ili ovdje (.DOC)

Osim ispunjenog obrasca RPS-1, potrebno je dostaviti na uvid i presliku povijesnog izvatka iz Sudskog registra u kojem se navodi djelatnost u koju se želite preregistrirati.

Navedenu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili poštom na adresu Državni zavod za statistiku, Branimirova 19, 10000 Zagreb ili na e-adresu registar@dzs.hr. ili na telefaks (01) 4817-396.

Vrijeme za rad sa strankama je od 8:30 do 15:30 sati.

Sve informacije možete dobiti i na telefon (01) 4893-501.

 

 

Kako prijaviti promjene na poslovnom subjektu kao što su promjena adrese, naziva poslovnog subjekta i slično?

 

Za Obavijest o razvrstavanju prema NKD-u 2007. s navedenim promjenama potrebno je dostaviti ispunjen obrazac RPS-1, što ga je potpisala osoba koja je ispunila prijavu i rukovoditelj/ovlaštenik poslovnog subjekta. Obrazac možete preuzeti ovdje (PDF) ili ovdje (.DOC)

Osim ispunjenog obrasca RPS-1, potrebno je dostaviti na uvid i presliku povijesnog izvatka iz Sudskog registra ako je poslovni subjekt registriran pri Trgovačkom sudu i rješenje registarskog tijela ako je riječ o registriranju udruge, vjerske organizacije i slično.

Navedenu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili poštom na adresu Državni zavod za statistiku, Branimirova 19, 10000 Zagreb ili na e-adresu registar@dzs.hr. ili na telefaks (01) 4817-396.

Vrijeme za rad sa strankama je od 8:30 do 15:30 sati.

Sve informacije možete dobiti i na telefon (01) 4893-501.

 

 

Kako se može dobiti prijepis Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. za potrebe banke, registriranja vozila i slično?

 

Ako su sve prethodne promjene uredno prijavljene, za prijepis Obavijesti o razvrstavanju prema NKD-u 2007. potrebno je napisati molbu radi prijepisa Obavijesti o razvrstavanju uz naznaku naziva, MB-a ili OIB-a poslovnog subjekta za koji se traži prijepis (ako stranka dolazi osobno, nije potrebna molba nego samo podatak o nazivu, MB-u ili OIB-u poslovnog subjekta).

Navedenu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili poštom na adresu Državni zavod za statistiku, Branimirova 19, 10000 Zagreb ili na e-adresu registar@dzs.hr. ili na telefaks (01) 4817-396.

Vrijeme za rad sa strankama je od 8:30 do 15:30 sati.

Sve informacije možete dobiti i na telefon (01) 4893-501.

 

 

Kako prijaviti dio poslovnog subjekta?

 

Za prijavu dijela poslovnog subjekta potrebno je dostaviti ispunjen obrazac RPS-2 (za lakši odabir glavne djelatnosti u točki 2. DJELATNOST (RPS-2) možete koristiti NKD Pretraživač), što ga je potpisala osoba koja je ispunila prijavu i rukovoditelj/ovlaštenik poslovnog subjekta. Obrazac možete preuzeti ovdje (PDF) ili ovdje (.DOC)

Osim ispunjenog obrasca RPS-2, potrebno je dostaviti na uvid i presliku odluke o osnivanju dijela poslovnog subjekta ili rješenja ovlaštenog tijela o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta ili rješenja o upisu dijela poslovnog subjekta u posebni registar.

Navedenu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili poštom na adresu Državni zavod za statistiku, Branimirova 19, 10000 Zagreb ili na e-adresu registar@dzs.hr.

Vrijeme za rad sa strankama je od 8:30 do 15:30 sati.

Sve informacije možete dobiti i na telefon (01) 4893-501.

 

 

Kako prijaviti promjenu na dijelu poslovnog subjekta?

 

Za prijavu promjene na dijelu poslovnog subjekta potrebno je dostaviti ispunjen obrazac RPS-2, što ga je potpisala osoba koja je ispunila prijavu i rukovoditelj/ovlaštenik poslovnog subjekta. Obrazac možete preuzeti ovdje (PDF) ili ovdje (.DOC)

Osim ispunjenog obrasca RPS-2, potrebno je dostaviti na uvid i presliku odluke o promjeni na dijelu poslovnog subjekta ili rješenja ovlaštenog tijela o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta ili rješenja o promjeni na dijelu poslovnog subjekta u posebnom registru.

Navedenu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili poštom na adresu Državni zavod za statistiku, Branimirova 19, 10000 Zagreb ili na e-adresu registar@dzs.hr.

Vrijeme za rad sa strankama je od 8:30 do 15:30 sati.

Sve informacije možete dobiti i na telefon (01) 4893-501.

