image description

 

GODINA/ YEAR: LVIII.

ZAGREB, 21. SRPNJA 2021./ 21 JULY, 2021

BROJ/ NUMBER: 7.1.1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2020.

NATURAL CHANGE IN POPULATION IN THE REPUBLIC OF CROATIA, 2020

 

 

 

Objavljuju se podaci o rođenim i umrlim osobama u Republici Hrvatskoj od 2011. do 2020. Za rođene i umrle osobe te sklopljene i razvedene brakove prikazuju se podaci na razini županija od 2016. do 2020., a podaci o prirodnom kretanju stanovništva u 2020. za gradove i općine.

 

Data on births and deaths in the Republic of Croatia for the period from 2011 to 2020 are released here. Concerning births, deaths, marriages and divorces, the data are presented at the county level for the period from 2016 to 2020, while data on the natural change in population in 2020 are presented for towns and municipalities.

 

 

 

 

 

 

Rođeni

 

Births

 

 

 

U 2020. u padu je broj živorođene djece u odnosu na prethodnu godinu za 0,8%, tj. rođeno je 290 djece manje nego u 2019. Ukupan broj rođenih u 2020. bio je 35 987 djece, od toga 35 845 živorođene djece i 142 mrtvorođena djeteta. Od 35 845 živorođene djece, 18 389 ili 51,3% rođeno je muške djece i 17 456 ili 48,7% ženske djece.

 

In 2020, as compared to the previous year, a decrease of 0.8% was recorded in the number of live births, that is, 290 less children were born than in 2019. Out of the total of 35 987 births in 2020, there were 35 845 live births and 142 stillbirths. Out of 35 845 live births, 18 389, or 51.3%, were boys and 17 456, or 48.7%, were girls.

 

 

 

Stopa nataliteta (živorođeni na 1 000 stanovnika) u 2020. iznosila je 8,9.

 

The live birth rate (live births per 1 000 inhabitants) in 2020 was 8.9.

 

 

 

 

 

 

Umrli

 

Deaths

 

 

 

U 2020. broj umrlih osoba porastao je u odnosu na prethodnu godinu, tj. umrlo je 5 229 osoba ili 10,1% više nego u prethodnoj godini. Od ukupnog broja umrlih osoba (57 023) u 2020. godini, 28 093 ili 49,3% odnosilo se na muške osobe i 28 930 ili 50,7% na ženske osobe.

 

In 2020, the number of deaths increased compared to the previous year, that is, 5 229 persons deceased, or 10.1% more than in the previous year. Out of the total number of deaths (57 023) in 2020, there were 28 093, or 49.3%, men and 28 930, or 50.7%, women.

 

 

 

Stopa mortaliteta (umrli na 1 000 stanovnika) u 2020. iznosila je 14,1.

 

The death rate (deaths per 1 000 inhabitants) in 2020 was 14.1.

 

 

 

U 2020. umrlo je 142 dojenčadi, odnosno 0,25% od ukupnog broja umrlih. Od ukupnog broja umrle dojenčadi, 88 ili 62,0% umrlo je u prvim danima života, tj. od 0 do 6 dana starosti.

 

The number of infant deaths in 2020 amounted to 142, or 0.25% of the total number of deaths. Out of the total number of infant deaths, 88 of them, or 62.0%, died during the first week of life (0 – 6 days).

 

 

 

Stopa umrle dojenčadi (broj umrle dojenčadi na 1 000 živorođenih) u 2020. iznosila je 4,0, kao i u prethodnoj godini.

 

The infant death rate (the number of infant deaths per 1 000 live births) in 2020 was 4.0, same as in the previous year.

 

 

 

Najmanja stopa umrle dojenčadi u 2020. bila je u Šibensko-kninskoj županiji (1,3), a najveća je bila u Ličko-senjskoj županiji (10,9), dok u Virovitičko-podravskoj županiji nije bilo umrle dojenčadi.

 

The lowest infant death rate in 2020 was recorded in the County of Šibenik-Knin (1.3) and the highest one in the County of Lika-Senj (10.9), while in the County of Virovitica-Podravina there were no deaths recorded.

