GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 11. OŽUJKA 2022./ 11 MARCH, 2022

BROJ/ NUMBER: 4.2.1/12.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM − privremeni podaci
od siječnja do prosinca 2021. i za siječanj 2022.

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA − Provisional Data
January – December 2021 and January 2022

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do prosinca 2021., prema privremenim podacima, iznosio je 143,7 milijardi kuna. Istodobno je uvoz iznosio 213,0 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 69,3 milijarde kuna.

 

According to provisional data, from January to December 2021, total export of the Republic of Croatia amounted to 143.7 billion kuna. At the same time, total import was 213.0 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 69.3 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do prosinca 2021. bila je 67,5%.

 

In the period from January to December 2021, coverage of import by export was 67.5%.

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske za siječanj 2022., prema Prvim rezultatima, iznosio je 12,3 milijarde kuna, dok je uvoz iznosio 18,8 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 6,6 milijardi kuna.

 

According to the First Results, in January 2022, total export of the Republic of Croatia amounted to 12.3 billion kuna, while total import was 18.8 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 6.6 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom za siječanj 2022., prema Prvim rezultatima, bila je 65,1%.

 

According to the First Results, coverage of import by export was 65.1% in January 2022.

 

 

 

 

 

 


1.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza izvozom, %

Coverage of import by export, %

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand US $

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand US $

tis. kuna

Thousand kuna

tis. eura

Thousand euros

tis. USD

Thousand US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

8 692 574

1 167 765

1 307 784

14 354 732

1 928 123

2 160 505

-5 662 158

-760 358

-852 721

60,6

II.

9 642 100

1 296 736

1 433 596

15 974 613

2 148 287

2 372 368

-6 332 513

-851 551

-938 771

60,4

III.

9 085 255

1 218 932

1 337 010

15 081 224

2 022 993

2 224 423

-5 995 968

-804 061

-887 413

60,2

IV.

7 233 018

951 188

1 045 538

11 084 784

1 456 943

1 600 553

-3 851 766

-505 755

-555 015

65,3

V.

7 701 046

1 019 658

1 107 178

12 755 514

1 688 665

1 834 033

-5 054 468

-669 007

-726 855

60,4

VI.

9 454 773

1 248 128

1 382 143

14 893 298

1 965 354

2 180 074

-5 438 525

-717 226

-797 931

63,5

VII.

10 387 736

1 374 051

1 545 159

15 511 965

2 051 735

2 303 852

-5 124 229

-677 684

-758 692

67,0

VIII.

7 647 409

1 020 248

1 210 932

12 660 857

1 689 975

2 005 005

-5 013 448

-669 727

-794 073

60,4

IX.

10 503 359

1 396 638

1 663 423

14 849 477

1 974 537

2 352 068

-4 346 118

-577 899

-688 645

70,7

X.

10 947 896

1 451 410

1 700 460

15 530 560

2 058 574

2 411 165

-4 582 664

-607 164

-710 705

70,5

XI.

10 685 945

1 411 526

1 652 885

14 503 154

1 915 986

2 240 608

-3 817 209

-504 460

-587 723

73,7

XII.

10 149 643

1 343 482

1 605 172

15 233 085

2 016 696

2 411 484

-5 083 442

-673 214

-806 312

66,6

I. – XII.

112 130 754

14 899 762

16 991 282

172 433 263

22 917 867

26 096 137

-60 302 509

-8 018 105

-9 104 856

65,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

8 536 838

1 132 437

1 388 662

13 091 993

1 736 355

2 130 262

-4 555 154

-603 918

-741 600

65,2

II.

9 748 615

1 290 425

1 565 258

15 847 140

2 097 436

2 544 221

-6 098 526

-807 011

-978 963

61,5

III.

12 252 951

1 618 127

1 955 309

18 764 148

2 477 668

2 990 783

-6 511 198

-859 541

-1 035 474

65,3

IV.

11 833 936

1 564 051

1 843 113

17 300 955

2 286 864

2 690 389

-5 467 020

-722 813

-847 276

68,4

V.

