Učinci pandemije bolesti COVID-19 na društveno-ekonomske pokazatelje

Od 3. travnja 2023. podaci u rubrici COVID-19 ne ažuriraju se.
Podaci najavljeni u Kalendaru objavljivanja dostupni su na internetskoj stranici na poveznici.