 

 

 

Stopa prirodnog prirasta u 2020. u Republici Hrvatskoj bila je negativna i iznosila je -5,2 (-21 178 osoba). Negativno prirodno kretanje pokazuje i vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih), koji je iznosio 62,9. U svim županijama bio je negativan prirodni prirast, a najveći negativan prirodni prirast bio je u Osječko-baranjskoj županiji, i to -2 108 uz vitalni indeks od 52,4.

 

The natural increase rate in 2020 in the Republic of Croatia was negative at -5.2 (-21 178 persons). The negative natural increase was also confirmed by the vital index (live births per 100 deaths), which amounted to 62.9. The negative natural increase rate was recorded in all counties. The highest negative natural increase was recorded in the County of Osijek-Baranja, as much as -2 108, with a vital index of 52.4.

 

 

 

Pozitivan prirodni prirast bio je u 34 grada/općine, a negativan je bio u 512 gradova/općina i Gradu Zagrebu, dok je devet gradova/općina imalo nulti prirodni prirast.

 

A positive natural increase was recorded in 34 towns/municipalities, negative one in 512 towns/municipalities and in the City of Zagreb, while nine towns/municipalities recorded a zero natural increase.

 

 

 

 

 

 

Sklopljeni brakovi

 

Marriages

 

 

 

U 2020. sklopljeno je 15 196 brakova. Stopa sklopljenih brakova (sklopljeni brakovi na 1 000 stanovnika) u 2020. iznosila je 3,8.

 

In 2020, there were 15 196 marriages. The marriage rate (marriages per 1 000 inhabitants) in 2020 was 3.8.

 

 

 

 

 

 

Razvedeni brakovi

 

Divorces

 

 

 

U 2020. bila su 5 153 pravomoćno razvedena braka.

 

In 2020, there were 5 153 final court decisions related to divorces.

 

 

 

Stopa razvedenih brakova (broj razvedenih brakova na 1 000 stanovnika) u 2020. iznosila je 1,3.

 

The divorce rate (divorces per 1 000 inhabitants) was 1.3 in 2020.

 

 

 

Broj razvedenih brakova na 1 000 sklopljenih u 2020. iznosio je 339,1.

 

In 2020, the number of divorces per 1 000 marriages amounted to 339.1.

 

 

 

1.   PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA OD 2011. DO 2020.

      NATURAL CHANGE IN POPULATION, 2011 − 2020

 

Živorođeni

Live births

Umrli

Deaths

Prirodni prirast

Natural increase

Stope na 1 000 stanovnika

Rate per 1 000 inhabitants

Verižni indeksi

Chain indices

živorođeni

Live births

umrli

Deaths

prirodni prirast

Natural increase

živorođeni

Live births

umrli

Deaths

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011.

41 197

51 019

-9 822

9,6

11,9

-2,3

95,0

97,9

2012.

41 771

51 710

-9 939

9,8

12,1

-2,3

101,4

101,3

2013.

39 939

50 386

-10 447

9,4

11,8

-2,51)

95,6

97,4

2014.

39 566

50 839

-11 273

9,3

12,0

-2,7

99,1

100,9

2015.

37 503

54 205

-16 702

8,9

12,9

-4,0

94,8

106,6

2016.

37 537

51 542

-14 005

9,0

12,3

-3,41)

100,1

95,1

2017.

36 556

53 477

-16 921

8,9

13,0

-4,1

97,4

103,8

2018.

36 945

52 706

-15 761

9,0

12,9

-3,9

101,1

98,6

2019.

36 135

51 794

-15 659

8,9

12,7

-3,91)

97,8

98,3

2020.

35 845

57 023

-21 178

8,9

14,1

-5,2

99,2

110,1

 

1)       Stopa prirodnog prirasta nije jednaka razlici stope živorođenih i umrlih zbog zaokruživanja podataka.

1)       Natural increase rate is not equal to the difference of the rate of live births and deaths due to data rounding.