11 662 434

1 543 357

1 864 848

17 207 699

2 277 460

2 752 362

-5 545 265

-734 103

-887 514

67,8

VI.

12 312 121

1 638 469

1 998 186

18 465 830

2 457 260

2 996 099

-6 153 709

-818 791

-997 913

66,7

VII.

11 959 641

1 596 597

1 898 750

18 126 347

2 419 924

2 877 812

-6 166 707

-823 327

-979 062

66,0

VIII.

9 975 654

1 330 239

1 578 187

16 795 815

2 239 587

2 658 300

-6 820 161

-909 348

-1 080 113

59,4

IX.

12 639 283

1 687 895

1 992 756

19 125 769

2 554 182

3 016 137

-6 486 486

-866 287

-1 023 382

66,1

X.

13 652 387

1 822 082

2 120 625

19 276 137

2 572 735

3 011 253

-5 623 750

-750 653

-890 628

70,8

XI.

14 812 751

1 973 072

2 299 706

19 722 892

2 627 021

3 061 775

-4 910 141

-653 949

-762 069

75,1

XII.

14 356 303

1 909 518

2 169 111

19 312 842

2 568 467

2 917 911

-4 956 538

-658 949

-748 800

74,3

I. – XII.

143 742 913

19 106 268

22 674 510

213 037 568

28 314 959

33 647 304

-69 294 655

-9 208 690

-10 972 795

67,5

 

 

 

I.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – XII. 2020.

I. – XII. 2021.

indeksi

Indices

I. – XII. 2021.

I. – XII. 2020.

I. – XII. 2020.

I. – XII. 2021.

indeksi

Indices

I. – XII. 2021.

I. – XII. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

112 130 754

143 742 913

128,2

172 433 263

213 037 568

123,5

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

6 718 621

8 123 422

120,9

5 032 029

5 825 661

115,8

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

4 816 114

8 507 619

176,6

6 308 880

14 733 885

233,5

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

96 319 233

115 762 687

120,2

156 986 482

185 388 529

118,1

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

9 389 692

11 008 257

117,2

16 356 294

19 334 314

118,2

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

1 102 346

1 349 626

122,4

1 739 889

1 958 114

112,5

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

1 221 606

1 204 909

98,6

1 166 894

1 163 173

99,7

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

1 296 440

1 365 092

105,3

3 395 831

3 114 709

91,7

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

4 658 229

5 345 870

114,8

8 079 269

8 955 677

110,8

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

3 082 250

3 180 854

103,2

4 241 976

4 509 459

106,3

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

5 318 001

6 856 699

128,9

2 483 043

3 084 305

124,2

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

2 126 718

2 689 255

126,5

3 790 548

4 346 884

114,7

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

16 751

16 946

101,2

13 983

18 427

131,8

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

4 342 651

6 978 146

160,7

5 196 503

9 017 800

173,5

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

6 148 757

7 986 372

129,9

14 683 347

18 206 787

124,0

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products


 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

8 016 273

7 645 365

95,4

12 679 314

12 176 847

96,0

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

3 684 170

4 635 271

125,8

7 501 213

9 405 168

125,4

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

3 935 803

4 482 056

113,9

3 344 594

3 971 810

118,8

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

 

24

Proizvodnja metala

4 115 896

6 107 366

148,4

9 837 959

15 118 055

153,7

 

24

Manufacture of basic metals

 

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

7 773 835

9 305 975

119,7

6 781 771

8 089 489

119,3

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

3 854 896

4 276 151

110,9

10 969 269

12 236 240

111,6

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

 

27

Proizvodnja električne opreme

8 384 056

10 900 015

130,0

9 140 572

11 658 646

127,5

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

6 846 833

7 996 258

116,8

14 265 415

15 468 008

108,4

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

5 016 962

4 751 749

94,7

10 906 504

13 326 521

122,2

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

2 893 353

3 980 293

137,6

3 804 759

2 487 789

65,4

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

 

31

Proizvodnja namještaja

1 880 891

2 145 137

114,0

2 579 032

3 056 602

118,5

 

