image description

 

GODINA/ YEAR: L.                                          ZAGREB, 9. LISTOPADA 2013./ 9 OCTOBER, 2013                                 BROJ/ NUMBER: 4.2.1/7.

 

 

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

za razdoblje od siječnja do srpnja 2013.1)
NOVA METODOLOGIJA2)

 

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

January – July 20131)
NEW METHODOLOGY2)

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske u razdoblju od siječnja do srpnja 2013., prema privremenim podacima, iznosio je 39,1 milijardu kuna. Istodobno je uvoz iznosio 71,6 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 32,4 milijarde kuna.

 

According to the provisional data, in the period from January to July 2013, the total export of the Republic of Croatia amounted to 39.1 billion kuna. At the same time, the import was 71.6 billion kuna. The foreign trade deficit amounted to 32.4 billion kuna.

 

 

 

Izvoz je u razdoblju od siječnja do srpnja 2013. iznosio 5,2 milijarde eura, a uvoz je iznosio 9,5 milijardi eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 4,3 milijarde eura.

 

In the period from January to July 2013, the export amounted to 5.2 billion euros and the import to 9.5 billion euros, while the foreign trade deficit amounted to 4.3 billion euros.

 

 

 

Izvoz je u razdoblju od siječnja do srpnja 2013. iznosio 6,8 milijardi američkih dolara, a uvoz je iznosio 12,4 milijarde američkih dolara. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 5,6 milijardi američkih dolara.

 

In the period from January to July 2013, the export amounted to 6.8 billion American dollars, the import to 12.4 billion American dollars and the foreign trade deficit to 5.6 billion American dollars.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom bila je 54,6%.

 

The coverage of import by export was 54.6%.

 

 

 

image description

 

 

1)       Privremeni podaci

2)       Vidi metodološka objašnjenja.

 

1)       Provisional data

2)       See Notes on Methodology.

 

 

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

     FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza
izvozom,
 %

Coverage of import by
export, %

 

 tis. kuna

Thousand
kuna

 tis. eura

Thousand
euros

 tis. USD

Thousand
US $

 tis. kuna

Thousand
 kuna

 tis. eura

Thousand
euros

 tis. USD

Thousand
US $

 tis. kuna

Thousand
 kuna

tis. eura

Thousand
euros

 tis. USD

Thousand
US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

 5 032 728

  666 687

  859 860

 8 618 015

 1 141 439

 1 472 618

-3 585 287

- 474 752

- 612 758

58,4

II.

 5 167 700

  681 743

  901 426

 9 647 770

 1 272 629

 1 681 958

-4 480 070

- 590 886

- 780 532

53,6

III.

 6 830 402

  905 989

 1 196 668

 11 814 936

 1 566 673

 2 066 627

-4 984 534

- 660 684

- 869 959

57,8

IV.

 5 399 487

  720 365

  948 407

 10 110 390

 1 348 989

 1 775 642

-4 710 903

- 628 624

- 827 235

53,4

V.

 6 149 337

  816 623

 1 046 997

 10 975 442

 1 457 608

 1 870 707

-4 826 105

- 640 985

- 823 710

56,0

VI.

 5 947 961

  788 245

  987 899

 10 254 249

 1 358 540

 1 701 377

-4 306 288

- 570 295

- 713 478

58,0

VII.

 6 346 109

  846 792

 1 041 739

 11 031 191

 1 471 723

 1 810 485

-4 685 082

- 624 931

- 768 746

57,5

VIII.

 6 295 656

  840 671

 1 040 956

 9 914 859

 1 324 030

 1 638 338

-3 619 203

- 483 359

- 597 382

63,5

IX.

 5 829 969

  785 007

 1 008 136

 9 641 122

 1 298 254

 1 668 277

-3 811 153

- 513 247

- 660 141

60,5

X.

 7 264 244

  968 069

 1 254 894

 11 376 565

 1 516 983

 1 966 877

-4 112 321

- 548 914

- 711 983

63,8

XI.

 6 808 694

  903 338

 1 158 929

 10 076 280

 1 336 962

 1 713 371

-3 267 586

- 433 624

- 554 442

67,6

XII.

 5 308 437

  705 122

  923 072

 8 438 545

 1 120 566

 1 467 986

-3 130 108

- 415 444

- 544 914

62,9

I. – XII.

72 380 725

9 628 650

12 368 983

121 899 363

16 214 395

20 834 262

-49 518 638

-6 585 745

-8 465 279

59,4

2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

 4 606 619

  608 556

  807 945

 8 549 938

 1 129 505

 1 498 685

-3 943 320

- 520 948

- 690 741

53,9

II.