 

 

711_g1_g2

 

 

 

2.   PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO ŽUPANIJAMA OD 2016. DO 2020.

      NATURAL CHANGE IN POPULATION, BY COUNTIES, 2016 2020

Županija
County of

 

Rođeni

Births

Umrli

Deaths

Prirodni prirast

Natural increase

Brakovi

Marital statistics

Umrla dojenčad
na 1 000 živorođenih

Infant deaths per 1 000 live births

Vitalni indeks
(živorođeni na 100 umrlih)

Vital index (live births per 100 deaths)

 

ukupno

Total

živorođeni

Live births

mrtvorođeni

Stillbirths

ukupno

Total

umrla dojenčad

Infant deaths

sklopljeni

Marriages

razvedeni

Divorces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

2016.

37 706

37 537

169

51 542

161

-14 005

20 467

7 036

4,3

72,8

Republic of Croatia

2017.

36 705

36 556

149

53 477

148

-16 921

20 310

6 265

4,0

68,4

 

2018.

37 109

36 945

164

52 706

157

-15 761

19 921

6 125

4,2

70,1

 

2019.

36 296

36 135

161

51 794

143

-15 659

19 761

5 936

4,0

69,8

 

2020.

35 987

35 845

142

57 023

142

-21 178

15 196

5 153

4,0

62,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

2016.

2 774

2 759

15

3 422

6

-663

1 593

456

2,2

80,6

Zagreb

2017.

2 730

2 717

13

3 588

14

-871

1 569

437

5,2

75,7

 

2018.

2 762

2 754

8

3 590

5

-836

1 587

442

1,8

76,7

 

2019.

2 751

2 740

11

3 475

9

-735

1 589

422

3,3

78,8

 

2020.

2 802

2 794

8

3 890

15

-1 096

1 165

415

5,4

71,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska

2016.

1 055

1 051

4

1 834

5

-783

615

189

4,8

57,3

Krapina-Zagorje

2017.

1 071

1 068

3

1 845

1

-777

643

145

0,9

57,9

 

2018.

1 116

1 110

6

1 906

4

-796

564

181

3,6

58,2

 

2019.

1 043

1 035

8

1 725

6

-690

609

140

5,8

60,0

 

2020.

1 052

1 049

3

1 979

2

-930

513

124

1,9

53,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka

2016.

1 351

1 343

8

2 368

3

-1 025

786

408

2,2

56,7

Sisak-Moslavina

2017.

1 237

1 229

8

2 440

6

-1 211

780

257

4,9

50,4

 

2018.

1 229

1 215

14

2 518

9

-1 303

794

275

7,4

48,3

 

2019.

1 228

1 222

6

2 440

8

-1 218

794

275

6,5

50,1

 

2020.

1 204

1 201

3

2 608

7

-1 407

600

184

5,8

46,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka

2016.

989

985

4

1 787

5

-802

555

154

5,1

55,1

Karlovac

2017.

951

947

4

1 871

5

-924

542

190

5,3

50,6

 

2018.

963

962

1

1 933

2

-971

489

141

2,1

49,8

 

2019.

935

933

2

1 833

11

-900

482

176

11,8

50,9

 

2020.

909

904

5

2 076

3

-1 172

353

171

3,3

43,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska

2016.

1 509

1 502

7

2 183

9

-681

800

297

6,0

68,8

Varaždin

2017.

1 408

1 400

8

2 254

7

-854

745

270

5,0

62,1

 

2018.

1 441

1 435

6

2 179

2

-744

776

277

1,4

65,9

 

2019.

1 445

1 439

6

2 230

3

-791

724

229

2,1

64,5

 

2020.

1 347

1 339

8

2 454

7

-1 115

542

203

5,2

54,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka

2016.

1 017

1 012

5

1 664

8

-652

549

186

7,9

60,8

Koprivnica-Križevci

2017.

982

977

5

1 624

3

-647

528

182

3,1

60,2

 

2018.