31

Manufacture of furniture

 

 

32

Ostala prerađivačka industrija

1 212 822

1 555 026

128,2

4 028 502

4 683 707

116,3

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

1 449 404

7 552 074

521,0

2 904 347

5 098 497

175,5

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

1 953 721

3 119 048

159,6

650 877

1 401 130

215,3

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

463 319

542 877

117,2

514 990

516 291

100,3

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

487

147

30,2

986

560

56,8

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

1 999

3 613

180,8

3 377

3 997

118,4

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

407 856

131 425

32,2

31 297

69 019

220,5

 

 

Not classified

 

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I. – XII. 2020.

I. – XII. 2021.

indeksi

Indices

I. – XII. 2021.

I. – XII. 2020.

I. – XII. 2020.

I. – XII. 2021.

indeksi

Indices

I. – XII. 2021.

I. – XII. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

112 130 754

143 742 913

128,2

172 433 263

213 037 568

123,5

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

13 504 290

15 844 755

117,3

19 327 358

22 512 179

116,5

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

2 254 916

2 400 978

106,5

2 950 694

3 200 370

108,5

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

8 337 054

10 926 108

131,1

3 251 357

4 573 081

140,7

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

10 104 796

22 513 723

222,8

14 675 589

29 363 079

200,1

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

547 422

816 257

149,1

789 597

1 134 281

143,7

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

15 442 496

17 288 235

112,0

28 988 992

32 476 934

112,0

5

Chemical products

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

18 830 372

23 850 125

126,7

30 831 641

38 728 870

125,6

6

Manufactured goods classified chiefly by material

7

Strojevi i prijevozna sredstva

26 562 955

31 033 544

116,8

46 466 791

52 208 704

112,4

7

Machinery and transport equipment

8

Razni gotovi proizvodi

15 626 404

18 294 043

117,1

24 877 617

28 345 986

113,9

8

Miscellaneous manufactured articles

9

Proizvodi i transakcije, d. n.

512 193

643 720

125,7

242 330

425 066

175,4

9

Commodities and transactions, n. e. s.

 

Neraspoređeno

407 856

131 425

32,2

31 297

69 019

220,5

 

Not classified

 

 

 


3.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – XII. 2020.

I. – XII. 2021.

indeksi

Indices

I. – XII. 2021.

I. – XII. 2020.

I. – XII. 2020.

I. – XII. 2021.

indeksi

Indices

I. – XII. 2021.

I. – XII. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

112 130 754

143 742 913

128,2

172 433 263

213 037 568

123,5

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Države članice EU-a1)

76 247 565

99 481 222

130,5

136 361 887

162 918 952

119,5

EU Member States1)

