KALENDAR OBJAVLJIVANJA STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2007.

CALENDAR OF STATISTICAL DATA ISSUES IN 2007 


 

SIJEČANJ/JANUARY

VELJAČA/FEBRUARY

OŽUJAK/MARCH

TRAVANJ/APRIL

SVIBANJ/MAY

LIPANJ/JUNE

SRPANJ/JULY

KOLOVOZ/AUGUST

RUJAN/SEPTEMBER

LISTOPAD/OCTOBER

STUDENI/NOVEMBER

PROSINAC/DECEMBER

 

 

 

SIJEČANJ 2008./JANUARY 2008

VELJAČA 2008./FEBRUARY 2008

OŽUJAK 2008./MARCH 2008

TRAVANJ 2008./APRIL 2008

SVIBANJ 2008./MAY 2008

 

 

Kratice

ak. g.             Akademska godina

h                    publikacija na hrvatskom jeziku

h/e                 publikacija na hrvatskom i engleskom

OECD                      Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj

PRODCOM     Proizvodnja u Zajednici

UNESCO        Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu

NUTS                        Nomenklatura prostornih jedinica za statistiku Europske unije

šk. g.                      školska godina

šk./pedag. g.                         školska/pedagoška godina

www            podaci na intern etu

 

 

Abbreviations

h            Language: Croatian

h/e         Language: Croatian and English

OECD               Organization for Economic Co-operation and Development

PRODCOM   Products of the European Community

UNESCO       United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

NUTS    The EU common classification of Territorial Units for Statistics

www      Data available on the Internet

 

 

 

 

Znakovi

◊◊◊                 izvadak iz priopćenja u pripremi

 

Symbols

◊◊◊                         Exstract from First Release under preparation

 

SIJEČANJ/JANUARY

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

4

26., petak

26, Friday

8.1.11. Doktorandi – osobe u postupku stjecanja doktorata znanosti u ak. g. 2005./2006.

8.1.11. Candidates for a Doctorate – Persons in a Process of Obtaining a Doctorate of Science 2005/2006 Academic Year

h/e www

2005./2006., Republika Hrvatska

2005/2006, Republic of Croatia

5

30., srijeda

30, Wednesday

8.1.10. Studenti upisani na magistarski studij ili poslijediplomski specijalistički studij u ak. g. 2005./2006.

8.1.10. Students Enrolled on Magisterial or Postgraduate Professional Studies in 2005/2006 Academic Year

h/e www

2005./2006., Republika Hrvatska

2005/2006, Republic of Croatia

 

 

VELJAČA/FEBRUARY

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

6

9., petak

9, Friday

13.1.2/1. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2007.

13.1.2/1. Producers' Price Indices of Industrial Products, 2007

h/e www

siječanj 2007., Republika Hrvatska

January 2007, Republic of Croatia

7

13., utorak

13, Tuesday

8.3.5. Pučka otvorena učilišta, domovi kulture i ostali organizatori kulturno-umjetničke djelatnosti u sezoni 2005./2006.

8.3.5. Open Public Universities, Homes of Culture and Other Organisers of Cultural and Artistic Activities, 2005/2006 Season

h/e www

2005./2006., Republika Hrvatska

2005/2006, Republic of Croatia

13.1.4/1. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2007.

13.1.4/1. Producers' Building Material Price Indices, 2007

h/e www

siječanj 2007., Republika Hrvatska

January 2007, Republic of Croatia

8

19., ponedjeljak

19, Monday

13.1.1/1. Indeksi potrošačkih cijena u 2007.

13.1.1/1. Consumer Price Indices, 2007

h/e www

siječanj 2007., Republika Hrvatska

January 2007, Republic of Croatia

20., utorak

20, Tuesday

4.4.5. Nautički turizam – strana plovila za razonodu i sport u 2006.

4.4.5. Nautical Tourism – Foreign Vessels Intended for Leisure and Sport, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

21., srijeda

21, Wednesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2007.

First results: Registered Unemployment Rate, 2007

h/e www

siječanj 2007., Republika Hrvatska

January 2007, Republic of Croatia

9

27., utorak

27, Tuesday

8.1.1. Nastavnici i suradnici u nastavi na visokim učilištima u ak. g. 2006./2007.

8.1.1. Teaching staff at Institutions of Higher Education, 2006/2007 Academic Year

h/e www

2006./2007., Republika Hrvatska

2006/2007, Republic of Croatia

28., srijeda

28, Wednesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2007.

First results: Tourism, 2007

h/e www

siječanj 2007., Republika Hrvatska

January 2007, Republic of Croatia

1.1.9. Ostvareni prirodi kasnih usjeva, voća i grožđa. Stanje 10. studenoga 2006.

1.1.9. Actual Yield of Late Crops, Fruit and Grapes, – Situation as on 10 November 2006

h/e www

stanje 10. studenoga 2006., Republika Hrvatska

Situation as on 10 November, 2006, Republic of Croatia

2.1.1/1. Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2007., prvi rezultati

2.1.1/1. Industrial Production Volume Index, 2007, First Results

h/e www

siječanj 2007., Republika Hrvatska

January 2007, Republic of Croatia

4.2.1/1. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2007.

4.2.1/1. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2007

h/e www

siječanj 2007., Republika Hrvatska

January 2007, Republic of Croatia

9.2.1/1. Zaposleni prema djelatnostima u 2007.

9.2.1/1. Persons in Paid Employment by Activities, 2007

h/e www

siječanj 2007., Republika Hrvatska

January 2007, Republic of Croatia

 

 

Ostale statističke publikacije

Other statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće

Monthly Statistical Report

h/e

mjesečne i godišnje serije podataka, Republika Hrvatska

Monthly and annual data series, Republic of Croatia

 

 

OŽUJAK/MARCH

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

9

2., petak

2, Friday

3.1.9. Izdane građevinske dozvole u 2006.

3.1.9. Building Permits Issued, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska, županije

2006, Republic of Croatia, counties

10

6., utorak

6, Tuesday

4.4.1/1. Turizam u 2007.

4.4.1/1. Tourism, 2007

h/e www

siječanj 2007., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January 2007, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

7., srijeda

7, Wednesday

4.1.1/1. Trgovina na malo u 2007.

4.1.1/1. Retail Trade, 2007

h/e www

siječanj 2007., Republika Hrvatska

January 2007, Republic of Croatia

13.1.2/2. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2007.

13.1.2/2. Producers' Price Indices of Industrial Products, 2007

h/e www

veljača 2007., Republika Hrvatska

February 2007, Republic of Croatia

8., četvrtak

8, Thursday

2.1.2/1. Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2007., prvi rezultati

2.1.2/1. Stock Indices of Industrial Final Products, 2007, First Results

h/e www

siječanj 2007., Republika Hrvatska

January 2007, Republic of Croatia

2.1.3/1. Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend-indeksi u 2007.

2.1.3/1. Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2007

h/e www

siječanj 2007., Republika Hrvatska

January 2007, Republic of Croatia

9., petak

9, Friday

3.1.5/1. Izdane građevinske dozvole u 2007.

3.1.5/1. Building Permits Issued, 2007

h/e www

siječanj 2007., Republika Hrvatska

January 2007, Republic of Croatia

1.1.2/1. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2007.

1.1.2/1. Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2007

h/e www

siječanj 2007., Republika Hrvatska

January 2007, Republic of Croatia

11

12., ponedjeljak

12, Monday

9.1.7. Prosječne mjesečne bruto i neto plaće zaposlenih po spolu u 2005.

9.1.7. Average Monthly Gross and Net Earnings of Persons in Employment by Sex, 2005

h/e www

2005., Republika Hrvatska

2005, Republic of Croatia

13., utorak

13, Tuesday

1.1.4. Južno voće i masline u 2006.

1.1.4. Citrus Fruits and Olives, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

13.1.3/1. Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2007.

13.1.3/1. Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing Products, 2007

h/e www

siječanj 2007., Republika Hrvatska

January 2007, Republic of Croatia

13.1.4/2. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2007.

13.1.4/2. Producers' Building Material Price Indices, 2007

h/e www

veljača 2007., Republika Hrvatska

February 2007, Republic of Croatia

14., srijeda

14, Wednesday

2.1.4/1. Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2007., prvi rezultati

2.1.4/1. Industrial Employees Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2007, First Results

h/e www

siječanj 2007., Republika Hrvatska

January 2007, Republic of Croatia

13.1.1/2. Indeksi potrošačkih cijena u 2007.

13.1.1/2. Consumer Price Indices, 2007

h/e www

veljača 2007., Republika Hrvatska

February 2007, Republic of Croatia

12

19., ponedjeljak

19, Monday

4.4.6. Nautički turizam – kapaciteti i poslovanje luka nautičkog turizma u 2006.

4.4.6. Nautical Tourism – Capacity and Turnover of Ports, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska, županije

2006, Republic of Croatia, counties

21., srijeda

21, Wednesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2007.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2007

h/e www

siječanj 2007., Republika Hrvatska

January 2007, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2007.

First results: Registered Unemployment Rate, 2007

h/e www

veljača 2007., Republika Hrvatska

February 2007, Republic of Croatia

2.1.1/2. Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2007., prvi rezultati

2.1.1/2. Industrial Production Volume Index, 2007, First Results

h/e www

veljača 2007., Republika Hrvatska

February 2007, Republic of Croatia

10.1.1. Punoljetni počinitelji kaznenih djela prema vrsti odluke u 2006.

10.1.1. Adult Perpetrators of Criminal Offences by Type of Decision, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

22., četvrtak

22, Thursday

3.1.1/1. Indeksi građevinskih radova u 2007.

3.1.1/1. Construction Work Indices, 2007

h/e www

siječanj 2007., Republika Hrvatska

January 2007, Republic of Croatia

23., petak

23, Friday

4.4.7. Iznajmljivanje plovila za razonodu i sport (čarter) u 2006.

4.4.7. Renting of Vessels for Leisure and Sport (Charter), 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

10.1.2. Maloljetni počinitelji kaznenih djela prema vrsti odluke u 2006.

10.1.2. Juvenile Perpetrators of Criminal Offences by Type of Decision, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

13

27., utorak

27, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2007., mjesečni i kumulativni podaci

First results: Tourism, 2007, Monthly and Cumulative Data

h/e www

veljača 2007., siječanj – veljača 2007., Republika Hrvatska

February 2007, January – February 2007, Republic of Croatia

4.4.10/1. Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2007.

4.4.10/1. Congresses and Other Business Meetings, 2007

h/e www

siječanj 2007., Republika Hrvatska

January 2007, Republic of Croatia

28., srijeda

28, Wednesday

1.1.3. Jesenska sjetva. Stanje 15. prosinca 2006.

1.1.3. Autumn Sowing – Situation as on 15 December, 2006

h/e www

stanje 15. prosinca 2006., Republika Hrvatska

Situation as on 15 December, 2006, Republic of Croatia

2.1.2/2. Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2007., prvi rezultati

2.1.2/2. Stock Indices of Industrial Final Products, 2007, First Results

h/e www

veljača 2007., Republika Hrvatska

February 2007, Republic of Croatia

2.1.3/2. Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend-indeksi u 2007.

2.1.3/2. Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2007.

h/e www

veljača 2007., Republika Hrvatska

February 2007, Republic of Croatia

8.1.8. Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja. Početak ped. g. 2006./2007.

8.1.8. Kindergartens and Other Legal Entities Implementing Preschool Education Programmes. Beginning of 2006/2007 School Year

h/e www

2006./2007., Republika Hrvatska, županije

2006/2007, Republic of Croatia, counties

9.1.1/1. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2007.

9.1.1/1. Average Monthly Paid Off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2007

h/e www

siječanj 2007., Republika Hrvatska

January 2007, Republic of Croatia

9.1.2/1. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2007.

9.1.2/1. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2007

h/e www

siječanj 2007., Republika Hrvatska

January 2007, Republic of Croatia

9.1.6/1. Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2007.