1 005

998

7

1 538

8

-540

482

175

8,0

64,9

 

2019.

983

976

7

1 514

4

-538

550

201

4,1

64,5

 

2020.

957

952

5

1 654

4

-702

362

114

4,2

57,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska

2016.

962

958

4

1 657

3

-699

589

156

3,1

57,8

Bjelovar-Bilogora

2017.

936

930

6

1 708

2

-778

554

186

2,2

54,4

 

2018.

994

992

2

1 647

4

-655

546

180

4,0

60,2

 

2019.

1 008

998

10

1 604

2

-606

580

159

2,0

62,2

 

2020.

962

959

3

1 801

2

-842

432

156

2,1

53,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska

2016.

2 305

2 293

12

3 622

8

-1 329

1 255

539

3,5

63,3

Primorje-Gorski kotar

2017.

2 166

2 157

9

3 951

9

-1 794

1 271

428

4,2

54,6

 

2018.

2 137

2 126

11

3 772

8

-1 646

1 217

340

3,8

56,4

 

2019.

2 060

2 057

3

3 746

4

-1 689

1 093

281

1,9

54,9

 

2020.

2 070

2 064

6

3 981

9

-1 917

902

251

4,4

51,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska

2016.

372

370

2

839

1

-469

217

38

2,7

44,1

Lika-Senj

2017.

378

377

1

855

3

-478

191

42

8,0

44,1

 

2018.

367

361

6

846

2

-485

185

49

5,5

42,7

 

2019.

373

368

5

867

3

-499

209

39

8,2

42,4

 

2020.

372

368

4

894

4

-526

162

42

10,9

41,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska

2016.

690

686

4

1 109

6

-423

434

123

8,7

61,9

Virovitica-Podravina

2017.

649

646

3

1 164

1

-518

386

130

1,5

55,5

 

2018.

695

690

5

1 079

2

-389

407

144

2,9

63,9

 

2019.

635

632

3

1 144

1

-512

448

125

1,6

55,2

 

2020.

654

654

-

1 177

-

-523

324

125

-

55,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska

2016.

619

617

2

987

5

-370

447

105

8,1

62,5

Požega-Slavonia

2017.

613

611

2

1 005

1

-394

429

90

1,6

60,8

 

2018.

600

600

-

1 016

1

-416

417

130

1,7

59,1

 

2019.

606

603

3

1 045

4

-442

421

107

6,6

57,7

 

2020.

610

608

2

1 073

1

-465

362

80

1,6

56,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska

2016.

1 303

1 301

2

2 031

6

-730

838

206

4,6

64,1

Slavonski Brod-Posavina

2017.

1 277

1 276

1

2 006

10

-730

825

227

7,8

63,6

 

2018.

1 198

1 196

2

2 011

7

-815

850

230

5,9

59,5

 

2019.

1 207

1 199

8

1 997

8

-798

837

213

6,7

60,0

 

2020.

1 169

1 166

3

2 150

10

-984

619

182

8,6

54,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska

2016.

1 578

1 571

7

1 950

11

-379

828

146

7,0

80,6

Zadar

2017.

1 537

1 532

5

2 159

6

-627

747

153

3,9

71,0

 

2018.

1 546

1 535

11

1 982

8

-447

737

163

5,2

77,4

 

2019.

1 551

1 543

8

1 938

1

-395

801

185

0,6

79,6

 

2020.

1 526

1 523

3

2 148

3

-625

593

252

2,0

70,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska

2016.

2 412

2 399

13

3 817

11

-1 418

1 547

530

4,6

62,9

Osijek-Baranja

2017.

2 385

2 378

7

3 897

5

-1 519

1 491

518

2,1

61,0

 

2018.

2 353

2 339

14

3 886

11

-1 547

1 525

487

4,7

60,2

 

2019.

2 226

2 217

9

3 839

8

-1 622

1 470

485

3,6

57,7

 

2020.

2 327

2 317

10

4 425

10

-2 108

1 179

369

4,3

52,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska

2016.