Austrija

6 441 219

8 003 848

124,3

11 385 037

13 620 521

119,6

Austria

Belgija

2 013 912

1 902 243

94,5

5 405 485

4 286 407

79,3

Belgium

Bugarska

727 840

801 525

110,1

1 290 691

2 441 560

189,2

Bulgaria

Cipar

57 662

82 298

142,7

120 191

82 137

68,3

Cyprus

Češka

1 869 612

2 157 603

115,4

4 470 577

4 834 046

108,1

Czech Republic

Danska

462 480

1 136 488

245,7

1 285 572

1 161 911

90,4

Denmark

Estonija

70 897

103 997

146,7

62 833

59 381

94,5

Estonia

Finska

201 720

288 095

142,8

276 202

313 079

113,4

Finland

Francuska

3 396 495

3 685 601

108,5

4 520 341

5 262 076

116,4

France

Grčka

549 292

719 028

130,9

1 765 122

2 294 384

130,0

Greece

Irska

278 966

376 694

135,0

712 222

636 625

89,4

Ireland

Italija

14 028 190

17 947 915

127,9

21 250 519

26 882 587

126,5

Italy

Letonija

100 567

258 236

256,8

120 981

113 130

93,5

Latvia

Litva

387 234

433 556

112,0

301 261

398 417

132,3

Lithuania

Luksemburg

980 444

297 772

30,4

116 290

118 322

101,7

Luxembourg

Mađarska

7 998 926

13 166 953

164,6

13 314 283

15 563 610

116,9

Hungary

Malta

281 373

319 247

113,5

52 000

57 969

111,5

Malta

Nizozemska

1 676 140

2 287 839

136,5

6 740 278

8 178 818

121,3

Netherlands

Njemačka

14 370 161

16 953 822

118,0

26 353 486

31 523 378

119,6

Germany

Poljska

2 114 684

2 869 780

135,7

6 944 341

8 684 369

125,1

Poland

Portugal

342 988

446 055

130,0

236 715

290 492

122,7

Portugal

Rumunjska

2 199 663

2 450 250

111,4

1 926 149

2 220 117

115,3

Romania

Sjeverna Irska

10 804

2)

57 033

2)

Northern Ireland

Slovačka

1 067 116

1 315 922

123,3

3 586 137

4 636 933

129,3

Slovakia

Slovenija

11 624 507

18 314 720

157,6

19 538 207

23 509 063

120,3

Slovenia

Španjolska

1 910 872

2 087 452

109,2

3 514 569

4 362 043

124,1

Spain

Švedska

1 075 732

1 033 954

96,1

1 071 832

1 321 906

123,3

Sweden

Neraspoređeno

18 875

29 523

156,4

567

8 639

3)

Not classified

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

2 101 067

2 519 976

119,9

1 447 366

1 559 964

107,8

EFTA countries

Island

15 870

15 708

99,0

293

270

92,1

Iceland

Lihtenštajn

22 788

144 328

633,3

114

427

374,5

Liechtenstein

Norveška

391 384

532 673

136,1

113 230

158 616

140,1

Norway

Švicarska

1 671 024

1 827 267

109,4

1 333 729

1 400 651

105,0

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

18 511 912

23 390 624

126,4

10 258 181

14 385 838

140,2

CEFTA countries

Albanija

579 239

649 997

112,2

84 224

146 955

174,5

Albania

Bosna i Hercegovina

9 599 993

12 241 280

127,5

5 039 425

7 336 318

145,6

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

1 285 963

1 748 211

135,9

31 619

41 209

130,3

Montenegro

Kosovo

751 228

849 136

113,0

29 468

49 126

166,7

Kosovo

Moldavija

9 835

17 608

179,0

23 171

23 846

102,9

Moldova

Sjeverna Makedonija

1 039 893

1 091 556

105,0

624 321

763 922

122,4

North Macedonia

Srbija

5 245 760

6 792 836

129,5

4 425 954

6 024 462

136,1

Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

1 224 553

1 064 453

86,9

329 191

1 591 225

483,4

OPEC countries

Alžir

198 703

45 181

22,7

84 444

154 195

182,6

Algeria

Angola

517

3 079

595,6

-

1

-

Angola

Ekvatorska Gvineja

2 191

1 065

48,6

-

57 196

-

Equatorial Guinea

Gabon

2 106

6 028

286,2

90

668

738,1

Gabon

Irak

50 344

24 994

49,6

48

11

23,0

Iraq

Iran, Islamska Republika

35 476

26 658

75,1

15 529

34 844

224,4

Iran, Islamic Republic of

Kongo

1 156

5 100

441,0

28

-

-

Congo

Kuvajt

37 909

55 258

145,8

314

12

3,8

Kuwait

Libija

36 350

72 016

198,1

1 510

147 981

3)

Libya

Nigerija

38 133

16 181

42,4

136 839

940 445

687,3

Nigeria

Saudijska Arabija

327 201

369 792

113,0

74 263

48 829

65,8

Saudi Arabia

Ujedinjeni Arapski Emirati

494 416

437 956

88,6

13 208

203 099

3)

United Arab Emirates

Bolivarijanska Republika Venezuela

50

1 146

3)

2 917

3 945

135,2

Venezuela, Bolivarian Republic of

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

5 578 280

6 126 397

109,8

6 841 765

8 234 599

120,4

Other countries in Europe

Bjelorusija

243 222

122 754

50,5

39 172

87 730

224,0

Belarus

Rusija

1 327 845

1 536 920

115,7

1 749 417

3 482 115

199,0

Russian Federation

Turska

1 377 930

2 010 162

145,9

2 733 724

3 333 434

121,9

Turkey

Ujedinjena Kraljevina4)