9.1.6/1. Average Monthly Paid Off Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2007

h/e www

siječanj 2007., Republika Hrvatska

January 2007, Republic of Croatia

9.2.1/2. Zaposleni prema djelatnostima u 2007.

9.2.1/2. Persons in Paid Employment by Activities, 2007

h/e www

veljača 2007., Republika Hrvatska

February 2007, Republic of Croatia

29., četvrtak

29, Thursday

1.1.10. Broj stoke i peradi. Stanje 1. prosinca 2006.

1.1.10. Number of Livestock and Poultry, - Situation as on 1 December, 2006

h/e www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

1.1.11. Stočna proizvodnja u 2006.

1.1.11. Livestock Production, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

30., petak

30, Friday

4.2.1/2. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2007.

4.2.1/2. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2007

h/e www

veljača 2007., Republika Hrvatska

February 2007, Republic of Croatia

10.1.3. Počinitelji prekršaja prema vrsti prekršaja u 2006.

10.1.3. Offenders by Type of Offences, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

 

 

Ostale statističke publikacije

Other statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće

Monthly Statistical Report

h/e

mjesečne i godišnje serije podataka, Republika Hrvatska

Monthly and annual data series, Republic of Croatia

Statistička izvješća

Statistical Report

1342 Investicije u 2005.

1342 Gross Fixed Capital Formation (Gross Investment), 2005

h

2005., Republika Hrvatska, županije

2005, Republic of Croatia, counties

Izvanredna izdanja

Special Editions

NKD 2008 – Statistička klasifikacija djelatnosti Republike Hrvatske s objašnjenjima

NKD 2008. - Statistical classification of activities in the Republic of Croatia with explanations

h

 

Koruptivna kaznena djela, 2002. - 2005.

Corruptive Crimes, 2002 - 2005

h

2002. – 2005., Republika Hrvatska

2002 – 2005, Republic of Croatia

 

 

TRAVANJ/APRIL

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

14

4., srijeda

4, Wednesday

2.1.4/2. Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2007., prvi rezultati

2.1.4/2. Industrial Employees Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2007, First Results

h/e www

veljača 2007., Republika Hrvatska

February 2007, Republic of Croatia

4.1.1/2. Trgovina na malo u 2007.

4.1.1/2. Retail Trade, 2007

h/e www

veljača 2007., Republika Hrvatska

February 2007, Republic of Croatia

6., petak

6, Friday

4.4.1/2. Turizam u 2007.

4.4.1/2. Tourism, 2007

h/e www

veljača 2007., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

February 2007, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/1. Turizam, kumulativni podaci u 2007.

4.4.2/1. Tourism – Cumulative Data, 2007

h/e www

siječanj – veljača 2007., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – February 2007, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

13.1.2/3. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2007.

13.1.2/3. Producers' Price Indices of Industrial Products, 2007

h/e www

ožujak 2007., Republika Hrvatska

March 2007, Republic of Croatia

15

11., srijeda

11, Wednesday

1.1.2/2. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2007.

1.1.2/2. Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2007

h/e www

veljača 2007., Republika Hrvatska

February 2007, Republic of Croatia

12., četvrtak

12, Thursday

3.1.5/2. Izdane građevinske dozvole u 2007.

3.1.5/2. Building Permits Issued, 2007

h/e www

veljača 2007., Republika Hrvatska

February 2007, Republic of Croatia

9.2.6. Zaposleni prema djelatnostima i po spolu u 2006. Konačni podaci

9.2.6. Persons in Employment by Activity and Sex, 2006 – Final Data

h/e www

po mjesecima 2006., Republika Hrvatska

By months 2006, Republic of Croatia

13., petak

13, Friday

13.1.3/2. Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2007.

13.1.3/2. Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing Products, 2007

h/e www

veljača 2007., Republika Hrvatska

February 2007, Republic of Croatia

13.1.4/3. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2007.

13.1.4/3. Producers' Building Material Price Indices, 2007

h/e www

ožujak 2007., Republika Hrvatska

March 2007, Republic of Croatia

16

16., ponedjeljak

16, Monday

13.1.1/3. Indeksi potrošačkih cijena u 2007.

13.1.1/3. Consumer Price Indices, 2007

h/e www

ožujak 2007., Republika Hrvatska

March 2007, Republic of Croatia

18., srijeda

18, Wednesday

6.1.2. Vodoprivredna poduzeća u 2006.

6.1.2. Water Management Companies, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

6.1.3. Zaštita zemljišta od erozije i uređenje bujica u 2006.

6.1.3. Protection of Land against Erosion and Torrents, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

6.1.4. Odvodnjavanje zemljišta u 2006.

6.1.4. Drainage of Land, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

6.1.7. Zaštita od poplava, regulacija rijeka i navodnjavanje u 2006.

6.1.7. Protection against Flood, Regulation of Rivers and Irrigation, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

20., petak

20, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća, u 2007.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2007

h/e www

veljača 2007., Republika Hrvatska

February 2007, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2007.

First results: Registered Unemployment Rate, 2007

h/e www

ožujak 2007., Republika Hrvatska

March 2007, Republic of Croatia

2.1.1/3. Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2007., prvi rezultati

2.1.1/3. Industrial Production Volume Index, 2007, First Results

h/e www

ožujak 2007., Republika Hrvatska

March 2007, Republic of Croatia

17

23., ponedjeljak

23, Monday

3.1.1/2. Indeksi građevinskih radova u 2007.

3.1.1/2. Construction Work Indices, 2007

h/e www

veljača 2007., Republika Hrvatska

February 2007, Republic of Croatia

24., utorak

24, Tuesday

8.1.3. Srednje škole, kraj šk. g. 2005./2006. i početak šk. g. 2006./2007.

8.1.3. Secondary Schools, End of 2005/2006 School Year and Beginning of 2006/2007 School Year

h/e www

kraj šk. g. 2005./2006. i početak šk. g. 2006./2007., Republika Hrvatska, županije

End of 2005/2006 school year and beginning of 2006/2007 school year, Republic of Croatia, counties

26., četvrtak

26, Thursday

4.4.10/2. Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2007.

4.4.10/2. Congresses and Other Business Meetings, 2007

h/e www

veljača 2007., Republika Hrvatska

February 2007, Republic of Croatia

27., petak

27, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2007., mjesečni i kumulativni podaci

First results: Tourism, 2007, Monthly and Cumulative Data

h/e www

ožujak 2007., siječanj – ožujak 2007., Republika Hrvatska

March 2007, January – March 2007, Republic of Croatia

2.1.2/3. Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2007., prvi rezultati

2.1.2/3. Stock Indices of Industrial Final Products, 2007, First Results

h/e www

ožujak 2007., Republika Hrvatska

March 2007, Republic of Croatia

2.1.3/3. Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend-indeksi u 2007.

2.1.3/3. Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2007.

h/e www

ožujak 2007., Republika Hrvatska

March 2007, Republic of Croatia

18

30., ponedjeljak

30, Monday

4.2.1/3. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2007.

4.2.1/3. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2007

h/e www

ožujak 2007., Republika Hrvatska

March 2007, Republic of Croatia

8.1.2. Osnovne škole, kraj šk. g. 2005./2006. i početak šk. g. 2006./2007.

8.1.2. Basic Schools, End of 2005/2006 School Year and Beginning of 2006/2007 School Year

h/e www

kraj šk. g. 2005./2006. i početak šk. g. 2006./2007., Republika Hrvatska, županije

End of 2005/2006 school year and beginning of 2006/2007 school year, Republic of Croatia, counties

9.1.1/2. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2007.

9.1.1/2. Average Monthly Paid Off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2007

h/e www

veljača 2007, Republika Hrvatska

February 2007, Republic of Croatia

9.1.2/2. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2007.

9.1.2/2. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2007

h/e www

veljača 2007., Republika Hrvatska

February 2007, Republic of Croatia

9.1.6/2. Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2007.

9.1.6/2. Average Monthly Paid Off Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2007

h/e www

veljača 2007., Republika Hrvatska

February 2007, Republic of Croatia

9.2.1/3. Zaposleni prema djelatnostima u 2007.

9.2.1/3. Persons in Paid Employment by Activities, 2007

h/e www

ožujak 2007., Republika Hrvatska

March 2007, Republic of Croatia

 

 

Ostale statističke publikacije

Other statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće

Monthly Statistical Report

h/e

mjesečne i godišnje serije podataka, Republika Hrvatska

Monthly and annual data series, Republic of Croatia

Izvanredna izdanja

Special Editions

Žene i muškarci u Hrvatskoj 2007.

Women and Men in Croatia, 2007

h/e www

2007., Republika Hrvatska

2007, Republic of Croatia

 

 

SVIBANJ/MAY

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

18

2., srijeda

2, Wednesday

3.1.8. Srušeni stanovi u 2006.

3.1.8. Demolished Dwellings, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska, županije

2006, Republic of Croatia, counties

4., petak

4, Friday

2.1.4/3. Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2007., prvi rezultati

2.1.4/3. Industrial Employees Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2007, First Results

h/e www

ožujak 2007., Republika Hrvatska

March 2007, Republic of Croatia

4.1.1/3. Trgovina na malo u 2007.

4.1.1/3. Retail Trade, 2007

h/e www

ožujak 2007., Republika Hrvatska

March 2007, Republic of Croatia

19

7., ponedjeljak

7, Monday

11.1.1/1. Broj i struktura poslovnih subjekata u 2007.

11.1.1/1. Number and Structure of Business Entities, 2007

h/e www

ožujak 2007., Republika Hrvatska, županije

March 2007, Republic of Croatia, counties

13.1.2/4. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2007.

13.1.2/4. Producers' Price Indices of Industrial Products, 2007

h/e www

travanj 2007., Republika Hrvatska

April 2007, Republic of Croatia

8., utorak

8, Tuesday

4.4.1/3. Turizam u 2007.

4.4.1/3. Tourism, 2007

h/e www

ožujak 2007., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

March 2007, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/2. Turizam, kumulativni podaci u 2007.

4.4.2/2. Tourism – Cumulative Data, 2007

h/e www

siječanj – ožujak 2007., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – March 2007, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

5.1.3/1. Granični promet u 2007.

5.1.3/1. Cross-Border Traffic, 2007

h/e www

siječanj – ožujak 2007., Republika Hrvatska

January – March 2007, Republic of Croatia

9., srijeda

9, Wednesday

9.2.2/1. Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u 2007.

9.2.2/1. Persons in Employment in Crafts and Trades and Free Lances, 2007

h/e www

siječanj, veljača, ožujak 2007., Republika Hrvatska, županije

January, February, March 2007, Republic of Croatia, counties

10., četvrtak

10, Thursday

1.1.2/3. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2007.

1.1.2/3. Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2007

h/e www

ožujak 2007., Republika Hrvatska

March 2007, Republic of Croatia

3.1.5/3. Izdane građevinske dozvole u 2007.

3.1.5/3. Building Permits Issued, 2007

h/e www

ožujak 2007., Republika Hrvatska

March 2007, Republic of Croatia

4.2.2/1. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom po županijama, gradovima i općinama u 2007.

4.2.2/1. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties, Towns and Municipalities, 2007

h/e www

I. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

First quarter of 2007, Republic of Croatia, counties, towns and municipalities

5.1.2/1. Kopneni prijevoz i cjevovodni transport u 2007.

5.1.2/1. Land Transport and Pipeline Transport, 2007

h/e www

I. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

First quarter of 2007, Republic of Croatia

5.1.4/1. Vodeni prijevoz i prateće djelatnosti u 2007.

5.1.4/1. Water Transport and Supporting Activities, 2007

h/e www

I. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

First quarter of 2007, Republic of Croatia

5.1.5/1. Zračni prijevoz i prateće djelatnosti u 2007.

5.1.5/1. Air Transport and Supporting Activities, 2007

h/e www

I. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

First quarter of 2007, Republic of Croatia

5.1.6/1. Prekrcaj tereta u 2007.

5.1.6/1. Transhipment, 2007

h/e www

I. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

First quarter of 2007, Republic of Croatia

5.1.7/1. Poštanske, kurirske i telekomunikacijske usluge u 2007.

