Imena i prezimena u Republici Hrvatskoj


Saznajte koliko osoba nosi određeno ime, prezime ili njihovu kombinaciju. Statistika se temelji na podacima prikupljenima u Popisu 2021.

Zbog zaštite pojedinačnih podataka ne prikazuju se rezultati manji od 10.

Ako tražite ime ili prezime sastavljeno od dviju ili više riječi, između njih unesite jedan razmak ili crticu. Dopušteno je i upisivanje slova koja ne pripadaju hrvatskoj abecedi.