 

 

Što je potrebno pripremiti kod otvaranja postupka stečaja pri podnošenju zahtjeva za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju prema NKD-u 2007.?

 

Ako su sve prethodne promjene uredno prijavljene u Registru poslovnih subjekata, za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju prema NKD-u 2007. za poslovni subjekt potrebno je dostaviti ispunjen obrazac RPS-1, što ga je potpisala osoba koja je ispunila prijavu i rukovoditelj/ovlaštenik poslovnog subjekta. Obrazac možete preuzeti ovdje (PDF) ili ovdje (.DOC)

Osim ispunjenog obrasca RPS-1, potrebno je dostaviti na uvid i presliku rješenja o pokretanju stečaja.

Navedenu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili poštom na adresu Državni zavod za statistiku, Branimirova 19, 10000 Zagreb ili na e-adresu registar@dzs.hr. ili na telefaks (01) 4817-396.

Vrijeme za rad sa strankama je od 8:30 do 15:30 sati.

Sve informacije možete dobiti i na telefon (01) 4893-501.

 

 

Što je potrebno pripremiti kod otvaranja postupka likvidacije pri podnošenju zahtjeva za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju prema NKD-u 2007.?

 

Ako su sve prethodne promjene uredno prijavljene u Registar poslovnih subjekata, za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju prema NKD-u 2007. za vaš poslovni subjekt potrebno je dostaviti ispunjen obrazac RPS-1, što ga je potpisala osoba koja je ispunila prijavu i rukovoditelj/ovlaštenik poslovnog subjekta. Obrazac možete preuzeti ovdje (PDF) ili ovdje (.DOC)

 

Osim ispunjenog obrasca RPS-1, potrebno je dostaviti na uvid i presliku rješenja o otvaranju postupka likvidacije.

Navedenu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili poštom na adresu Državni zavod za statistiku, Branimirova 19, 10000 Zagreb ili na e-adresu registar@dzs.hr ili na telefaks (01) 4817-396.

Vrijeme za rad sa strankama je od 8:30 do 15:30 sati.

Sve informacije možete dobiti i na telefon (01) 4893-501.

 

 

Što je potrebno pripremiti kod prestanka uslijed zaključenja postupka stečaja pri podnošenju zahtjeva za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju prema NKD-u 2007.?

 

Ako su sve prethodne promjene uredno prijavljene u RPS-u, za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju prema NKD-u 2007. za vaš poslovni subjekt potrebno je dostaviti ispunjen obrazac RPS-1, što ga je potpisala osoba koja je ispunila prijavu i rukovoditelj/ovlaštenik poslovnog subjekta. Obrazac možete preuzeti ovdje (PDF) ili ovdje (.DOC)

Osim ispunjenog obrasca RPS-1, potrebno je dostaviti na uvid i presliku rješenja o prestanku uslijed zaključenja postupka stečaja.

Navedenu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili poštom na adresu Državni zavod za statistiku, Branimirova 19, 10000 Zagreb ili na e-adresu registar@dzs.hr ili na telefaks (01) 4817-396.

Vrijeme za rad sa strankama je od 8:30 do 15:30 sati.

Sve informacije možete dobiti i na telefon (01) 4893-501.

 

 

Što je potrebno pripremiti kod prestanka uslijed zaključenja postupka likvidacije pri podnošenju zahtjeva za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju prema NKD-u 2007.?

 

Ako su sve prethodne promjene uredno prijavljene u RPS-u, za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju prema
NKD-u 2007. za vaš poslovni subjekt potrebno je dostaviti ispunjen obrazac RPS-1, što ga je potpisala osoba koja je ispunila prijavu i rukovoditelj/ovlaštenik poslovnog subjekta. Obrazac možete preuzeti ovdje (PDF) ili ovdje (.DOC)

Osim ispunjenog obrasca RPS-1, potrebno je dostaviti na uvid i presliku rješenja o prestanku uslijed zaključenja postupka likvidacije.

Navedenu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili poštom na adresu Državni zavod za statistiku, Branimirova 19, 10000 Zagreb ili na e-adresu registar@dzs.hr ili na telefaks (01) 4817-396.

Vrijeme za rad sa strankama je od 8:30 do 15:30 sati.

Sve informacije možete dobiti i na telefon (01) 4893-501.

 

 

Kako možemo dobiti Obavijest o razvrstavanju na engleskom jeziku (Eurocertifikat)?

 

Za izdavanje Obavijesti o razvrstavanju na engleskom jeziku (Eurocertifikat) potrebno je napisati molbu radi dobivanja Eurocertifikata uz naznaku naziva, MB-a ili OIB-a poslovnog subjekta za koji se traži Eurocertifikat (ako stranka dolazi osobno, nije potrebna molba nego samo podatak o nazivu, MB-u ili OIB-u poslovnog subjekta).