5.1.7/1. Postal, Courier and Telecommunication Services, 2007

h/e www

I. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

First quarter of 2007, Republic of Croatia

11., petak

11, Friday

5.1.1/1. Transport i komunikacije u 2007.

5.1.1/1. Transport and Communication, 2007

h/e www

I. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

First quarter of 2007, Republic of Croatia

13.1.3/3. Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2007.

13.1.3/3. Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing Products, 2007

h/e www

ožujak 2007., Republika Hrvatska

March 2007, Republic of Croatia

13.1.4/4. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2007.

13.1.4/4. Producers' Building Material Price Indices, 2007

h/e www

travanj 2007., Republika Hrvatska

April 2007, Republic of Croatia

20

15., utorak

15, Tuesday

13.1.1/4. Indeksi potrošačkih cijena u 2007.

13.1.1/4. Consumer Price Indices, 2007

h/e www

travanj 2007., Republika Hrvatska

April 2007, Republic of Croatia

21

22., utorak

22, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća, u 2007.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2007

h/e www

ožujak 2007., Republika Hrvatska

March 2007, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2007.

First results: Registered Unemployment Rate, 2007

h/e www

travanj 2007., Republika Hrvatska

April 2007, Republic of Croatia

1.1.12/1. Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2007.

1.1.12/1. Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2007

h/e www

I. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

First quarter of 2007, Republic of Croatia

2.1.1/4. Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2007., prvi rezultati

2.1.1/4. Industrial Production Volume Index, 2007, First Results

h/e www

travanj 2007., Republika Hrvatska

April 2007, Republic of Croatia

24., četvrtak

24, Thrusday

1.3.1/1. Proizvodi šumarstva i sječe drva u 2007.

1.3.1/1. Products of Forestry and Felling, 2007

h/e www

I. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

First quarter of 2007, Republic of Croatia

1.3.3/1. Usluge u šumarstvu i sječi drva u 2007.

1.3.3/1. Services in Forestry and Felling, 2007

h/e www

I. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

First quarter of 2007, Republic of Croatia

25., petak

25, Friday

4.4.8/1. Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija u 2007.

4.4.8/1. Visitors to More Prominent Tourist Sights and Attractions, 2007

h/e www

I. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska, županije

First quarter 2007, Republic of Croatia, counties

22

28., ponedjeljak

28, Monday

4.4.10/3. Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2007.

4.4.10/3. Congresses and Other Business Meetings, 2007

h/e www

ožujak 2007., Republika Hrvatska

March 2007, Republic of Croatia

29., utorak

29, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2007., mjesečni i kumulativni podaci

First results: Tourism, 2007, Monthly and Cumulative Data

h/e www

travanj 2007., siječanj – travanj 2007., Republika Hrvatska

April 2007, January – April 2007, Republic of Croatia

2.1.2/4. Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2007., prvi rezultati

2.1.2/4. Stock Indices of Industrial Final Products, 2007, First Results

h/e www

travanj 2007., Republika Hrvatska

April 2007, Republic of Croatia

2.1.3/4. Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend-indeksi u 2007.

2.1.3/4. Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2007.

h/e www

travanj 2007., Republika Hrvatska

April 2007, Republic of Croatia

8.1.4. Doktori znanosti u 2006.

8.1.4. Doctors of Science, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

9.1.1/3. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2007.

9.1.1/3. Average Monthly Paid Off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2007

h/e www

ožujak 2007., Republika Hrvatska

March 2007, Republic of Croatia

9.1.2/3. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2007.

9.1.2/3. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2007

h/e www

ožujak 2007., Republika Hrvatska

March 2007, Republic of Croatia

9.1.6/3. Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2007.

9.1.6/3. Average Monthly Paid Off Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2007

h/e www

ožujak 2007., Republika Hrvatska

March 2007, Republic of Croatia

9.2.1/4. Zaposleni prema djelatnostima u 2007.

9.2.1/4. Persons in Paid Employment by Activities, 2007

h/e www

travanj 2007., Republika Hrvatska

April 2007, Republic of Croatia

30., srijeda

30, Wednesday

8.3.3. Radio i televizija u 2006.

8.3.3. Radio and Television, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska, županije

2006, Republic of Croatia, counties

31., četvrtak

31, Thursday

4.2.1/4. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2007.

4.2.1/4. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2007

h/e www

travanj 2007., Republika Hrvatska

April 2007, Republic of Croatia

 

 

Ostale statističke publikacije

Other statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće

Monthly Statistical Report

h/e

mjesečne i godišnje serije podataka, Republika Hrvatska

Monthly and annual data series, Republic of Croatia

Statistička izvješća

Statistical Report

1334 Istraživanje i razvoj u 2005.

1334 Research and Development, 2005

h

2005., Republika Hrvatska

2005 Republic of Croatia

 

 

LIPANJ/JUNE

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

23

5., utorak

5, Tuesday

2.1.4/4. Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2007., prvi rezultati

2.1.4/4. Industrial Employees Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2007, First Results

h/e www

travanj 2007., Republika Hrvatska

April 2007, Republic of Croatia

4.2.3/1. Indeksi izvoznih i uvoznih cijena Republike Hrvatske u 2007.

4.2.3/1. Export and Import Price Indices of the Republic of Croatia, 2007

h/e www

I. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

First quarter of 2007, Republic of Croatia

8., petak

8, Friday

4.1.1/4. Trgovina na malo u 2007.

4.1.1/4. Retail Trade, 2007

h/e www

travanj 2007., Republika Hrvatska

April 2007, Republic of Croatia

4.4.1/4. Turizam u 2007.

4.4.1/4. Tourism, 2007

h/e www

travanj 2007., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

April 2007, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/3. Turizam, kumulativni podaci u 2007.

4.4.2/3. Tourism – Cumulative Data, 2007

h/e www

siječanj – travanj 2007., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – April 2007, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

8.1.5. Magistri znanosti i magistri u 2006.

8.1.5. Masters of Science and Masters, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

13.1.2/5. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2007.

13.1.2/5. Producers' Price Indices of Industrial Products, 2007

h/e www

svibanj 2007., Republika Hrvatska

May 2007, Republic of Croatia

24

12., utorak

12, Tuesday

1.1.2/4. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2007.

1.1.2/4. Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2007

h/e www

travanj 2007., Republika Hrvatska

 April 2007, Republic of Croatia

3.1.1/3. Indeksi građevinskih radova u 2007.

3.1.1/3. Construction Work Indices, 2007

h/e www

ožujak 2007., Republika Hrvatska

March 2007, Republic of Croatia

3.1.5/4. Izdane građevinske dozvole u 2007.

3.1.5/4. Building Permits Issued, 2007

h/e www

travanj 2007., Republika Hrvatska

April 2007, Republic of Croatia

13., srijeda

13, Wednesday

3.1.3/1. Izvršeni građevinski radovi, narudžbe i stambena gradnja u 2007., pravne osobe s 20 i više zaposlenih

3.1.3/1. Completed Construction Works, Orders and Residential Building, 2007, Legal Entities Employing 20 or More Persons

h/e www

I. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

First quarter of 2007, Republic of Croatia

13.1.3/4. Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2007.

13.1.3/4. Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing Products, 2007

h/e www

travanj 2007., Republika Hrvatska

April 2007, Republic of Croatia

13.1.4/5. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2007.

13.1.4/5. Producers' Building Material Price Indices, 2007

h/e www

svibanj 2007., Republika Hrvatska

May 2007, Republic of Croatia

14., četvrtak

14, Thursday

3.1.2/1. Građevinski radovi u inozemstvu u 2007.

3.1.2/1. Construction Works Abroad, 2007

h/e www

I. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

First quarter of 2007, Republic of Croatia

13.1.1/5. Indeksi potrošačkih cijena u 2007.

13.1.1/5. Consumer Price Indices, 2007

h/e www

svibanj 2007., Republika Hrvatska

May 2007, Republic of Croatia

15., petak

15, Friday

7.1.2. Migracija stanovništva Republike Hrvatske u 2006.

7.1.2. Migration of Population of the Republic of Croatia, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska, županije

2006, Republic of Croatia, counties

25

18., ponedjeljak

18, Monday

6.1.5. Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode u 2006.

6.1.5. Collection, Purification and Distribution of Water, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

6.1.6. Javna odvodnja u 2006.

6.1.6. Public Sewage System, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

1.3.2. Promjene u šumskim površinama u 2006.

1.3.2. Changes in Forested Land Areas, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

19., utorak

19, Tuesday

8.3.4. Kinematografija u 2006.

8.3.4. Cinemas, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska, županije

2006, Republic of Croatia, counties

20., srijeda

20, Wednesday

2.1.1/5. Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2007., prvi rezultati

2.1.1/5. Industrial Production Volume Index, 2007, First Results

h/e www

svibanj 2007., Republika Hrvatska

May 2007, Republic of Croatia

21., četvrtak

21, Thursday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2007.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2007

h/e www

travanj 2007., Republika Hrvatska

April 2007, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2007.

First results: Registered Unemployment Rate, 2007

h/e www

svibanj 2007., Republika Hrvatska

May 2007, Republic of Croatia

1.4.1. Morsko ribarstvo u 2006.

1.4.1. Seawater Fishing, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

26

 

 

 

 

 

26., utorak

26, Tuesday

3.1.1/4. Indeksi građevinskih radova u 2007.

3.1.1/4. Construction Work Indices, 2007

h/e www

travanj 2007., Republika Hrvatska

April 2007, Republic of Croatia

8.1.6. Studenti koji su diplomirali na stručnom i sveučilišnom studiju u 2006.

8.1.6. Graduates on proffessional and university study in 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

27., srijeda

27, Wednesday

4.1.2/1. Distributivna trgovina u 2007.

4.1.2/1. Distributive Trade, 2007

h/e www

I. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

First quarter of 2007, Republic of Croatia

28., četvrtak

28, Thursday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2007., mjesečni i kumulativni podaci

First results: Tourism, 2007, Monthly and Cumulative Data

h/e www

svibanj 2007., siječanj – svibanj 2007., Republika Hrvatska

May 2007, January – May 2007, Republic of Croatia

1.4.3. Ribolovna sredstva u morskom ribolovu u 2006.

1.4.3. Fishing Equipment – Seawater Fishing, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

4.4.10/4. Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2007.

4.4.10/4. Congresses and Other Business Meetings, 2007

h/e www

travanj 2007., Republika Hrvatska

April 2007, Republic of Croatia

29., petak

29, Friday

1.4.2. Slatkovodno ribarstvo u 2006.

1.4.2. Freshwater Fishing, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

4.2.1/5. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2007.

4.2.1/5. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2007

h/e www

svibanj 2007., Republika Hrvatska

May 2007, Republic of Croatia

4.3.1/1. Ugostiteljstvo u 2007.

4.3.1/1. Hotels and Restaurants, 2007

h/e www

I. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

First quarter of 2007, Republic of Croatia

4.3.2/1. Ugostiteljstvo po županijama u 2007.

4.3.2/1. Hotels and Restaurants by Counties, 2007

h/e www

I. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska, županije

First quarter of 2007, Republic of Croatia, counties

8.1.7. Studenti upisani na stručni i sveučilišni studij u zimskom semestru ak. g. 2006./2007.

8.1.7. Students Enrolled on Proffessional and University Study, Winter Semester of 2006/2007 Academic Year

h/e www

2006./2007., Republika Hrvatska

2006/2007, Republic of Croatia

9.1.1/4. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2007.

9.1.1/4. Average Monthly Paid Off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2007

h/e www

travanj 2007., Republika Hrvatska

April 2007, Republic of Croatia

9.1.2/4. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2007.

9.1.2/4. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2007

h/e www

travanj 2007., Republika Hrvatska

April 2007, Republic of Croatia

9.1.6/4. Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2007.

9.1.6/4. Average Monthly Paid Off Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2007

h/e www

travanj 2007., Republika Hrvatska

April 2007, Republic of Croatia

9.2.1/5. Zaposleni prema djelatnostima u 2007.