1 945 186

1 587 084

81,6

2 036 138

997 523

49,0

United Kingdom4)

Ukrajina

439 267

435 565

99,2

280 861

330 800

117,8

Ukraine

Ostale zemlje

244 830

433 913

177,2

2 454

2 996

122,1

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale azijske zemlje

2 840 794

3 051 039

107,4

14 326 844

16 343 497

114,1

Other countries in Asia

Azerbajdžan

10 853

37 560

346,1

3 311 434

4 750 698

143,5

Azerbaijan

Bangladeš

7 276

16 977

233,3

99 300

96 095

96,8

Bangladesh

Filipini

64 304

20 230

31,5

10 261

14 311

139,5

Philippines

Hong Kong, Kina

135 107

179 776

133,1

12 135

33 978

280,0

Hong Kong, China

Indija

132 437

205 999

155,5

848 463

797 354

94,0

India

Indonezija

38 618

62 893

162,9

189 441

229 720

121,3

Indonesia

Izrael

275 325

260 658

94,7

172 269

132 389

76,9

Israel

Japan

309 839

287 975

92,9

232 810

255 618

109,8

Japan

Katar

308 809

149 451

48,4

2 006

469 995

3)

Qatar

Kazahstan

140 260

140 256

100,0

79 573

300 008

377,0

Kazakhstan

Kina

642 089

667 473

104,0

7 985 963

7 708 869

96,5

China

Koreja, Republika

60 055

87 865

146,3

420 229

502 842

119,7

Korea, Republic of

Libanon

87 408

57 989

66,3

1 080

111

10,3

Lebanon

Malezija

33 201

152 088

458,1

99 917

132 345

132,5

Malaysia

Pakistan

68 943

39 726

57,6

79 246

76 252

96,2

Pakistan

Singapur

57 083

36 929

64,7

74 768

104 704

140,0

Singapore

Tajland

16 327

28 873

176,8

145 760

154 525

106,0

Thailand

Tajvan, Kina

41 553

86 459

208,1

221 943

225 650

101,7

Taiwan, China

Vijetnam

165 273

188 917

114,3

220 774

210 583

95,4

Viet Nam

Ostale zemlje

246 034

342 946

139,4

119 472

147 449

123,4

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale afričke zemlje

1 032 881

1 150 444

111,4

620 525

1 336 340

215,4

Other countries in Africa

Egipat

547 417

629 775

115,0

147 529

1 068 484

724,3

Egypt

Etiopija

52 955

36 195

68,4

57 247

43 197

75,5

Ethiopia

Južnoafrička Republika

45 796

122 384

267,2

33 943

58 478

172,3

South Africa

Maroko

160 079

164 625

102,8

131 542

74 868

56,9

Morocco

Tunis

36 684

26 655

72,7

203 152

35 089

17,3

Tunisia

Ostale zemlje

189 950

170 810

89,9

47 111

56 224

119,3

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale američke zemlje

4 353 449

5 246 422

120,5

1 943 470

5 570 550

286,6

Other countries in America

Argentina

6 092

18 587

305,1

60 698

63 343

104,4

Argentina

Brazil

74 720

114 138

152,8

131 323

115 568

88,0

Brazil

Kanada

638 363

423 063

66,3

125 066

119 323

95,4

Canada

Meksiko

53 770

64 965

120,8

112 021

150 805

134,6

Mexico

SAD

3 434 790

4 502 183

131,1

1 319 707

4 348 124

329,5

United States

Ostale zemlje

145 713

123 486

84,7

194 655

773 388

397,3

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanijske zemlje

158 519

1 620 519

3)

62 682

288 527

460,3

Countries of Oceania

Australija

142 827

142 042

99,4

43 719

282 620

646,4

Australia

Novi Zeland

14 187

13 604

95,9

15 263

5 857

38,4

New Zealand

Ostale zemlje

1 505

1 464 873

3)

3 700

50

1,4

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

81 733

91 817

112,3

241 352

808 076

334,8

Not classified

 

 

1)   Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.

