DRŽAVNI ZAVOD
ZA STATISTIKU


CARINSKA
UPRAVA


REPUBLIKA HRVATSKA

English

Sadržaj


Modernizacija Intrastata
od 2021.


NOVO


Brexit

Internetska stranica za Intrastat služi informiranju svih sudionika u istraživanju Intrastat - sustavu prikupljanja podataka o robnoj razmjeni između država članica Europske unije (EU).
 
Na ovoj stranici dostupni su dokumenti vezani za Intrastat: zakonodavstvo, metodološki materijali EU-a, obavijesti, potrebne informacije, tehnički preduvjeti i Upute za izvještajne jedinice.
 
Dostupni dokumenti ažuriraju se u skladu s nastalim promjenama.


Obveza izvještavanja

Obveznik izvještavanja za Intrastat je svaki poslovni subjekt, obveznik PDV-a, čija godišnja vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja bilo za otpreme bilo za primitke ili za oba trgovinska toka.

Vrijednost praga uključivanja za 2021. za primitke iznosi 2 500 000 kuna, a za otpreme 1 300 000 kuna.

Vrijednost praga uključivanja za 2022. za primitke iznosi 2 600 000 kuna, a za otpreme 1 500 000 kuna. NOVO!


Obveza samostalnog prijavljivanja

U skladu s EU-om i nacionalnim zakonskim okvirima svi poslovni subjekti u Republici Hrvatskoj (rezidenti i nerezidenti) koji:
1. obavljaju robnu razmjenu s drugim državama članicama EU-a
2. imaju hrvatski PDV broj
3. prelaze godišnju vrijednost praga uključivanja u Intrastat
OBVEZNI su SAMOSTALNO se prijaviti u sustav Intrastat Republike Hrvatske!

KADA se prijaviti u sustav Intrastat?
Prijavu u sustav Intrastat potrebno je izvršiti u mjesecu prelaska godišnjeg praga uključivanja za pojedini tok (primitak ili otpreme) ili za oba toka (ako je u istome mjesecu prekoračen prag i za primitke i za otpreme).
 
Informacije o vrijednosti robne razmjene s državama članicama EU-a sadržane su u poslovnim knjigama i računovodstvenim evidencijama (npr. komercijalni računi, pro forma računi, skladišne primke, otpremnice, evidencija prodaje na daljinu itd.).

KAKO se prijaviti u sustav Intrastat?
Prijava za Intrastat izvještavanje dostavlja se na adresu e-pošte intrastat.prijava@carina.hr, sve dodatne informacije dostupne su na telefonu (042) 234-255 - Intrastat korisnička podrška

Svi poslovni subjekti, koji se bave poslovima oplemenjivanja i prodajom na daljinu fizičkim osobama (online prodaja), ako prelaze utvrđenu vrijednost praga uključivanja za jedan tok, dužni su sami se prijaviti u sustav Intrastat i podnositi izvješća za istraživanje Intrastat. Izvješća se podnose za oba toka.Upute za izvještajne jedinice


Tehničke upute

Mjesečni Intrastat izvještaj (Intrastat obrazac) predaje se u Intrastat sustav elektroničkim putem do 15. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje putem web aplikacije CIWS – Croatian Intrastat Web Service.

 

Za pristup i korištenje CIWS web aplikacije korisnik mora biti registriran u e-Carinu. Prijava gospodarstvenika za korištenje usluga e-carine može se izvršiti na slijedećoj poveznici:

 

Intrastat obrazac (IO) je elektronički obrazac u .xml formatu. Xml format Intrastat obrasca može se generirati iz:

 1. Excel Intrastat obrasca
  Izvještajne jedinice s manjim brojem mjesečnih stavaka za izvještavanje mogu koristiti excel format Intrastat obrasca. Podaci se u excel Intrastat obrazac unose ručno.
  Iz excel Intrastat obrasca se generira XML format Intrastat obrasca (datoteka koja se dostavlja u Intrastat sustav). Generirani .xml obrazac učitava se putem CIWS – Croatian Intrastat Web Service u Intrastat sustav.

 2. CIWS online Intrastat obrasca
  CIWS online Intrastat obrazac je po strukturi i sadržaju identičan excel verziji, no posjeduje više funkcionalnosti (kontrole unesenih podataka).

 3. Korisničke aplikacije
  Korisničke aplikacije koje imaju integriranu funkcionalnost razmjene poruka s e-Carinom generirani .xml odmah šalju u Intrastat sustav.
   
  .xml IO generiran iz korisničkih aplikacija bez funkcionalnosti slanja šalje se putem CIWS web aplikacije.
   
  Funkcionalnost generiranja Intrastat obrasca u korisničkim aplikacijama mora biti u skladu s definiranom strukturom i formatom polja, te formalnim kontrolama Intrastat obrasca. .xml format Intrastat obrasca mora biti generiran u skladu s definiranom .xml shemom.
   

U slučaju bilo kakvih problema kod popunjavanja ili slanja Intrastat izvještaja korisnicima je na raspolaganju pomoć Intrastat Helpdeska.

Intrastat Helpdesk

  Metodološka i tehnička pitanja 

 


Šifrarnici  Excel datoteka (u MS Excel formatu)


Europska zakonska osnova  (u pdf formatu)


Nacionalna zakonska osnova


Napomena: Državni zavod za statistiku i Carinska uprava ne odgovaraju za pogrešno ispunjene Intrastat obrasce i nemogućnost dostave podataka za Intrastat nastale zbog pogrešnih informacija i instrukcija dobivenih na seminarima koje nisu održali predavači iz DZS-a i CU. Izvještajne jedinice odgovorne su za pravodobno i točno izvještavanje podataka za Intrastat, stoga same snose odgovornost i sve posljedice nastale iz spomenutog razloga.


Kontakt

  Metodološka i tehnička pitanja 


Arhiva

Linkovi


Kontakt

 Metodološka i tehnička pitanja 

Copyright © 2006 Republic of Croatia - Croatian Bureau of Statistics