Kalendar objavljivanja statističkih podataka za DSBB1)

Advance Release Calendar for DSBB1)

Statistički podaci

Statistical data

Prvo objavljivanje podataka
u publikaciji

First issue of data

Periodičnost

Periodicity

Datum objavljivanja

Release date

2022.

travanj

April

svibanj

May

lipanj

June

 

 

 

 

 

 

 

Prva procjena tromjesečnog obračuna
bruto domaćeg proizvoda

First Estimate of Quarterly Gross Domestic Product

Priopćenje br.

First Release No.

NR-2022-1-1

tromjesečno

Quarterly

27.

(1Q/2022)

 

 

 

 

 

 

 

Indeks obujma industrijske proizvodnje

Industrial Production Volume Index

Priopćenje br.

First Release No.

IND-2022-3-1

mjesečno

Monthly

29.

(3/2022)

31.

(4/2022)

30.

(5/2022)

 

 

 

 

 

 

 

Indeksi potrošačkih cijena

Consumer Price Indices

Priopćenje br.

First Release No.

CIJ-2022-1-1

mjesečno

Monthly

15.

(3/2022)

16.

(4/2022)

15.

(5/2022)

 

 

 

 

 

 

 

Indeks proizvođačkih cijena industrije
na domaćem tržištu

Industrial Producer Price Index
on Domestic Market

Priopćenje br.

First Release No.

IND-2022-1-1

mjesečno

Monthly

8.

(3/2022)

6.

(4/2022)

9.

(5/2022)

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlenost i place

Employment and Wages

Priopćenje br.

First Release No.

RAD-2022-1-1

mjesečno

Monthly

20.

(2/2022)

20.

(3/2022)

21.

(4/2022)

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposlenost

Unemployment

Priopćenje br.

First Release No.

RAD-2022-2-1

mjesečno

Monthly

20.

(3/2022)

20.

(4/2022)

21.

(5/2022)

 

 

 

 

 

 

 

Robna razmjena Republike Hrvatske
s inozemstvom

Foreign Trade in Goods of the Republic
of Croatia

Priopćenje br.

First Release No.

VT-2022-1-1

mjesečno

Monthly

8.

(1/2022)

9.

(2/2022)

9.

(3/2022)

 

 

 

 

 

 

 

Procjena stanovništva sredinom godine

Population Mid-Year Estimate

Statistika u nizu

Statistics in Line

www

godišnje

Annually

 

 

DSBB    − Dissemination Standard Bulletin Board

             Standard objavljivanja podataka prema SDDS-u (Special Data Dissemination Standard) MMF-a

 

( )          Razdoblje na koje se podaci odnose

             Reference period

 

 

 

 

 

1) Podaci se objavljuju prema Kalendaru objavljivanja statističkih podataka, koji se nalazi na internetskim stranicama Međunarodnoga monetarnog fonda (http://dsbb.imf.org).

 

1) Data are disseminated according to the Calendar of Statistical Data Issues posted on the IMF’S DSBB (http://dsbb.imf.org).