9.2.1/5. Persons in Paid Employment by Activities, 2007

h/e www

svibanj 2007., Republika Hrvatska

May 2007, Republic of Croatia

12.1.1/1. Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda u 2007.

12.1.1/1. Quarterly Gross Domestic Product Estimate, 2007

h/e www

I. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

First quarter of 2007, Republic of Croatia

14.1.1. Osnovne karakteristike potrošnje i primanja kućanstava od 2004. do 2006.

14.1.1. Basic Characteristics of Household Consumption and Household Income, 2004 – 2006

h/e www

2004. - 2006., Republika Hrvatska

2004 - 2006, Republic of Croatia

 

 

Ostale statističke publikacije

Other statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće

Monthly Statistical Report

h/e

mjesečne i godišnje serije podataka, Republika Hrvatska

Monthly and annual data series, Republic of Croatia

Statističke informacije

Statistical Information

h/e www

godišnje serije podataka, Republika Hrvatska

Annual data series, Republic of Croatia

Statistička izvješća

Statistical Report

1322 Distributivna trgovina u 2005.

1322 Distributive Trade in 2005

h

2005., Republika Hrvatska i županije

2005, Republic of Croatia

1324 Ugostiteljstvo u 2006.

1324 Hotels and Restaurants, 2006

h/e

2006., Republika Hrvatska, županije

2006, Republic of Croatia, counties

1325 Turizam u 2006.

1325 Tourism, 2006

h/e

2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2006, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

1326 Turizam u primorskim gradovima i općinama u 2006.

1326 Tourism in Seaside Resorts and Municipalities, 2006

h/e

2006., Republika Hrvatska, gradovi, općine, naselja

2006, Republic of Croatia, towns, municipalities

 

 

SRPANJ/JULY

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

27

3., utorak

3, Tuesday

1.1.1. Indeksi poljoprivredne proizvodnje u 2006.

1.1.1. Indices of Agricultural Production, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

2.1.2/5. Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2007., prvi rezultati

2.1.2/5. Stock Indices of Industrial Final Products, 2007, First Results

h/e www

svibanj 2007., Republika Hrvatska

May 2007, Republic of Croatia

2.1.3/5. Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend-indeksi u 2007.

2.1.3/5. Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2007.

h/e www

svibanj 2007., Republika Hrvatska

May 2007, Republic of Croatia

4.4.9/1. Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2007.

4.4.9/1 Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2007

h/e www

siječanj – svibanj, 2007., Republika Hrvatska, županije

January – May, 2007, Republic of Croatia, counties

4., srijeda

4, Wednesday

4.1.1/5. Trgovina na malo u 2007.

4.1.1/5. Retail Trade, 2007

h/e www

svibanj 2007., Republika Hrvatska

May 2007, Republic of Croatia

5., četvrtak

5, Thursday

4.2.4. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2006. Konačni podaci

4.2.4. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2006 Final Data

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

8.1.9. Učenički i studentski domovi u šk. g. 2006./2007.

8.1.9. Boarding Homes for Pupils and Students, 2006/2007 School Year

h/e www

2006./2007., Republika Hrvatska, županije

2006/2007, Republic of Croatia, counties

6., petak

6, Friday

2.1.4/5. Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2007., prvi rezultati

2.1.4/5. Industrial Employees Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2007, First Results

h/e www

svibanj 2007., Republika Hrvatska

May 2007, Republic of Croatia

4.4.1/5. Turizam u 2007.

4.4.1/5. Tourism, 2007

h/e www

svibanj 2007., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

May 2007, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/4. Turizam, kumulativni podaci u 2007.

4.4.2/4. Tourism – Cumulative Data, 2007

h/e www

siječanj – svibanj 2007., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – May 2007, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

13.1.2/6. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2007.

13.1.2/6. Producers' Price Indices of Industrial Products, 2007

h/e www

lipanj 2007., Republika Hrvatska

June 2007, Republic of Croatia

28

10., utorak

10, Tuesday

1.1.2/5. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2007.

1.1.2/5. Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2007

h/e www

svibanj 2007., Republika Hrvatska

May 2007, Republic of Croatia

11., srijeda

11, Wednesday

3.1.5/5. Izdane građevinske dozvole u 2007.

3.1.5/5. Building Permits Issued, 2007

h/e www

svibanj 2007., Republika Hrvatska

May 2007, Republic of Croatia

12., četvrtak

12, Thursday

4.2.5. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom po županijama, gradovima i općinama u 2006., Konačni podaci

4.2.5. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties, Towns and Municipalities, 2006, Final data

h/e www

2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2006, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

13.1.3/5. Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2007.

13.1.3/5. Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing Products 2007

h/e www

svibanj 2007., Republika Hrvatska

May 2007, Republic of Croatia

13.1.4/6. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2007.

13.1.4/6. Producers' Building Material Price Indices, 2007

h/e www

lipanj 2007., Republika Hrvatska

June 2007, Republic of Croatia

29

16., ponedjeljak

16, Monday

13.1.1/6. Indeksi potrošačkih cijena u 2007.

13.1.1/6. Consumer Price Indices, 2007

h/e www

lipanj 2007., Republika Hrvatska

June 2007, Republic of Croatia

20., petak

20, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2007.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2007

h/e www

svibanj 2007., Republika Hrvatska

May 2007, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2007.

First results: Registered Unemployment Rate, 2007

h/e www

lipanj 2007., Republika Hrvatska

June 2007, Republic of Croatia

2.1.1/6. Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2007., prvi rezultati

2.1.1/6. Industrial Production Volume Index, 2007, First Results

h/e www

lipanj 2007., Republika Hrvatska

June 2007, Republic of Croatia

30

23., ponedjeljak

23, Monday

3.1.1/5. Indeksi građevinskih radova u 2007.

3.1.1/5. Construction Work Indices, 2007

h/e www

svibanj 2007., Republika Hrvatska

May 2007, Republic of Croatia

24., utorak

24, Tuesday

7.1.1. Prirodno kretanje stanovništva Republike Hrvatske u 2006.

7.1.1. Vital Statistics of the Republic of Croatia, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2006, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

7.1.3. Umrli u prometnim nesrećama u 2006.

7.1.3. Deaths Caused by Traffic Accidents, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska, županije

2006, Republic of Croatia, counties

25., srijeda

25, Wednesday

1.2.1. Lov, stupičarenje i briga o divljači u 2006.

1.2.1. Hunting,Trapping and Wildlife Management, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

26., četvrtak

26, Thursday

4.4.10/5. Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2007.

4.4.10/5. Congresses and Other Business Meetings, 2007

h/e www

svibanj 2007., Republika Hrvatska

May 2007, Republic of Croatia

27., petak

27, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2007., mjesečni i kumulativni podaci

First results: Tourism, 2007, Monthly and Cumulative Data

h/e www

lipanj 2007., siječanj – lipanj 2007., Republika Hrvatska

June 2007, January – June 2007, Republic of Croatia

9.1.1/5. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2007.

9.1.1/5. Average Monthly Paid Off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2007

h/e www

svibanj 2007., Republika Hrvatska

May 2007, Republic of Croatia

9.1.2/5. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2007.

9.1.2/5. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2007

h/e www

svibanj 2007., Republika Hrvatska

May 2007, Republic of Croatia

9.1.6/5. Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2007.

9.1.6/5. Average Monthly Paid Off Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2007

h/e www

svibanj 2007., Republika Hrvatska

May 2007, Republic of Croatia

9.2.1/6. Zaposleni prema djelatnostima u 2007.

9.2.1/6. Persons in Paid Employment by Activities, 2007

h/e www

lipanj 2007., Republika Hrvatska

June 2007, Republic of Croatia

9.2.7/1. Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u I. tromjesečju 2007.

9.2.7/1. Labour Force in the Republic of Croatia, First Quarter of 2007

h/e www

I. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

First quarter of 2007, Republic of Croatia

31

30., ponedjeljak

30, Monday

2.1.2/6. Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2007., prvi rezultati

2.1.2/6. Stock Indices of Industrial Final Products, 2007, First Results

h/e www

lipanj 2007., Republika Hrvatska

June 2007, Republic of Croatia

2.1.3/6. Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend-indeksi u 2007.

2.1.3/6. Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2007.

h/e www

lipanj 2007., Republika Hrvatska

June 2007, Republic of Croatia

31., utorak

31, Tuesday

4.2.1/6. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2007.

4.2.1/6. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2007

h/e www

lipanj 2007., Republika Hrvatska

June 2007, Republic of Croatia

 

 

Ostale statističke publikacije

Other statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće

Monthly Statistical Report

h/e

mjesečne i godišnje serije podataka, Republika Hrvatska

Monthly and annual data series, Republic of Croatia

Statistička izvješća

Statistical Report

1337 Zaposlenost i plaće u 2006.

1337 Employment and Wages, 2006

h

2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2006, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

1339 Punoljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u 2006.

1339 Adult Perpetrators of Criminal Offences, Complaints, Charges and Convictions, 2006

h

2006., Republika Hrvatska, županije

2006, Republic of Croatia counties

1340 Maloljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u 2006.

1340 Juvenile Perpetrators of Criminal Offences, Complaints, Charges and Convictions, 2006

h

2006., Republika Hrvatska, županije

2006, Republic of Croatia counties

1341 Počinitelji prekršaja u 2006.

1341 Perpetrators of Infringemens, 2006

h

2006., Republika Hrvatska, županije

2006, Republic of Croatia counties

 

 

KOLOVOZ/AUGUST

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

31

1., srijeda

1, Wednesday

4.4.9/2. Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2007.

4.4.9/2 Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2007

h/e www

siječanj – lipanj, 2007., Republika Hrvatska, županije

January – June, 2007, Republic of Croatia, counties

3., petak

3, Friday

2.1.4/6. Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2007., prvi rezultati

2.1.4/6. Industrial Employees Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2007, First Results

h/e www

lipanj 2007., Republika Hrvatska

June 2007, Republic of Croatia

32

6., ponedjeljak

6, Monday

4.1.1/6. Trgovina na malo u 2007.

4.1.1/6. Retail Trade, 2007

h/e www

lipanj 2007., Republika Hrvatska

June 2007, Republic of Croatia

7., utorak

7, Tuesday

5.1.3/2. Granični promet u 2007.

5.1.3/2. Cross-Border Traffic, 2007

h/e www

siječanj – lipanj 2007., Republika Hrvatska

January – June 2007, Republic of Croatia

11.1.1/2. Broj i struktura poslovnih subjekata u 2007.

11.1.1/2. Number and Structure of Business Entities, 2007

h/e www

lipanj 2007., Republika Hrvatska, županije

June 2007, Republic of Croatia, counties

13.1.2/7. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2007.

13.1.2/7. Producers' Price Indices of Industrial Products, 2007

h/e www

srpanj 2007., Republika Hrvatska

July 2007, Republic of Croatia

8., srijeda

8, Wednesday

4.4.1/6. Turizam u 2007.

4.4.1/6. Tourism, 2007

h/e www

lipanj 2007., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

June 2007, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/5. Turizam, kumulativni podaci u 2007.

4.4.2/5. Tourism – Cumulative Data, 2007

h/e www

siječanj – lipanj 2007., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – June 2007, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

11.1.2/1. Poslovni subjekti prema NKD-u 2002., po županijama u 2007.

11.1.2/1. Business Entities by NKD 2002., by Counties, 2007

h/e www

lipanj 2007., županije

June 2007, counties

9., četvrtak

9, Thursday

1.1.2/6. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2007.

1.1.2/6. Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2007

h/e www

lipanj 2007., Republika Hrvatska

June 2007, Republic of Croatia

4.2.2/2. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom po županijama, gradovima i općinama u 2007.

4.2.2/2. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties, Towns and Municipalities, 2007

h/e www

II. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

Second quarter of 2007, Republic of Croatia, counties, towns and municipalities

5.1.2/2. Kopneni prijevoz i cjevovodni transport u 2007.