834

834

-

1 592

1

-758

459

115

1,2

52,4

Šibenik-Knin

2017.

770

766

4

1 532

1

-766

451

98

1,3

50,0

 

2018.

800

795

5

1 471

5

-676

435

126

6,3

54,0

 

2019.

806

805

1

1 457

-

-652

460

91

-

55,3

 

2020.

795

793

2

1 582

1

-789

322

107

1,3

50,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska

2016.

1 450

1 436

14

2 307

7

-871

970

262

4,9

62,2

Vukovar-Sirmium

2017.

1 310

1 302

8

2 362

4

-1 060

1 004

257

3,1

55,1

 

2018.

1 283

1 279

4

2 283

8

-1 004

908

202

6,3

56,0

 

2019.

1 300

1 293

7

2 193

8

-900

817

261

6,2

59,0

 

2020.

1 233

1 227

6

2 447

10

-1 220

680

206

8,1

50,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska

2016.

4 159

4 144

15

4 931

16

-787

2 233

781

3,9

84,0

Split-Dalmatia

2017.

4 101

4 087

14

5 227

23

-1 140

2 288

733

5,6

78,2

 

2018.

4 287

4 274

13

5 104

18

-830

2 170

587

4,2

83,7

 

2019.

4 134

4 112

22

4 968

21

-856

2 207

520

5,1

82,8

 

2020.

4 028

4 009

19

5 439

16

-1 430

1 792

497

4,0

73,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska

2016.

1 673

1 669

4

2 354

8

-685

862

355

4,8

70,9

Istria

2017.

1 700

1 690

10

2 475

8

-785

870

309

4,7

68,3

 

2018.

1 676

1 670

6

2 372

4

-702

802

328

2,4

70,4

 

2019.

1 596

1 589

7

2 411

7

-822

752

290

4,4

65,9

 

2020.

1 676

1 670

6

2 540

6

-870

569

278

3,6

65,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska

2016.

1 276

1 271

5

1 359

6

-88

585

129

4,7

93,5

Dubrovnik-Neretva

2017.

1 210

1 208

2

1 379

4

-171

590

142

3,3

87,6

 

2018.

1 196

1 192

4

1 321

8

-129

592

151

6,7

90,2

 

2019.

1 184

1 179

5

1 271

9

-92

592

136

7,6

92,8

 

2020.

1 220

1 215

5

1 363

5

-148

492

124

4,1

89,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska

2016.

1 220

1 216

4

1 201

7

15

499

179

5,8

101,2

Međimurje

2017.

1 187

1 182

5

1 309

5

-127

507

173

4,2

90,3

 

2018.

1 192

1 187

5

1 216

7

-29

552

145

5,9

97,6

 

2019.

1 136

1 133

3

1 232

4

-99

518

171

3,5

92,0

 

2020.

1 176

1 168

8

1 404

5

-236

372

128

4,3

83,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb

2016.

8 158

8 120

38

8 528

29

-408

3 806

1 682

3,6

95,2

City of Zagreb

2017.

8 107

8 076

31

8 826

30

-750

3 899

1 298

3,7

91,5

 

2018.

8 269

8 235

34

9 036

34

-801

3 886

1 372

4,1

91,1

 

2019.

8 089

8 062

27

8 865

22

-803

3 808

1 430

2,7

90,9

 

2020.

7 898

7 865

33

9 938

22

-2 073

2 861

1 145

2,8

79,1

 

 

 

3.   PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA U 2020.

      NATURAL CHANGE IN POPULATION, 2020

Županija

County of

Živorođeni

Live births

Mrtvorođeni

Stillbirths

Umrli

Deaths

Umrla dojenčad

Infant deaths

Prirodni prirast

Natural increase

Brakovi

Marital statistics

Vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih)

Vital indeks (live births per 100 deaths)

ukupno

Total

0 – 6 dana

0 – 6 days

sklopljeni

Marriages

razvedeni

Divorces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

35 845

142

57 023

142

88

-21 178

15 196

5 153

62,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

Zagreb

2 794

8

3 890

15

10

-1 096

1 165

415

71,8

 

