Učinci pandemije bolesti COVID-19 na društveno-ekonomske pokazatelje

CIJENE

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u svibnju 2022. u odnosu na travanj 2022. u prosjeku su više za 1,4%. U odnosu na svibanj 2021., tj. na godišnjoj razini, u prosjeku su više za 10,8%, dok su u godišnjem prosjeku više za 5,4%.

Promatrano po glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini najveći porast cijena, u prosjeku za 19,0%, ostvaren je u skupini Prijevoz (doprinos stopi porasta od +2,80 postotnih bodova), u skupini Hrana i bezalkoholna pića, za 15,2%, (+3,94 postotna boda), u skupini Restorani i hoteli, za 12,1%, (+0,60 postotnih bodova), u skupini Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva, za 11,7%, (+0,67 postotnih bodova), u skupini Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, za 9,2%, (+1,55 postotnih bodova), u skupini Odjeća i obuća, za 8,9%, (+0,52 postotna boda), u skupini Rekreacija i kultura, za 6,6%, (+0,35 postotnih bodova) te u skupini Razna dobra i usluge, za 6,2%, (+0,38 postotnih bodova).

Više informacija:

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U SVIBNJU 2022.
Statistika u nizu - Indeksi potrošačkih cijena
PC-Axis baze podataka - Indeksi potrošačkih cijena