5.1.2/2. Land Transport and Pipeline Transport, 2007

h/e www

II. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

Second quarter of 2007, Republic of Croatia

5.1.4/2. Vodeni prijevoz i prateće djelatnosti u 2007.

5.1.4/2. Water Transport and Supporting Activities, 2007

h/e www

II. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

Second quarter of 2007, Republic of Croatia

5.1.5/2. Zračni prijevoz i prateće djelatnosti u 2007.

5.1.5/2. Air Transport and Supporting Activities, 2007

h/e www

II. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

Second quarter of 2007, Republic of Croatia

5.1.6/2. Prekrcaj tereta u 2007.

5.1.6/2. Transhipment, 2007

h/e www

II. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

Second quarter of 2007, Republic of Croatia

5.1.7/2. Poštanske, kurirske i telekomunikacijske usluge u 2007.

5.1.7/2. Postal, Courier and Telecommunication Service, 2007

h/e www

II. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

Second quarter of 2007, Republic of Croatia

10., petak

10, Friday

3.1.5/6. Izdane građevinske dozvole u 2007.

3.1.5/6. Building Permits Issued, 2007

h/e www

lipanj 2007., Republika Hrvatska

June 2007, Republic of Croatia

5.1.1/2. Transport i komunikacije u 2007.

5.1.1/2. Transport and Communication, 2007

h/e www

II. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

Second quarter of 2007, Republic of Croatia

33

13., ponedjeljak

13, Monday

9.2.2/2. Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u 2007.

9.2.2/2. Persons in Employment in Crafts and Trades and Free Lances, 2007

h/e www

travanj, svibanj, lipanj 2007., Republika Hrvatska, županije

April, May, June 2007, Republic of Croatia, counties

13.1.3/6. Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2007.

13.1.3/6. Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing Products, 2007

h/e www

lipanj 2007., Republika Hrvatska

June 2007, Republic of Croatia

13.1.4/7. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2007.

13.1.4/7. Producers' Building Material Price Indices, 2007

h/e www

srpanj 2007., Republika Hrvatska

July 2007, Republic of Croatia

16., četvrtak

16, Thursday

13.1.1/7. Indeksi potrošačkih cijena u 2007.

13.1.1/7. Consumer Price Indices, 2007

h/e www

srpanj 2007., Republika Hrvatska

July 2007, Republic of Croatia

34

20., ponedjeljak

20, Monday

1.1.6. Očekivani prirodi ranih usjeva i voća. Stanje 20. lipnja 2007.

1.1.6. Expected Yield of Early Crops and Fruit – Situation as on 20 June, 2007

h/e www

stanje 5. rujna 2007., Republika Hrvatska

Situation as on 5 September, 2007, Republic of Croatia

21., utorak

21, Tuesday

1.1.12/2. Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2007.

1.1.12/2. Livestock and Poultry Slaughtered in Abattoirs, 2007

h/e www

II. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

Second quarter of 2007, Republic of Croatia

22., srijeda

22, Wednesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2007.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2007

h/e www

lipanj 2007., Republika Hrvatska

June 2007, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2007.

First results: Registered Unemployment Rate, 2007

h/e www

srpanj 2007., Republika Hrvatska

July 2007, Republic of Croatia

8.4.1. Korisnici i usluge socijalne skrbi u 2006.

8.4.1. Recipients and Services of Social Welfare, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

8.4.2. Ustanove socijalne skrbi za djecu, mladež i odrasle u 2006.

8.4.2. Social Welfare Institutions for Children, Youth and Adults,2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

23., četvrtak

23, Thursday

1.3.1/2. Proizvodi šumarstva i sječe drva u 2007.

1.3.1/2. Products of Forestry and Felling, 2007

h/e www

II. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

Second quarter of 2007, Republic of Croatia

1.3.3/2. Usluge u šumarstvu i sječi drva u 2007.

1.3.3/2. Services in Forestry and Felling, 2007

h/e www

II. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

Second quarter of 2007, Republic of Croatia

35

27., ponedjeljak

27, Monday

4.4.8/2. Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija u 2007.

4.4.8/2. Visitors to More Prominent Tourist Sights and Attractions, 2007

h/e www

II. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska, županije

Second quarter of 2007, Republic of Croatia, counties

28., utorak

28, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2007., mjesečni i kumulativni podaci

First results: Tourism, 2007, Monthly and Cumulative data

h/e www

srpanj 2007., siječanj – srpanj 2007., Republika Hrvatska

July 2007, January – July 2007, Republic of Croatia

4.4.10/6. Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2007.

4.4.10/6. Congresses and Other Business Meetings, 2007

h/e www

lipanj 2007., Republika Hrvatska

June 2007, Republic of Croatia

29., srijeda

29, Wednesday

2.1.1/7. Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2007., prvi rezultati

2.1.1/7. Industrial Production Volume Index, 2007, First Results

h/e www

srpanj 2007., Republika Hrvatska

July 2007, Republic of Croatia

2.1.2/7. Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2007., prvi rezultati

2.1.2/7. Stock Indices of Industrial Final Products, 2007, First Results

h/e www

srpanj 2007., Republika Hrvatska

July 2007, Republic of Croatia

30., četvrtak

30, Thursday

9.1.1/6. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2007.

9.1.1/6. Average Monthly Paid Off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2007

h/e www

lipanj 2007., Republika Hrvatska

June 2007, Republic of Croatia

9.1.2/6. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2007.

9.1.2/6. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2007

h/e www

lipanj 2007., Republika Hrvatska

June 2007, Republic of Croatia

9.1.6/6. Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2007.

9.1.6/6. Average Monthly Paid Off Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2007

h/e www

lipanj 2007., Republika Hrvatska

June 2007, Republic of Croatia

9.2.1/7. Zaposleni prema djelatnostima u 2007.

9.2.1/7. Persons in Paid Employment by Activities, 2007

h/e www

srpanj 2007., Republika Hrvatska

July 2007, Republic of Croatia

31., petak

31, Friday

4.2.1/7. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2007.

4.2.1/7. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2007

h/e www

srpanj 2007., Republika Hrvatska

July 2007, Republic of Croatia

9.1.3/1. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2007.

9.1.3/1. Average Monthly Paid Off Net Earnings by Accounting Periods, 2007

h/e www

I. i II. tromjesečje i I. polugodište 2007., Republika Hrvatska

First and second quarter and first half-year of 2007, Republic of Croatia

9.1.4/1. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2007.

9.1.4/1. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment by Accounting Periods, 2007

h/e www

I. i II. tromjesečje i I. polugodište 2007., Republika Hrvatska

First and second quarter and first Half-Year of 2007, Republic of Croatia

 

 

Ostale statističke publikacije

Other statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće

Monthly Statistical Report

h/e

mjesečne i godišnje serije podataka, Republika Hrvatska

Monthly and annual data series, Republic of Croatia

Statistička izvješća

Statistical Report

1316 Industrijska proizvodnja u 2006. – detaljni kratkoročni pokazatelji

1316 Industrial Production, 2006 – Detailed Short-term Indicators

h/e

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

1343 Cijene u 2006.

1343 Prices, 2006

h

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

 

 

RUJAN/SEPTEMBER

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

36

4., utorak

4, Tuesday

4.2.3/2. Indeksi izvoznih i uvoznih cijena Republike Hrvatske u 2007.

4.2.3/2. Export and Import Price Indices of the Republic of Croatia, 2007

h/e www

II. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

Second quarter of 2007, Republic of Croatia

4.4.9/3. Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2007.

4.4.9/3. Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2007

h/e www

siječanj – srpanj, 2007., Republika Hrvatska, županije

January – July, 2007, Republic of Croatia, counties

5., srijeda

5, Wednesday

2.1.4/7. Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2007., prvi rezultati

2.1.4/7. Industrial Employees Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2007, First Results

h/e www

srpanj 2007., Republika Hrvatska

July 2007, Republic of Croatia

4.1.1/7. Trgovina na malo u 2007.

4.1.1/7. Retail Trade, 2007

h/e www

srpanj 2007., Republika Hrvatska

July 2007, Republic of Croatia

6., četvrtak

6, Thursday

4.4.1/7. Turizam u 2007.

4.4.1/7. Tourism, 2007

h/e www

srpanj 2007., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

July 2007, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/6. Turizam, kumulativni podaci u 2007.

4.4.2/6. Tourism – Cumulative Data, 2007

h/e www

siječanj – srpanj 2007., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – July 2007, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

13.1.2/8. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2007.

13.1.2/8. Producers' Price Indices of Industrial Products, 2007

h/e www

kolovoz 2007., Republika Hrvatska

August 2007, Republic of Croatia

7., petak

7, Friday

2.1.3/7. Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend-indeksi u 2007.

2.1.3/7. Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2007.

h/e www

srpanj 2007., Republika Hrvatska

July 2007, Republic of Croatia

37

11., utorak

11, Tuesday

1.1.2/7. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2007.

1.1.2/7. Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2007

h/e www

srpanj 2007., Republika Hrvatska

 July 2007, Republic of Croatia

12., srijeda

12, Wednesday

13.1.3/7. Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2007.

13.1.3/7. Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing Products, 2007

h/e www

srpanj 2007., Republika Hrvatska

July 2007, Republic of Croatia

13.1.4/8. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2007.

13.1.4/8. Producers' Building Material Price Indices, 2007

h/e www

kolovoz 2007., Republika Hrvatska

August 2007, Republic of Croatia

13., četvrtak

13, Thursday

3.1.2/2. Građevinski radovi u inozemstvu u 2007.

3.1.2/2. Construction Works Abroad, 2007

h/e www

II. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

Second quarter of 2007, Republic of Croatia

3.1.5/7. Izdane građevinske dozvole u 2007.

3.1.5/7. Building Permits Issued, 2007

h/e www

srpanj 2007., Republika Hrvatska

July 2007, Republic of Croatia

14., petak

14, Friday

3.1.1/6. Indeksi građevinskih radova u 2007.

3.1.1/6. Construction Work Indices, 2007

h/e www

lipanj 2007., Republika Hrvatska

June 2007, Republic of Croatia

13.1.1/8. Indeksi potrošačkih cijena u 2007.

13.1.1/8. Consumer Price Indices, 2007

h/e www

kolovoz 2007., Republika Hrvatska

August 2007, Republic of Croatia

38

18., utorak

18, Tuesday

3.1.3/2. Izvršeni građevinski radovi, narudžbe i stambena gradnja u 2007., pravne osobe s 20 i više zaposlenih

3.1.3/2. Completed Construction Works, Orders and Residential Building, 2007, Legal Entities Employing 20 or More Persons

h/e www

II. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

Second quarter of 2007, Republic of Croatia

6.1.1. Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u industriji u 2006.

6.1.1. Utilization of Water and Protection of Waters from Pollution in Industry, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

20., četvrtak

20, Thursday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2007.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2007

h/e www

srpanj 2007., Republika Hrvatska

July 2007, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2007.

First results: Registered Unemployment Rate, 2007

h/e www

kolovoz 2007., Republika Hrvatska

August 2007, Republic of Croatia

21., petak

21, Friday

2.1.1/8. Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2007., prvi rezultati

2.1.1/8. Industrial Production Volume Index, 2007, First Results

h/e www

kolovoz 2007., Republika Hrvatska

August 2007, Republic of Croatia

3.1.1/7. Indeksi građevinskih radova u 2007.

3.1.1/7. Construction Work Indices, 2007

h/e www

srpanj 2007., Republika Hrvatska

July 2007, Republic of Croatia

39

24., ponedjeljak

24, Monday

4.1.2/2. Distributivna trgovina u 2007.

4.1.2/2. Distributive Trade, 2007

h/e www

II. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

Second quarter of 2007, Republic of Croatia

25., utorak

25, Tuesday

4.3.1/2. Ugostiteljstvo u 2007.

4.3.1/2. Hotels and Restaurants, 2007

h/e www

II. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

Second quarter of 2007, Republic of Croatia

4.3.2/2. Ugostiteljstvo po županijama u 2007.