 5 334 228

  703 431

  941 878

 9 189 218

 1 211 791

 1 623 120

-3 854 990

- 508 360

- 681 241

58,0

III.

 5 793 466

  763 733

  990 524

 10 535 323

 1 388 844

 1 801 956

-4 741 858

- 625 110

- 811 432

55,0

IV.

 5 445 310

  716 245

  931 672

 10 428 570

 1 371 679

 1 785 036

-4 983 261

- 655 434

- 853 364

52,2

V.

 6 267 501

  828 282

 1 074 535

 10 839 467

 1 432 576

 1 857 915

-4 571 967

- 604 295

- 783 380

57,8

VI.

 5 545 897

  739 872

  975 502

 11 912 711

 1 589 437

 2 096 445

-6 366 813

- 849 564

-1 120 943

46,5

VII.

 6 129 936

  811 031

 1 082 984

 10 112 989

 1 344 522

 1 779 709

-3 983 053

- 533 491

- 696 725

60,3

I. – VII.

 39 122 956

 5 171 151

 6 805 040

 71 568 217

 9 468 354

 12 442 866

-32 445 261

-4 297 203

-5 637 826

54,6

 

 

 

I.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

 

 

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE PROIZVODA (BEC)

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO CLASSIFICATION BY BROAD ECONOMIC CATEGORIES (BEC)

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I.–VII. 2012.

I.–VII. 2013.

indeksi
Indices
I.–VII. 2013. 
I.–VII. 2012.

I.–VII. 2012.

I.–VII. 2013.

indeksi
Indices
I.–VII. 2013. 
I.–VII. 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

40 873 724

39 122 956

95,7

72 451 991

71 568 217

98,8

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hrana i pića

4 213 842

3 935 109

93,4

6 729 756

7 158 101

106,4

1

Food and beverages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Industrijski materijali, d. n.

18 013 448

17 285 212

96,0

32 035 439

31 117 674

97,1

2

Industrial supplies n. e. s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Goriva i maziva

1 293 901

1 665 775

128,7

5 302 566

4 768 696

89,9

3

Fuels and lubricants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Kapitalni proizvodi (osim prijevoznih sredstava), njihovi dijelovi i pribor

6 652 714

6 803 337

102,3

10 580 157

11 942 186

112,9

4

Capital goods (except transport equipment), and parts and accessories thereof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Prijevozna sredstva, njihovi dijelovi i pribor

3 891 554

2 210 651

56,8

6 018 648

5 260 659

87,4

5

Transport equipment and parts and accessories thereof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Proizvodi za široku potrošnju, d. n.

6 523 920

6 572 341

100,7

11 565 334

11 182 414

96,7

6

Consumer goods n. e. s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Proizvodi, d. n.

284 346

650 530

228,8

220 091

138 488

62,9

7

Goods n. e. s.

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I.–VII. 2012.

I.–VII. 2013.

indeksi
Indices
I.–VII. 2013. 
I.–VII. 2012.

I.–VII. 2012.

I.–VII. 2013.

indeksi
Indices
I.–VII. 2013. 
I.–VII. 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

40 873 724

39 122 956

95,7

72 451 991

71 568 217

98,8

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

1 621 048

1 480 869

91,4

2 007 892

2 063 778

102,8

  A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B

 

Rudarstvo i vađenje

475 013

491 169

103,4

9 220 429

9 911 248

107,5

  B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

 

