Kalkulator inflacije

Kalkulator

od:
do:

Stopa inflacije za odabrano razdoblje iznosi:


Izračun ukupne stope inflacije omogućen je za razdoblje od siječnja 1980. do posljednjega raspoloživog indeksa potrošačkih cijena.

%

Stopa inflacije izračunana na temelju podataka indeksa potrošačkih cijena jest promjena nivoa cijena dobara i usluga za osobnu potrošnju između baznog (početnog) mjeseca i konačnog mjeseca izabranog razdoblja.

Do prosinca 1997. izračun je izveden na temelju indeksa cijena na malo, a od siječnja 1998. na temelju indeksa potrošačkih cijena.

Pokaži komentar