2)  Indeks se ne može iskazati.

3)   Indeks je veći od 999.

4)   Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

 

1)  Since 1 January 2021, the United Kingdom has withdrawn from the European Union. The Protocol on Ireland and Northern Ireland ensures that Northern Ireland remains the constitutional part of the customs territory of the United Kingdom. Therefore, the data for Northern Ireland are included in the data on trade in goods with EU Member States.

2)  The index cannot be presented.

3)   The index exceeds 999.

4)   As of 1 January 2021, the data for the United Kingdom do not include the data for Northern Ireland.

 

 

 

4.   PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

     FIRST RESULTS OF FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

tis. kuna

Thousand kuna

 

I. 2021.

I. 2022.

Indeksi

Indices

I. 2022.

I. 2021.

 

 

 

 

 

 

Izvoz

8 536 838

12 270 882

143,7

Export

Države članice EU-a1)

5 962 829

8 968 358

150,4

EU Member States1)

Države nečlanice EU-a2)

2 574 009

3 302 524

128,3

Non-EU Member States2)

 

 

 

 

 

Uvoz

13 091 993

18 845 374

143,9

Import

Države članice EU-a1)

10 677 219

13 603 551

127,4

EU Member States1)

Države nečlanice EU-a2)

2 414 774

5 241 823

217,1

Non-EU Member States2)

 

 

 

 

 

Saldo robne razmjene

-4 555 154

-6 574 492

3)

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza izvozom, %

65,2

65,1

3)

Coverage of import by export, %

 

 

1)   Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.

2)   Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.

3)   Indeks se ne iskazuje.

 

1)   Since 1 January 2021, the United Kingdom has withdrawn from the European Union. The Protocol on Ireland and Northern Ireland ensures that Northern Ireland remains the constitutional part of the customs territory of the United Kingdom. Therefore, the data for Northern Ireland are included in the data on trade in goods with EU Member States.

2)   As of 1 January 2021, the data for non-EU Member States include data for the United Kingdom excluding Northern Ireland.

3)   The index is not presented.


 

 

 

II.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, EURO

1.   PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      AVERAGE EXCHANGE RATE OF EURO IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – XII. 2020.

I. – XII. 2021.

indeksi

Indices

I. – XII. 2021.

I. – XII. 2020.

I. – XII. 2020.

I. – XII. 2021.

indeksi

Indices

I. – XII. 2021.

I. – XII. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječan tečaj 1 eura u kunama

7,5257

7,5233

100,0

7,5240

7,5239

100,0

Average exchange rate for 1 euro in kuna

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. eura

Thousand euros

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – XII. 2020.

I. – XII. 2021.

indeksi

Indices

I. – XII. 2021.

I. – XII. 2020.

I. – XII. 2020.

I. – XII. 2021.

indeksi

Indices

I. – XII. 2021.

I. – XII. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

14 899 762

19 106 268

128,2

22 917 867

28 314 959

123,5

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

892 551

1 080 069

121,0

668 986

774 046

115,7

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

640 154

1 130 547

176,6

838 986

1 959 470

233,6

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

12 798 696

15 385 828

120,2

20 864 208

24 638 533

118,1

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

1 247 734

1 463 265

117,3

2 173 761

2 570 139

118,2

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

146 457

179 437

122,5

231 160

260 267

112,6

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

162 305

160 115

98,7

155 008

154 615

99,7

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

172 198

181 405

105,3

451 212

413 866

91,7

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

618 795

710 611

114,8

1 073 948

1 190 404

110,8

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

409 795

422 612

103,1

564 246

599 138

106,2

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

706 706

911 276

128,9

330 017

409 951

124,2

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

282 560

357 470

126,5

503 674

577 761

114,7

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

2 225

2 252

101,2

1 858

2 449

131,8

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

577 050

928 349

160,9

692 080

1 199 262

173,3