Prerađivačka industrija

36 721 222

34 992 423

95,3

58 496 399

57 637 986

98,5

  C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

2 917 517

2 730 638

93,6

5 774 610

6 122 873

106,0

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

550 241

510 631

92,8

448 699

504 896

112,5

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

216 506

255 915

118,2

226 096

193 328

85,5

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

376 645

404 160

107,3

1 440 814

1 418 668

98,5

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

1 842 666

1 569 556

85,2

1 997 122

1 812 485

90,8

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

1 177 348

1 191 272

101,2

1 101 290

1 525 053

138,5

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

1 664 697

1 701 153

102,2

789 751

760 751

96,3

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

698 605

614 574

88,0

1 771 761

1 825 520

103,0

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

5 777

4 855

84,0

15 821

13 874

87,7

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih
naftnih proizvoda

4 778 481

4 575 682

95,8

5 159 929

3 451 079

66,9

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

2 351 292

2 269 075

96,5

6 096 379

6 198 533

101,7

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

1 764 715

1 972 065

111,7

2 997 384

3 069 663

102,4

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

740 947

818 285

110,4

2 728 107

2 695 766

98,8

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

1 462 579

1 596 230

109,1

1 291 907

1 207 322

93,5

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

1 835 084

1 612 500

87,9

4 279 386

4 167 984

97,4

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

2 188 828

2 645 465

120,9

2 319 869

2 279 943

98,3

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

1 109 008

849 416

76,6

3 814 963

4 739 767

124,2

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

3 030 671

2 834 436

93,5

2 870 635

2 860 409

99,6

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

3 140 081

3 173 266

101,1

5 662 708

6 117 031

108,0

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila,
prikolica i poluprikolica

763 376

724 181

94,9

3 291 769

3 402 957

103,4

 

29

Manufacture of motor vehicles,
trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

2 723 783

1 628 436

59,8

2 101 697

1 150 990

54,8

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

1 135 144

1 072 109

94,4

1 084 348

903 137

83,3

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

247 232

238 523

96,5

1 231 356

1 215 959

98,7

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

217 428

644 671

296,5

2 284 912

1 517 019

66,4

  D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje
otpadnih voda, gospodarenje
otpadom te djelatnosti sanacije
okoliša

1 589 134

1 204 784

75,8

113 777

138 148

121,4

  E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

245 238

243 302

99,2

325 368

293 083

90,1

  J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

925

230

24,9

1 073

793

73,9

  M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

3 716

2 550

68,6

2 142

2 544

118,8

  R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

Neraspoređeno

-

62 958

-

-

3 618

-

 

 

Not classified

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I.–VII. 2012.

I.–VII. 2013.

indeksi
Indices
I.–VII. 2013. 
I.–VII. 2012.

I.–VII. 2012.

I.–VII. 2013.

indeksi
Indices
I.–VII. 2013. 
I.–VII. 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

40 873 724

39 122 956

95,7

72 451 991

71 568 217

98,8

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

3 944 320

3 599 335

91,3

6 749 942

7 215 778

106,9

0

Food and live animals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pića i duhan

751 870

772 544

102,7

719 439

714 554

99,3

1

Beverages and tobacco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sirove materije, osim goriva

3 274 928

3 025 001

92,4

1 087 961

1 091 005

100,3

2

Crude materials, except fuels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Mineralna goriva i maziva

5 556 919

5 815 595

104,7

16 724 439

14 953 778

89,4

3

Mineral fuels and lubricants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Životinjska i biljna ulja i masti

90 065

49 333

54,8

525 030

505 291

96,2

4

Animal and vegetable oils and fats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Kemijski proizvodi

4 232 387

4 378 164

103,4

9 883 222

10 039 949

101,6

5

Chemical products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

6 094 618

6 330 298

103,9

12 171 149

12 325 496

101,3

6

Manufactured goods classified chiefly by material

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Strojevi i prijevozna sredstva

10 647 226

9 048 358

85,0

16 489 902

17 185 642

104,2

7

Machinery and transport equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Razni gotovi proizvodi

5 478 898

5 561 914

101,5

8 096 103

7 528 415

93,0

8

Miscellaneous manufactured articles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Proizvodi i transakcije, d. n.

802 493

479 455

59,7

4 803

4 692

97,7

9

Commodities and transactions, n. e. s.

 

Neraspoređeno

-

62 958

-

-

3 618

-

 

Not classified

 

 

 

4.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I.–VII. 2012.

I.–VII. 2013.

indeksi
Indices
I.–VII. 2013. 
I.–VII. 2012.

I.–VII. 2012.

I.–VII. 2013.

indeksi
Indices
I.–VII. 2013. 
I.–VII. 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