Gradovi

Towns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dugo Selo

186

-

180

1

1

6

72

19

103,3

Ivanić-Grad

132

-

178

1

1

-46

51

27

74,2

Jastrebarsko

123

-

242

-

-

-119

64

33

50,8

Samobor

346

1

491

2

1

-145

136

62

70,5

Sveta Nedelja

177

-

204

-

-

-27

64

21

86,8

Sveti Ivan Zelina

133

-

211

1

-

-78

73

17

63,0

Velika Gorica

600

4

736

3

2

-136

226

76

81,5

Vrbovec

132

-

174

1

-

-42

58

20

75,9

Zaprešić

219

3

266

1

1

-47

86

51

82,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine

Municipalities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedenica

18

-

15

-

-

3

5

-

120,0

Bistra

45

-

80

-

-

-35

28

4

56,3

Brckovljani

62

-

65

1

1

-3

27

6

95,4

Brdovec

90

-

114

-

-

-24

37

9

78,9

Dubrava

39

-

61

-

-

-22

11

7

63,9

Dubravica

13

-

15

-

-

-2

4

2

86,7

Farkaševac

13

-

37

1

1

-24

3

1

35,1

Gradec

30

-

46

-

-

-16

14

8

65,2

Jakovlje

46

-

56

-

-

-10

22

1

82,1

Klinča Sela

28

-

79

-

-

-51

21

2

35,4

Kloštar Ivanić

60

-

83

-

-

-23

25

8

72,3

Krašić

12

-

50

-

-

-38

5

1

24,0

Kravarsko

21

-

21

-

-

0

7

2

100,0

Križ

57

-

91

1

-

-34

22

9

62,6

Luka

6

-

20

-

-

-14

4

1

30,0

Marija Gorica

16

-

27

-

-

-11

9

3

59,3

Orle

9

-

34

-

-

-25

8

1

26,5

Pisarovina

24

-

65

1

1

-41

9

5

36,9

Pokupsko

12

-

34

-

-

-22

7

4

35,3

Preseka

10

-

23

-

-

-13

3

1

43,5

Pušća

26

-

35

1

1

-9

4

1

74,3

Rakovec

9

-

23

-

-

-14

6

1

39,1

Rugvica

67

-

79

-

-

-12

38

5

84,8

Stupnik

32

-

37

-

-

-5

16

7

86,5

Žumberak

1

-

18

-

-

-17

-

-

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska

Krapina-Zagorje

1 049

3

1 979

2

1

-930

513

124

53,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi

Towns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donja Stubica

44

-

75

-

-

-31

14

3

58,7

Klanjec

15

-

46

1

-

-31

15

2

32,6

Krapina

92

-

186

-

-

-94

46

15

49,5

Oroslavje

49

-

84

-

-

-35

16

7

58,3

Pregrada

56

-

113

-

-

-57

22

6

49,6

Zabok

86

1

130

-

-

-44

34

12

66,2

Zlatar

45

-

83

-

-

-38

20

6

54,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine

Municipalities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedekovčina

64

1

108

-

-

-44

33

14

59,3

Budinščina

27

-

44

-

-

-17

9

2

61,4

Desinić

18

-

42

-

-

-24

11

4

42,9

Đurmanec

45

1

67

1

1

-22

18

1

67,2

Gornja Stubica

48

-

82

-

-

-34

25

5

58,5

Hrašćina

10

-

31

-

-

-21

7

1

32,3

Hum na Sutli

27

-

71

-

-

-44

19

5

38,0

Jesenje

13

-

30

-

-

-17

7

1

43,3

Konjščina

23

-

66

-

-

-43

23

5

34,8

Kraljevec na Sutli

8

-

24

-

-

-16

6

-

33,3

Krapinske Toplice

37

-

63

-

-

-26

24

4

58,7

Kumrovec

12

-

27

-

-

-15

4

-

44,4

Lobor

23

-

37

-

-

-14

10

1

62,2

Mače

24

-