4.3.2/2. Hotels and Restaurants by Counties, 2007

h/e www

II. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska, županije

Second quarter of 2007, Republic of Croatia, counties

26., srijeda

26, Wednesday

8.3.6. Muzeji, galerije i zbirke u 2006.

8.3.6. Museums,Gallerles and Collections, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

27., četvrtak

27, Thursday

4.4.10/7. Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2007.

4.4.10/7. Congresses and Other Business Meetings, 2007

h/e www

srpanj 2007., Republika Hrvatska

July 2007, Republic of Croatia

6.1.8. Investicije u zaštitu okoliša u 2006.

6.1.8. Investment in Environmental Protection, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

8.3.7. Sport u 2006.

8.3.7. Sport,2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

14.1.2. Pokazatelji siromaštva od 2004. do 2006.

14.1.2. Poverty Indicators, 2004 – 2006

h/e www

2004. – 2006., Republika Hrvatska

2004 - 2006, Republic of Croatia

28., petak

28, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2007., mjesečni i kumulativni podaci

First results: Tourism, 2007, Monthly and Cumulative Data

h/e www

kolovoz 2007., siječanj – kolovoz 2007., Republika Hrvatska

August 2007, January – August 2007, Republic of Croatia

2.1.2/8. Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2007., prvi rezultati

2.1.2/8. Stock Indices of Industrial Final Products, 2007, First Results

h/e www

kolovoz 2007., Republika Hrvatska

August 2007, Republic of Croatia

2.1.3/8. Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend-indeksi u 2007.

2.1.3/8. Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2007.

h/e www

kolovoz 2007., Republika Hrvatska

August 2007, Republic of Croatia

4.2.1/8. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2007.

4.2.1/8. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2007

h/e www

kolovoz 2007., Republika Hrvatska

August 2007, Republic of Croatia

9.1.1/7. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2007.

9.1.1/7. Average Monthly Paid Off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2007

h/e www

srpanj 2007., Republika Hrvatska

July 2007, Republic of Croatia

9.1.2/7. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2007.

9.1.2/7. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2007

h/e www

srpanj 2007., Republika Hrvatska

July 2007, Republic of Croatia

9.1.6/7. Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2007.

9.1.6/7. Average Monthly Paid Off Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2007

h/e www

Srpanj 2007., Republika Hrvatska

July 2007, Republic of Croatia

9.2.1/8. Zaposleni prema djelatnostima u 2007.

9.2.1/8. Persons in Paid Employment by Activities, 2007

h/e www

kolovoz 2007., Republika Hrvatska

August 2007, Republic of Croatia

12.1.1/2. Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda u 2007.

12.1.1/2. Quartely Gross Domestic Product Estimate, 2007

h/e www

II. tromjesečje 2006., Republika Hrvatska

Second quarter of 2007, Republic of Croatia

 

 

Ostale statističke publikacije

Other statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće

Monthly Statistical Report

h/e

mjesečne i godišnje serije podataka, Republika Hrvatska

Monthly and annual data series, Republic of Croatia

Statistička izvješća

Statistical Report

1315 Poljoprivredna proizvodnja u 2006.

1315 Agricultural Production, 2006

h/e

2006., Republika Hrvatska, županije

2006, Republic of Croatia, counties

1327 Transport i komunikacije u 2006.

1327 Transport and Communication, 2006

h/e

2006., Republika Hrvatska, županije

2006, Republic of Croatia, counties

Metodološke upute

Methodological Guidelines

Metodološke upute za popunjavanje UOE upitnika (UNESCO/OECD/Eurostatov upitnik o obrazovanju)

Methodological Instructions for Filling Out UOE Questionnaire (UNESCO/OECD/Eurostat Questionnaire on Education)

h

 

 

 

LISTOPAD/OCTOBER

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

40

1., ponedjeljak

1, Monday

3.1.10. Završene zgrade i stanovi u 2006.

3.1.10. Completed Buildings and Dwellings, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska, županije

2006, Republic of Croatia, counties

2., utorak

2, Tuesday

4.4.9/4. Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2007.

4.4.9/4. Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2007

h/e www

siječanj – kolovoz, 2007., Republika Hrvatska, županije

January – August, 2007, Republic of Croatia, counties

3., srijeda

3, Wednesday

2.1.4/8. Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2007., prvi rezultati

2.1.4/8. Industrial Employees Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2007, First Results

h/e www

kolovoz 2007., Republika Hrvatska

August 2007, Republic of Croatia

4., četvrtak

4, Thursday

4.1.1/8. Trgovina na malo u 2007.

4.1.1/8. Retail Trade, 2007

h/e www

kolovoz 2007., Republika Hrvatska

August 2007, Republic of Croatia

5., petak

5, Friday

13.1.2/9. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2007.

13.1.2/9. Producers' Price Indices of Industrial Products, 2007

h/e www

rujan 2007., Republika Hrvatska

September 2007, Republic of Croatia

41

10., srijeda

10, Wednesday

4.4.1/8. Turizam u 2007.

4.4.1/8. Tourism, 2007

h/e www

kolovoz 2007., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

August 2007, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/7. Turizam, kumulativni podaci u 2007.

4.4.2/7. Tourism – Cumulative Data, 2007

h/e www

siječanj – kolovoz 2007., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – August 2007, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

11.,četvrtak

11, Thursday

1.1.2/8. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2007.

1.1.2/8. Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2007

h/e www

kolovoz 2007., Republika Hrvatska

August 2007, Republic of Croatia

3.1.5/8. Izdane građevinske dozvole u 2007.

3.1.5/8. Building Permits Issued, 2007

h/e www

kolovoz 2007., Republika Hrvatska

August 2007, Republic of Croatia

12., petak

12, Friday

13.1.3/8. Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2007.

13.1.3/8. Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing Products, 2007

h/e www

kolovoz 2007., Republika Hrvatska

August 2007, Republic of Croatia

13.1.4/9. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2007.

13.1.4/9. Producers' Building Material Price Indices, 2007

h/e www

rujan 2007., Republika Hrvatska

September 2007, Republic of Croatia

42

16., utorak

16, Tuesday

2.1.5. Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda (PRODCOM) u 2006., prvi rezultati

2.1.5. Production and Sale of Industrial Products (PRODCOM), 2006., First Results

h/e www

2006., Republika Hrvatska, županije

2006, Republic of Croatia, counties

3.1.6/1. Cijene prodanih novih stanova u 2007.

3.1.6/1. Prices of Sold New Dwellings, 2007

h/e www

I. polugodište 2007., Republika Hrvatska

First half-year of 2007, Republic of Croatia

13.1.1/9. Indeksi potrošačkih cijena u 2007.

13.1.1/9. Consumer Price Indices, 2007

h/e www

rujan 2007., Republika Hrvatska

September 2007, Republic of Croatia

43

22., ponedjeljak

22, Monday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2007.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2007

h/e www

kolovoz 2007., Republika Hrvatska

August 2007, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2007.

First results: Registered Unemployment Rate, 2007

h/e www

rujan 2007., Republika Hrvatska

September 2007, Republic of Croatia

23., utorak

23, Tuesday

2.1.1/9. Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2007., prvi rezultati

2.1.1/9. Industrial Production Volume Index, 2007, First Results

h/e www

rujan 2007., Republika Hrvatska

September 2007, Republic of Croatia

3.1.1/8. Indeksi građevinskih radova u 2007.

3.1.1/8. Construction Work Indices, 2007

h/e www

kolovoz 2007., Republika Hrvatska

August 2007, Republic of Croatia

24., srijeda

24, Wednesday

8.3.1. Izdane knjige i brošure, novine i časopisi u 2006.

8.3.1. Published Books and Brochures, Newspapers and Magazines, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska,

2006, Republic of Croatia

26., petak

26, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2007., mjesečni i kumulativni podaci

First results: Tourism, 2007, Monthly and Cumulative Data

h/e www

rujan 2007., siječanj – rujan 2007., Republika Hrvatska

September 2007, January – September 2007, Republic of Croatia

4.4.10/8. Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2007.

4.4.10/8. Congresses and Other Business Meetings, 2007

h/e www

kolovoz 2007., Republika Hrvatska

August 2007, Republic of Croatia

44

29., ponedjeljak

29, Monday

1.1.5. Zasijane površine, voćna stabla i trsovi. Stanje 1. lipnja 2007.

1.1.5. Land Sown with Crops, Fruit Trees and Grapevines – Situation as on 1 June, 2007

h/e www

stanje 1. lipnja 2007., Republika Hrvatska,

Situation as on 1 June, 2007, Republic of Croatia,

8.2.1. Istraživanje i razvoj u 2006.

8.2.1. Research and Development, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

30., utorak

30, Tuesday

2.1.2/9. Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2007., prvi rezultati

2.1.2/9. Stock Indices of Industrial Final Products, 2007, First Results

h/e www

rujan 2007., Republika Hrvatska

September 2007, Republic of Croatia

2.1.3/9. Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend-indeksi u 2007.

2.1.3/9. Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2007.

h/e www

rujan 2007., Republika Hrvatska

September 2007, Republic of Croatia

8.1.13. Doktorandi – osobe u postupku stjecanja doktorata znanosti u ak. g. 2006./2007.

8.1.13. Candidates for a Doctorate – Persons in a Process of Obtaining a Doctorate of Science 2006/2007 Academic Year

h/e www

2006./2007., Republika Hrvatska

2006/2007, Republic of Croatia

9.1.1/8. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2007.

9.1.1/8. Average Monthly Paid Off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2007

h/e www

kolovoz 2007., Republika Hrvatska

August 2007, Republic of Croatia

9.1.2/8. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2007.

9.1.2/8. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2007

h/e www

kolovoz 2007., Republika Hrvatska

August 2007, Republic of Croatia

9.1.6/8. Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2007.

9.1.6/8. Average Monthly Paid Off Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2007

h/e www

kolovoz 2007., Republika Hrvatska

August 2007, Republic of Croatia

9.2.1/9. Zaposleni prema djelatnostima u 2007.

9.2.1/9. Persons in Paid Employment by Activities, 2007

h/e www

rujan 2007., Republika Hrvatska

September 2007, Republic of Croatia

31., srijeda

31, Wednesday

4.2.1/9. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2007.

4.2.1/9. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2007

h/e www

rujan 2007., Republika Hrvatska

September 2007, Republic of Croatia

 

 

Ostale statističke publikacije

Other statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće

Monthly Statistical Report

h/e

mjesečne i godišnje serije podataka, Republika Hrvatska

Monthly and annual data series, Republic of Croatia

Kalendar objavljivanja statističkih podataka

Calendar of Statistical Data Issues

h/e www

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

Izvanredna izdanja

Special Editions

Nacionalna klasifikacija zanimanja iskazana za muški i ženski rod

National Classification of Occupations Presented in Male and Female Sex

h

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

 

 

STUDENI/NOVEMBER

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

45

6., utorak

6, Tuesday

3.1.7. Građevinski radovi u 2006. Godišnji izvještaj o građevinskim radovima u Republici Hrvatskoj, pravne osobe s 5 i više zaposlenih

3.1.7. Construction Works, 2006. Annual Report on Building Works in the Republic of Croatia, Legal Entities Employing 5 or More Persons

h/e www

2006., Republika Hrvatska, županije

2006, Republic of Croatia, counties

4.1.1/9. Trgovina na malo u 2007.

4.1.1/9. Retail Trade, 2007

h/e www

rujan 2007., Republika Hrvatska

September 2007, Republic of Croatia

4.4.3. Nekomercijalni turistički promet u kućama i stanovima za odmor u 2007.

4.4.3. Non-profit Tourism Activity in Apartments and Summer Houses, 2007

h/e www

2007., Republika Hrvatska, županije

2007, Republic of Croatia, counties

4.4.9/5. Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2007.