40 873 724

39 122 956

95,7

72 451 991

71 568 217

98,8

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Europske unije

23 676 629

24 140 804

102,0

52 835 036

52 731 902

99,8

EU countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Austrija

2 899 946

2 600 706

89,7

7 170 144

7 020 055

97,9

Austria

Belgija

444 877

347 891

78,2

1 358 463

1 124 975

82,8

Belgium

Bugarska

129 153

158 369

122,6

289 464

216 176

74,7

Bulgaria

Cipar

40 757

41 581

102,0

51 534

21 715

42,1

Cyprus

Češka

431 010

397 844

92,3

1 455 347

1 548 401

106,4

Czech Republic

Danska

134 872

147 666

109,5

417 183

1 120 154

268,5

Denmark

Estonija

20 525

16 507

80,4

10 755

79 495

739,1

Estonia

Finska

69 099

75 427

109,2

259 689

188 798

72,7

Finland

Francuska

675 083

607 010

89,9

1 688 598

1 597 875

94,6

France

Grčka

175 510

554 306

315,8

208 440

318 801

152,9

Greece

Irska

41 924

39 996

95,4

225 876

257 171

113,9

Ireland

Italija

6 068 699

5 664 360

93,3

10 520 392

8 434 889

80,2

Italy

Letonija

23 276

17 717

76,1

21 133

16 788

79,4

Latvia

Litva

32 180

45 626

141,8

118 401

36 163

30,5

Lithuania

Luksemburg

11 207

586 949

1)

15 379

77 328

502,8

Luxembourg

Mađarska

1 077 138

876 963

81,4

4 089 592

4 494 516

109,9

Hungary

Malta

586 786

514 152

87,6

417 678

102 682

24,6

Malta

Nizozemska

733 469

574 900

78,4

2 524 464

2 221 771

88,0

Netherlands

Njemačka

4 429 651

4 484 285

101,2

9 497 724

9 597 206

101,0

Germany

Poljska

437 754

449 355

102,7

1 337 389

1 531 211

114,5

Poland

Portugal

18 683

40 541

217,0

34 681

52 525

151,5

Portugal

Rumunjska

380 163

320 123

84,2

534 958

480 229

89,8

Romania

Slovačka

475 128

367 694

77,4

961 515

1 018 265

105,9

Slovakia

Slovenija

3 314 404

4 021 318

121,3

6 975 866

8 983 416

128,8

Slovenia

Španjolska

157 228

223 027

141,8

999 058

982 538

98,3

Spain

Švedska

198 586

234 819

118,2

895 430

512 584

57,2

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

669 519

731 408

109,2

755 882

631 715

83,6

United Kingdom

Neraspoređeno

-

261

-

-

64 464

-

Not classified

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

622 562

631 465

101,4

1 775 885

1 261 377

71,0

EFTA countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Island

12 510

3 760

30,1

770

4 479

582,0

Iceland

Lihtenštajn

60 464

29 376

48,6

17 193

11 119

64,7

Liechtenstein

Norveška

250 345

172 605

68,9

114 628

121 242

105,8

Norway

Švicarska

299 243

425 724

142,3

1 643 295

1 124 538

68,4

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

8 397 407

7 827 452

93,2

4 503 819

4 419 071

98,1

CEFTA countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Albanija

254 452

281 577

110,7

11 895

12 130

102,0

Albania

Bosna i Hercegovina

4 983 245

4 917 591

98,7

2 469 613

2 707 729

109,6

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

760 518

429 729

56,5

333 350

17 157

5,1

Montenegro

Kosovo

293 846

309 652

105,4

13 316

12 897

96,9

Kosovo

Makedonija

407 212

418 175

102,7

380 178

391 892

103,1

Macedonia

Moldavija

6 688

7 876

117,8

6 128

4 835

78,9

Moldova

Srbija

1 691 446

1 462 852

86,5

1 289 340

1 272 430

98,7

Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

728 898

688 586

94,5

355 669

916 279

257,6

OPEC countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Alžir

300 385

21 837

7,3

25 531

9 462

37,1

Algeria

Angola

1 067

1 718

160,9

544

-

-

Angola

Ekvador

20

405

1)

81 779

58 699

71,8

Ecuador

Irak

22 337

85 653

383,5

1

4 123

1)

Iraq

Iran, Islamska Republika

31 048

17 490

56,3

2 502

1 177

47,1

Iran, Islamic Republic of

Katar

70 339

37 663

53,5

10 724

16 912

157,7

Qatar

Kuvajt

2 509

2 199

87,7

8 035

134

1,7

Kuwait

Libija

120 051

108 102

90,0

17 699

412 017

1)

Libya

Nigerija

11 378

59 745

525,1

181 566

354 267

195,1

Nigeria

Saudijska Arabija

103 075

107 529

104,3

2 330

7 074

303,6

Saudi Arabia

Ujedinjeni Arapski Emirati

65 980

245 512

372,1

24 856

52 371

210,7

United Arab Emirates

Venezuela

709

733

103,3

102

41

40,4

Venezuela

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

2 093 303

1 734 334

82,9

7 951 482

5 134 043

64,6

Other countries in Europe

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelorusija

29 280

54 083

184,7

1 491

108 062

1)