Molbu možete dostaviti osobno ili poštom na adresu Državni zavod za statistiku, Branimirova 19, 10000 Zagreb ili na e-adresu registar@dzs.hr ili na telefaks (01) 4817-396.

Vrijeme za rad sa strankama je od 8:30 do 15:30 sati.

Sve informacije možete dobiti i na telefon (01) 4893-501.

 

 

Dobili smo informaciju da Državni zavod za statistiku izdaje Obavijesti o razvrstavanju prema NKD-u 2007. za obrte. Možete li nam dati uputu na koji se način to provodi?

 

Državni zavod za statistiku vodi Registar poslovnih subjekata na temelju pozitivnopravnih propisa.

Pri upisu u Registar poslovnih subjekata Državni zavod za statistiku poslovnim subjektima i dijelovima poslovnih subjekata izdaje Obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u 2007.

Državni zavod za statistiku dodjeljuje matične brojeve i Obavijest o razvrstavanju prema NKD-u 2007., ali ne za obrte. Stoga vas ljubazno molimo da se obratite Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

 

Kako Obavijest o razvrstavanju prema NKD-u 2007. mogu dobiti slobodna zanimanja?

 

Državni zavod za statistiku nije nadležan za dodjelu matičnih brojeva u navedenom slučaju.

Slobodnom zanimanju matični broj dodijelit će tijelo kod kojeg je registrirano ili čija je članica ako zadovoljava kriterije po kojima navedeno tijelo dodjeljuje matične brojeve.

 

 

Kako upisati stranu udrugu u Registar poslovnih subjekata koja je upisana u Registar stranih udruga?

 

Strane udruge ne upisuju se u Registar poslovnih subjekata, koji vodi Državni zavod za statistiku i ne dodjeljuje im se NKD.

Radi reguliranja svog statusa molimo da se javite u Poreznu upravu, Avenija Dubrovnik 32, 10000 Zagreb, u kojoj ćete dobiti sistemski broj.

 

 

Koje je obrasce potrebno ispuniti za Registar poslovnih subjekata?

 

Pri prvom upisu poslovnog subjekta, prijave promjena (djelatnosti, naziva poslovnog subjekta, sjedišta) ispunjava se obrazac RPS-1.

 

Pri prvom upisu dijela poslovnog subjekta, prijave promjena (djelatnosti, naziva poslovnog subjekta, sjedišta) ispunjava se obrazac RPS-2.

 

 

Je li predviđeno plaćanje naknade za upis/promjenu/brisanje/prijepis Obavijesti o razvrstavanju prema NKD-u 2007. i Eurocertifikata?

 

Zahtjevi poslovnih subjekata za upis/promjenu/brisanje/prijepis Obavijesti o razvrstavanju prema NKD-u 2007. i Eurocertifikata koji su zaprimljeni nakon 21. travnja 2018. oslobođeni su plaćanja svih naknada.

 

 

Gdje je objavljena Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007 – NKD 2007. i koja je u tome uloga Državnog zavoda za statistiku?

 

Državni zavod za statistiku vodi Registar poslovnih subjekata na temelju Zakona o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. − NKD 2007. (NN, br. 55/16. i 35/18.).

Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. – NKD 2007. potpuno je usklađena s EU-ovim standardom NACE Rev. 2 – Statistical Classification of Economic Activities in the European Community. To znači da je šifra NKD-a 2007. u bilo kojoj državi članici prepoznatljiva i da prijevod nije potreban.

Registar poslovnih subjekata obuhvaća pravne osobe, fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, tijela javne vlasti (tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja i slično), kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo; u nastavku teksta: poslovni subjekti) razvrstane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007.

Pri upisu u Registar poslovnih subjekata Državni zavod za statistiku poslovnim subjektima i dijelovima poslovnih subjekata izdaje Obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u 2007.

Državni zavod za statistiku svakome poslovnom subjektu dodjeljuje sedmeroznamenkasti matični broj, a dijelu poslovnog subjekta dodjeljuje se i četveroznamenkasti redni broj uz matični broj.

 

 

Koje podatke možete dobiti iz Registra poslovnih subjekata?

 

U skladu s Cjenikom publikacija i usluga koji je objavljen u Programu publiciranja za svaku godinu, od Državnog zavoda za statistiku možete, uz naknadu, preuzeti bazu poslovnih subjekata koja sadržava nazive poslovnih subjekata, adresu, matične brojeve, osobni identifikacijski broj, šifru djelatnosti NKD-a 2007. koja je usklađena s NACE-om Rev. 2.

Osim navedenog, Državni zavod za statistiku nudi, uz naknadu, i posebne obrade podataka kojima raspolaže.