4.4.9/5. Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2007

h/e www

siječanj – rujan, 2007., Republika Hrvatska, županije

January – September, 2007, Republic of Croatia, counties

8.1.12. Studenti upisani na magistarski studij ili poslijediplomski specijalistički studij u ak. g. 2006./2007.

8.1.12. Students Enrolled on Magisterial or Postgraduate Professional Studies in 2006/2007 Academic Year

h/e www

2006./2007., Republika Hrvatska

2006/2007, Republic of Croatia

11.1.1/3. Broj i struktura poslovnih subjekata u 2007.

11.1.1/3. Number and Structure of Business Entities, 2007

h/e www

rujan 2007., Republika Hrvatska, županije

September 2007, Republic of Croatia, counties

7., srijeda

7, Wednesday

1.1.8. Očekivani prirodi kasnih usjeva, voća i grožđa. Stanje 5. rujna 2007.

1.1.8. Expected Yield of Late Crops, Fruit and Grapes – Situation as on 5 September, 2007

h/e www

stanje 20. lipnja 2007., Republika Hrvatska,

Situation as on 20 June, 2007, Republic of Croatia,

2.1.4/9. Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2007., prvi rezultati

2.1.4/9. Industrial Employees Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2007, First Results

h/e www

rujan 2007., Republika Hrvatska

September 2007, Republic of Croatia

4.4.1/9. Turizam u 2007.

4.4.1/9. Tourism, 2007

h/e www

rujan 2007., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

September 2007, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/8. Turizam, kumulativni podaci u 2007.

4.4.2/8. Tourism – Cumulative Data, 2007

h/e www

siječanj – rujan 2007., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – September 2007, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

5.1.3/3. Granični promet u 2007.

5.1.3/3. Cross-Border Traffic, 2007

h/e www

siječanj – rujan 2007., Republika Hrvatska

January – September 2007, Republic of Croatia

9.2.2/3. Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u 2007.

9.2.2/3. Persons in Employment in Crafts and Trades and Free Lances, 2007

h/e www

srpanj, kolovoz, rujan 2007., Republika Hrvatska, županije

July, August, September 2007, Republic of Croatia, counties

13.1.2/10. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2007.

13.1.2/10. Producers' Price Indices of Industrial Products, 2007

h/e www

listopad 2007., Republika Hrvatska

October 2007, Republic of Croatia

8., četvrtak

8, Thursday

4.2.2/3. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom po županijama, gradovima i općinama u 2007.

4.2.2/3. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Counties, Towns and Municipalities, 2007

h/e www

III. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

Third quarter of 2007, Republic of Croatia, counties, towns and municipalities

8., četvrtak

8, Thursday

5.1.2/3. Kopneni prijevoz i cjevovodni transport u 2007.

5.1.2/3. Land Transport and Pipeline Transport, 2007

h/e www

III. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

Third quarter of 2007, Republic of Croatia

5.1.4/3. Vodeni prijevoz i prateće djelatnosti u 2007.

5.1.4/3. Water Transport and Supporting Activities, 2007

h/e www

III. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

Third quarter of 2007, Republic of Croatia

5.1.5/3. Zračni prijevoz i prateće djelatnosti u 2007.

5.1.5/3. Air Transport and Supporting Activities, 2007

h/e www

III. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

Third quarter of 2007, Republic of Croatia

5.1.6/3. Prekrcaj tereta u 2007.

5.1.6/3. Transhipment, 2007

h/e www

III. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

Third quarter of 2007, Republic of Croatia

5.1.7/3. Poštanske, kurirske i telekomunikacijske usluge u 2007.

5.1.7/3. Postal, Courier and Telecommunication Services, 2007

h/e www

III. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

Third quarter of 2007, Republic of Croatia

9., petak

9, Friday

1.1.2/9. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2007.

1.1.2/9. Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2007

h/e www

rujan 2007., Republika Hrvatska

September 2007, Republic of Croatia

3.1.5/9. Izdane građevinske dozvole u 2007.

3.1.5/9. Building Permits Issued, 2007

h/e www

rujan 2007., Republika Hrvatska

September 2007, Republic of Croatia

5.1.1/3. Transport i komunikacije u 2007.

5.1.1/3. Transport and Communication, 2007

h/e www

III. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

Third quarter of 2007, Republic of Croatia

46

12., ponedjeljak

16, Monday

1.1.7. Ostvareni prirodi ranih usjeva i voća. Stanje 15. kolovoza 2007.

1.1.7. Actual Yield of Early Crops and Fruit – Situation as on 15 August, 2007

h/e www

stanje 15. kolovoza 2007., Republika Hrvatska

Situation as on 15 August, 2007, Republic of Croatia

13., utorak

13, Tuesday

13.1.3/9. Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2007.

13.1.3/9. Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing Products, 2007

h/e www

rujan 2007., Republika Hrvatska

September 2007, Republic of Croatia

13.1.4/10. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2007.

13.1.4/10. Producers' Building Material Price Indices, 2007

h/e www

listopad 2007., Republika Hrvatska

October 2007, Republic of Croatia

14., srijeda

14, Wednesday

13.1.1/10. Indeksi potrošačkih cijena u 2007.

13.1.1/10. Consumer Price Indices, 2007

h/e www

listopad 2007., Republika Hrvatska

October 2007, Republic of Croatia

47

20., utorak

20, Tuesday

1.1.12/3. Klanje stoke i peradi u klaonicama u 2007.

1.1.12/3. Livestock and Poultry Slaugtered in Abattoirs, 2007

h/e www

III. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

Third quarter of 2007, Republic of Croatia

21., srijeda

21, Wednesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2007.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2007

h/e www

rujan 2007., Republika Hrvatska

September 2007, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2007.

First results: Registered Unemployment Rate, 2007

h/e www

listopad 2007., Republika Hrvatska

October 2007, Republic of Croatia

2.1.1/10. Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2007., prvi rezultati

2.1.1/10. Industrial Production Volume Index, 2007, First Results

h/e www

listopad 2007., Republika Hrvatska

October 2007, Republic of Croatia

22., četvrtak

22, Thursday

1.3.1/3. Proizvodi šumarstva i sječe drva u 2007.

1.3.1/3. Products of Forestry and Felling, 2007

h/e www

III. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

Third quarter of 2007, Republic of Croatia

 

1.3.3/3. Usluge u šumarstvu i sječi drva u 2007.

1.3.3/3. Services in Forestry and Felling, 2007

h/e www

III. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

Third quarter of 2007, Republic of Croatia

48

27., utorak

27, Tuesday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2007., mjesečni i kumulativni podaci

First results: Tourism, 2007, Monthly and Cumulative Data

h/e www

listopad 2007., siječanj – listopad 2007., Republika Hrvatska

October 2007, January – October 2007, Republic of Croatia

4.4.8/3. Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija u 2007.

4.4.8/3. Visitors to More Prominent Tourist Sights and Atractions, 2007

h/e www

III. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska, županije

Third quarter of 2007, Republic of Croatia, counties

4.4.10/9. Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2007.

4.4.10/9. Congresses and Other Business Meetings, 2007

h/e www

rujan 2007., Republika Hrvatska

September 2007, Republic of Croatia

28., srijeda

28. Wednesday

2.1.2/10. Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2007., prvi rezultati

2.1.2/10. Stock Indices of Industrial Final Products, 2007, First Results

h/e www

listopad 2007., Republika Hrvatska

October 2007, Republic of Croatia

2.1.3/10. Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend-indeksi u 2007.

2.1.3/10. Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2007.

h/e www

listopad 2007., Republika Hrvatska

October 2007, Republic of Croatia

9.1.1/9. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2007.

9.1.1/9. Average Monthly Paid Off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2007

h/e www

rujan 2007., Republika Hrvatska

September 2007, Republic of Croatia

9.1.2/9. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2007.

9.1.2/9. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2007

h/e www

rujan 2007., Republika Hrvatska

September 2007, Republic of Croatia

9.1.6/9. Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2007.

9.1.6/9. Average Monthly Paid Off Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2007

h/e www

rujan 2007., Republika Hrvatska

September 2007, Republic of Croatia

9.2.1/10. Zaposleni prema djelatnostima u 2007.

9.2.1/10. Persons in Paid Employment by Activities, 2007

h/e www

listopad 2007., Republika Hrvatska

October 2007, Republic of Croatia

29., četvrtak

29, Thursday

2.1.6. Inputi sirovina i materijala u industrijsku proizvodnju u 2006., prvi rezultati

2.1.6. Raw Materials Inputs in Industrial Production, 2006., First Results

h/e www

2006., Republika Hrvatska, županije

2006., Republic of Croatia, counties

9.2.7/2. Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u II. tromjesečju 2007.

9.2.7/2. Labour Force in the Republic of Croatia, Second Quarter of 2007

h/e www

II. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

Second quarter of 2007, Republic of Croatia

30., petak

30, Friday

4.2.1/10. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2007.

4.2.1/10. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2007

h/e www

listopad 2007., Republika Hrvatska

October 2007, Republic of Croatia

9.1.3/2. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2007.

9.1.3/2. Average Monthly Paid Off Net Earnings by Accounting Periods, 2007

h/e www

I., II. I III. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

First, second and third quarter of 2007, Republic of Croatia

9.1.4/2. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2007.

9.1.4/2. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment by Accounting Periods, 2007

h/e www

I., II. I III. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

First, second and third quarter of 2007, Republic of Croatia

12.2.1. Investicije u 2006.

12.2.1. Gross Fixed Capital Formation (Gross Investment), 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

 

 

Ostale statističke publikacije

Other statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće

Monthly Statistical Report

h/e

mjesečne i godišnje serije podataka, Republika Hrvatska

Monthly and annual data series, Republic of Croatia

Statistička izvješća

Statistical Report

1323 Statistika robne razmjene Republike Hrvatske po proizvodima i zemljama te zemljama i proizvodima u 2006.

1323 Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, by Products and Countries and by Countries and Products, 2006

h/e

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

1331 Srednje škole i učenički domovi, kraj šk. g. 2005./2006. i početak šk. g. 2006./2007.

1331 Secondary Schools and Students' Boarding Homes, End of 2005/2006 and Beginning of 2006/2007 School Year

h

kraj šk. g. 2005./2006. i početak šk. g. 2006./2007. Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

End of 2005/2006 and beginning of 2006/2007 school year Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

1336 Socijalna skrb u 2005. i 2006.

1336 Social welfare in 2005 and 2006

h

2005. i 2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2005 and 2006, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

 

 

PROSINAC/DECEMBER

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

49

3., ponedjeljak

3, Monday

3.1.4. Izdane uporabne dozvole u 2006.

3.1.4. Use Permits Issued, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska, županije

2006, Republic of Croatia, counties

4., utorak

4, Tuesday

4.2.3/3. Indeksi izvoznih i uvoznih cijena Republike Hrvatske u 2007.

4.2.3/3. Export and Import Price Indices of the Republic of Croatia, 2007

h/e www

III. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

Third quarter of 2007, Republic of Croatia

4.4.9/6. Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2007.

4.4.9/6. Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2007

h/e www

siječanj – listopad, 2007., Republika Hrvatska, županije

January – October, 2007, Republic of Croatia, counties

5., srijeda

5, Wednesday

2.1.4/10. Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2007., prvi rezultati

2.1.4/10. Industrial Employees Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2007, First Results

h/e www

listopad 2007., Republika Hrvatska

October 2007, Republic of Croatia

4.1.1/10. Trgovina na malo u 2007.

4.1.1/10. Retail Trade, 2007

h/e www

listopad 2007., Republika Hrvatska

October 2007, Republic of Croatia

6., četvrtak

6, Thursday

4.4.1/10. Turizam u 2007.

4.4.1/10. Tourism, 2007

h/e www

listopad 2007., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

October 2007, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/9. Turizam, kumulativni podaci u 2007.

4.4.2/9. Tourism – Cumulative Data, 2007

h/e www

siječanj – listopad 2007., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – October 2007, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

13.1.2/11. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2007.

13.1.2/11. Producers' Price Indices of Industrial Products, 2007

h/e www

studeni 2007., Republika Hrvatska

November 2007, Republic of Croatia

50

10., ponedjeljak

10, Monday

3.1.1/9. Indeksi građevinskih radova u 2007.