Belarus

Rusija

1 247 276

926 016

74,2

5 554 885

3 356 196

60,4

Russian Federation

Turska

476 920

479 807

100,6

2 136 204

1 176 474

55,1

Turkey

Ukrajina

159 772

86 981

54,4

256 983

490 378

190,8

Ukraine

Ostale zemlje

180 055

187 447

104,1

1 919

2 933

152,9

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale azijske zemlje

1 441 856

1 307 458

90,7

3 112 846

5 216 200

167,6

Other countries in Asia

 

 

 

 

 

 

 

 

Azerbajdžan

5 277

18 148

343,9

-

365 727

-

Azerbaijan

Bangladeš

12 225

14 078

115,2

7 247

12 000

165,6

Bangladesh

Filipini

46 964

42 690

90,9

6 721

5 475

81,5

Philippines

Hong Kong, Kina

12 902

16 655

129,1

84 708

129 393

152,8

Hong Kong, China

Indija

109 640

21 532

19,6

328 167

370 398

112,9

India

Indonezija

22 727

24 258

106,7

36 678

23 432

63,9

Indonesia

Izrael

39 205

83 659

213,4

94 357

83 651

88,7

Israel

Japan

370 042

271 682

73,4

75 081

61 125

81,4

Japan

Kazahstan

40 557

56 296

138,8

2 891

378 828

1)

Kazakhstan

Kina

167 805

243 796

145,3

1 899 215

3 267 047

172,0

China

Koreja, Republika

12 076

34 091

282,3

161 652

142 877

88,4

Korea, Republic of

Libanon

403 170

79 400

19,7

12 130

417

3,4

Lebanon

Malezija

9 140

15 007

164,2

37 097

39 628

106,8

Malaysia

Pakistan

2 393

7 518

314,2

24 364

23 458

96,3

Pakistan

Singapur

20 363

12 691

62,3

67 056

48 366

72,1

Singapore

Sirija

1 868

1 183

63,3

28 178

54

0,2

Syrian Arab Republic

Tajland

13 085

8 832

67,5

49 317

70 786

143,5

Thailand

Tajvan, Kina

32 402

6 295

19,4

122 346

109 522

89,5

Taiwan, China

Vijetnam

11 194

21 743

194,2

43 255

67 930

157,0

Viet Nam

Ostale zemlje

108 821

327 905

301,3

32 386

16 088

49,7

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale afričke zemlje

1 464 239

677 325

46,3

119 605

157 806

131,9

Other countries in Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

Egipat

273 562

188 363

68,9

15 018

23 168

154,3

Egypt

Gana

2 806

1 585

56,5

670

753

112,3

Ghana

Južnoafrička Republika

72 211

105 881

146,6

29 727

20 270

68,2

South Africa

Liberija

361 962

2 671

0,7

762

8

1,1

Liberia

Maroko

17 351

146 719

845,6

22 004

83 003

377,2

Morocco

Tunis

631 865

203 398

32,2

19 092

23 911

125,2

Tunisia

Ostale zemlje

104 483

28 709

27,5

32 332

6 693

20,7

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale američke zemlje

2 336 784

1 628 433

69,7

1 767 527

1 704 958

96,5

Other countries in America

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina

13 052

6 037

46,3

22 649

240 855

1)

Argentina

Brazil

114 353

98 758

86,4

340 817

408 890

120,0

Brazil

Čile

29 842

3 880

13,0

4 078

3 493

85,6

Chile

Kanada

297 028

189 917

63,9

83 343

58 106

69,7

Canada

Kolumbija

3 131

21 586

689,3

178 142

179 277

100,6

Colombia

Meksiko

31 426

32 203

102,5

5 941

11 886

200,1

Mexico

Peru

10 825

2 333

21,6

1 281

1 206

94,1

Peru

SAD

1 201 514

1 248 687

103,9

605 037

716 894

118,5

United States

Ostale zemlje

635 613

25 031

3,9

526 237

84 351

16,0

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanijske zemlje

112 047

424 643

379,0

30 119

26 472

87,9

Countries of Oceania

 

 

 

 

 

 

 

 

Australija

105 891

59 902

56,6

4 007

6 927

172,9

Australia

Maršalovi Otoci

522

360 967

1)

13

92

706,4

Marshall Islands

Novi Zeland

5 551

3 167

57,1

25 975

19 375

74,6

New Zealand

Ostale zemlje

82

607

740,3

124

78

62,5

Other countries

Neraspoređeno

-

62 456

-

-

109

-

Not classified

 

 

1)       Indeks je veći od 999.

1)       The index exceeds 999.

 

 

 

II.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, EURO

 

1.   PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      AVERAGE EXCHANGE RATE OF EURO IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

I. – VII. 2012.

I. – VII. 2013.

indeksi
Indices
I. – VII. 2013. 
I. – VII. 2012.

I. – VII. 2012.

I. – VII. 2013.

indeksi
Indices
I. – VII. 2013. 
I. – VII. 2012.

 

 

 

 

 

 

 

Prosječan tečaj 1 eura u kunama

Average exchange rate for 1 euro in kuna

7,5329

7,5656

100,4

7,5324

7,5587

100,3

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE PROIZVODA (BEC)

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO CLASSIFICATION BY BROAD ECONOMIC CATEGORIES (BEC)

tis. eura

Thousand euros

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I.–VII. 2012.

I.–VII. 2013.

indeksi
Indices
I.–VII. 2013. 
I.–VII. 2012.

I.–VII. 2012.

I.–VII. 2013.

indeksi
Indices
I.–VII. 2013. 
I.–VII. 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

5 426 044

5 171 151

95,3

9 618 746

9 468 354

98,4

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hrana i pića

559 458

520 137

93,0

893 680

947 940

106,1

1

Food and beverages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Industrijski materijali, d. n.

2 391 582

2 284 441

95,5

4 253 547

4 114 088

96,7

2

Industrial supplies n. e. s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Goriva i maziva

171 687

220 544

128,5

703 702

630 793

89,6

3

Fuels and lubricants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Kapitalni proizvodi (osim prijevoznih sredstava), njihovi dijelovi i pribor

883 261

899 341

101,8

1 404 580

1 581 254

112,6

4

Capital goods (except transport
equipment), and parts and
accessories thereof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Prijevozna sredstva, njihovi dijelovi
i pribor

516 296

292 055

56,6

798 733

696 481

87,2

5

Transport equipment and parts
and accessories thereof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Proizvodi za široku potrošnju, d. n.

866 001

868 966

100,3

1 535 298

1 479 524

96,4

6

Consumer goods n. e. s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Proizvodi, d. n.

37 758

85 666

226,9

29 206

18 274

62,6

7

Goods n. e. s.

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

                                                                                                                                                                                                                                tis. eura

                                                                                                                                                                                                                     Thousand euros

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I.–VII. 2012.

I.–VII. 2013.

indeksi
Indices
I.–VII. 2013. 
I.–VII. 2012.

I.–VII. 2012.

I.–VII. 2013.

indeksi
Indices
I.–VII. 2013. 
I.–VII. 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

5 426 044

5 171 151

95,3

9 618 746

9 468 354

98,4

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

215 158

195 905

91,1

266 492

272 809

102,4

  A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

62 974

65 204

103,5

1 224 294

1 307 719

106,8

  B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

4 874 897

4 624 451

94,9

7 765 928

7 628 743

98,2

  C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

387 313

360 891

93,2

766 907

810 895

105,7

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

73 106

67 423

92,2

59 619

66 885

112,2

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

28 755

33 884

117,8

30 032

25 652

85,4

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

50 002

53 476

106,9

191 250

187 781

98,2

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

244 597

207 872

85,0

265 094

239 771

90,4

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih
proizvoda

156 280

157 625

100,9

146 181

201 896

138,1

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

221 001

224 893

101,8

104 846

100 600

95,9

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

92 745

81 300

87,7

235 232

241 591

102,7

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

767

641

83,6

2 100

1 836

87,4

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

634 428

603 778

95,2

685 092

456 298

66,6

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

312 194

299 737

96,0

809 453

820 581

101,4

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

234 230

260 423

111,2

397 868

406 057

102,1

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

98 372

108 212

110,0

362 224

356 732

98,5

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

194 254

210 940

108,6

171 542

159 783

93,1

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

243 632

213 260

87,5

568 104

551 404

97,1

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

290 632

349 291

120,2

307 959

301 807

98,0

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih
i optičkih proizvoda

147 232

112 349

76,3

506 520

628 209

124,0

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

402 341

374 630

93,1

381 053

378 505

99,3

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

416 918

419 552

100,6

751 789

809 283

107,6

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

101 348

95 798

94,5

436 746

450 701

103,2

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

361 251

215 063

59,5

278 945

152 284

54,6

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

150 682

141 903

94,2

143 920

119 398

83,0

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

32 817

31 508

96,0

163 451

160 795

98,4

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

28 861