3.1.1/9. Construction Work Indices, 2007

h/e www

rujan 2007., Republika Hrvatska

September 2007, Republic of Croatia

11., utorak

11, Tuesday

1.1.2/10. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2007.

1.1.2/10. Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2007

h/e www

listopad 2007., Republika Hrvatska

October 2007, Republic of Croatia

3.1.5/10. Izdane građevinske dozvole u 2007.

3.1.5/10. Building Permits Issued, 2007

h/e www

listopad 2007., Republika Hrvatska

October 2007, Republic of Croatia

13., četvrtak

13, Thursday

3.1.2/3. Građevinski radovi u inozemstvu u 2007.

3.1.2/3. Construction Works Abroad, 2007

h/e www

III. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

Third quarter of 2007, Republic of Croatia

3.1.3/3. Izvršeni građevinski radovi, narudžbe i stambena gradnja u 2007., pravne osobe s 20 i više zaposlenih

3.1.3/3. Completed Construction Works, Orders and Residential Building, 2007, Legal Entities Employing 20 or More Persons

h/e www

III. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

Third quarter of 2007, Republic of Croatia

13.1.3/10. Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2007.

13.1.3/10. Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fshing Products, 2007

h/e www

listopad 2007., Republika Hrvatska

October 2007, Republic of Croatia

13.1.4/11. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2007.

13.1.4/11. Producers' Building Material Price Indices, 2007

h/e www

studeni 2007., Republika Hrvatska

November 2007, Republic of Croatia

14., petak

14, Friday

13.1.1/11. Indeksi potrošačkih cijena u 2007.

13.1.1/11. Consumer Price Indices, 2007

h/e www

studeni 2007., Republika Hrvatska

November 2007, Republic of Croatia

51

18., utorak

18, Tuesday

6.1.9. Otpad u 2006.

6.1.9. Waste, 2006

h/e www

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

8.3.2. Umjetničko stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje u sezoni 2006./2007.

8.3.2. Artistic Production and Live Performances, 2006/2007 Season

h/e www

2006./2007., Republika Hrvatska

2006/2007, Republic of Croatia

20., četvrtak

20, Thursday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2007.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2007

h/e www

listopad 2007., Republika Hrvatska

October 2007, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2007.

First results: Registered Unemployment Rate, 2007

h/e www

studeni 2007., Republika Hrvatska

November 2007, Republic of Croatia

21., petak

21, Friday

2.1.1/11. Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2007., prvi rezultati

2.1.1/11. Industrial Production Volume Index, 2007, First Results

h/e www

studeni 2007., Republika Hrvatska

November 2007, Republic of Croatia

3.1.1/10. Indeksi građevinskih radova u 2007.

3.1.1/10. Construction Work Indices, 2007

h/e www

listopad 2007., Republika Hrvatska

October 2007, Republic of Croatia

4.1.2/3. Distributivna trgovina u 2007.

4.1.2/3. Distributive Trade, 2007

h/e www

III. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

Third quarter of 2007, Republic of Croatia

52

28., petak

28, Friday

◊◊◊

Prvi rezultati: Turizam u 2007., mjesečni i kumulativni podaci

First results: Tourism, 2007, Monthly and Cumulative Data

h/e www

studeni 2007., siječanj – studeni 2007., Republika Hrvatska

November 2007, January – November 2007, Republic of Croatia

4.3.1/3. Ugostiteljstvo u 2007.

4.3.1/3. Hotels and Restaurants, 2007

h/e www

III. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

Third quarter of 2007, Republic of Croatia

4.3.2/3. Ugostiteljstvo po županijama u 2007.

4.3.2/3. Hotels and Restaurants by Counties, 2007

h/e www

III. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska, županije

Third quarter of 2007, Republic of Croatia, counties

4.4.10/10. Kongresi i ostali poslovni skupovi u 2007.

4.4.10/10. Congresses and Other Business Meetings, 2007

h/e www

listopad 2007., Republika Hrvatska

October 2007, Republic of Croatia

12.1.1/3. Procjena tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda u 2007.

12.1.1/3. Quartely Gross Domestic Product Estimate, 2007

h/e www

III. tromjesečje 2007., Republika Hrvatska

Third quarter of 2007, Republic of Croatia

1

31., ponedjeljak

31, Monday

4.2.1/11. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2007.

4.2.1/11. Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia, 2007

h/e www

studeni 2007., Republika Hrvatska

November 2007, Republic of Croatia

9.1.1/10. Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2007.

9.1.1/10. Average Monthly Paid Off Net Earnings of Persons in Paid Employment, 2007

h/e www

listopad 2007., Republika Hrvatska

October 2007, Republic of Croatia

9.1.2/10. Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2007.

9.1.2/10. Average Monthly Gross Earnings of Persons in Paid Employment, 2007

h/e www

listopad 2007., Republika Hrvatska

October 2007, Republic of Croatia

9.1.6/10. Prosječne mjesečne isplaćene plaće po satu zaposlenih u pravnim osobama u 2007.

9.1.6/10. Average Monthly Paid Off Earnings per Hour of Work in Legal Entities, 2007

h/e www

listopad 2007., Republika Hrvatska

October 2007, Republic of Croatia

9.2.1/11. Zaposleni prema djelatnostima u 2007.

9.2.1/11. Persons in Paid Employment by Activities, 2007

h/e www

studeni 2007., Republika Hrvatska

November 2007, Republic of Croatia

 

 

Ostale statističke publikacije

Other statistical publications

 

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

 

Mjesečno statističko izvješće

Monthly Statistical Report

h/e

mjesečne i godišnje serije podataka, Republika Hrvatska

Monthly and annual data series, Republic of Croatia

Statistički ljetopis

Statistical Yearbook

h/e www

godišnje serije podataka, Republika Hrvatska

Annual data series, Republic of Croatia

Program publiciranja 2007.

Publishing Programme 2007

h/e www

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

Statistička izvješća

Statistical Report

1320 Energetska statistika u 2006.

1320 Energy Statistics, 2006

h/e

2006., Republika Hrvatska

2006, Republic of Croatia

1328 Prirodno kretanje stanovništva u 2006.

1328 Vital Statistics Report in 2006

h

2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2006, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

1329 Razvedeni brakovi u 2006.

1329 Divorces in 2006

h

2006., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

2006, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

Metodološke upute

Methodological Guidelines

Klasifikacija kaznenih djela s poredbenim pregledom

Classification of criminal offences with comparative review

h

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

Studije i analize

Studies and Analyses

Eksperimentalni tekući računi za 2004.

Experimental Current Accounts for 2004

h

2004., Republika Hrvatska

2004, Republic of Croatia

Izvanredna izdanja

Special Editions

KPD 2008. – Statistička klasifikacija djelatnosti Republike Hrvatske s objašnjenjima

KPD 2008. – Statistical classification of activities in the Republic of Croatia with explanations

h

 

 

 

SIJEČANJ 2008./JANUARY 2008

Tjedan u godini

Week in a year

Datum i dan

Date and day

Broj i naziv priopćenja

Number and title of the First Release

 

Razdoblje na koje se podaci odnose i razina prikazivanja

Reference period and level

1

2., srijeda

2, Wednesday

2.1.2/11. Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda u 2007., prvi rezultati

2.1.2/11. Stock Indices of Industrial Final Products, 2007, First Results

h/e www

studeni 2007., Republika Hrvatska

November 2007, Republic of Croatia

2.1.3/11. Indeksi obujma industrijske proizvodnje – desezonirane vremenske serije i trend-indeksi u 2007.

2.1.3/11. Industrial Production Volume Indices – Seasonally Adjusted Time Series and Trend Indices, 2007.

h/e www

studeni 2007., Republika Hrvatska

November 2007, Republic of Croatia

2.1.7. Osnovni strukturno-poslovni pokazatelji industrije u 2006., prvi rezultati

2.1.7. Main Structural Business Indicators on Industry, 2006., First Results

h/e www

2006., Republika Hrvatska, županije

2006., Republic of Croatia, counties

4.4.4/1. Putničke agencije u 2007.

4.4.4/1. Travel Agencies, 2007

h/e www

siječanj – rujan 2007., Republika Hrvatska

January – September 2007, Republic of Croatia

3., četvrtak

3, Thursday

4.4.9/7. Kružna putovanja stranih brodova u Republici Hrvatskoj u 2007.

4.4.9/7. Foreign Vessels on Cruise in the Republic of Croatia, 2007

h/e www

siječanj – studeni, 2007., Republika Hrvatska, županije

January – November, 2007, Republic of Croatia, counties

2

7., ponedjeljak

7, Monday

2.1.4/11. Indeksi zaposlenih i indeks proizvodnosti rada u industriji u 2007., prvi rezultati

2.1.4/11. Industrial Employees Indices and Labour Productivity Index in Industry, 2007, First Results

h/e www

studeni 2007., Republika Hrvatska

November 2007, Republic of Croatia

4.1.1/11. Trgovina na malo u 2007.

4.1.1/11. Retail Trade, 2007

h/e www

studeni 2007., Republika Hrvatska

November 2007, Republic of Croatia

8., utorak

8, Tuesday

13.1.2/12. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u 2007.

13.1.2/12. Producers' Price Indices of Industrial Products, 2007

h/e www

prosinac 2007., Republika Hrvatska

December 2007, Republic of Croatia

9., srijeda

9, Wednesday

1.1.2/11. Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2007.

1.1.2/11. Purchase and Sale of Products of Agriculture, Forestry and Fishing, 2007

h/e www

studeni 2007., Republika Hrvatska

November 2007, Republic of Croatia

4.4.1/11. Turizam u 2007.

4.4.1/11. Tourism, 2007

h/e www

studeni 2007., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

November 2007, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

4.4.2/10. Turizam, kumulativni podaci u 2007.

4.4.2/10. Tourism – Cumulative Data, 2007

h/e www

siječanj – studeni 2007., Republika Hrvatska, županije, gradovi, općine

January – November 2007, Republic of Croatia, counties, towns, municipalities

3

14., ponedjeljak

14, Monday

3.1.5/11. Izdane građevinske dozvole u 2007.

3.1.5/11. Building Permits Issued, 2007

h/e www

studeni 2007., Republika Hrvatska

November 2007, Republic of Croatia

13.1.3/11. Indeksi cijena proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pri proizvođačima u 2007.

13.1.3/11. Producers' Price Indices of Agricultural, Forestry and Fishing Products, 2007

h/e www

studeni 2007., Republika Hrvatska

November 2007, Republic of Croatia

13.1.4/12. Indeksi cijena građevnog materijala pri proizvođačima u 2007.

13.1.4/12. Producers' Building Material Price Indices, 2007

h/e www

prosinac 2007., Republika Hrvatska

December 2007, Republic of Croatia

15., utorak

15, Tuesday

13.1.1/12. Indeksi potrošačkih cijena u 2007.

13.1.1/12. Consumer Price Indices, 2007

h/e www

prosinac 2007., Republika Hrvatska

December 2007, Republic of Croatia

4

21., ponedjeljak

21, Monday

◊◊◊

Prvi rezultati: Prosječna neto i bruto plaća u 2007.

First results: Average Net and Gross Earnings, 2007

h/e www

studeni 2007., Republika Hrvatska

November 2007, Republic of Croatia

◊◊◊

Prvi rezultati: Stopa registrirane nezaposlenosti u 2007.

First results: Registered Unemployment Rate, 2007

h/e www

prosinac 2007., Republika Hrvatska

December 2007, Republic of Croatia

22., utorak

22, Tuesday

2.1.1/12. Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2007., prvi rezultati

2.1.1/12. Industrial Production Volume Index, 2007, First Results

h/e www

prosinac 2007., Republika Hrvatska

December 2007, Republic of Croatia

23., srijeda

23, Wednesday

3.1.1/11. Indeksi građevinskih radova u 2007.

3.1.1/11. Construction Work Indices, 2007

h/e www

studeni 2007., Republika Hrvatska

November 2007, Republic of Croatia

5