Učinci pandemije bolesti COVID-19 na društveno-ekonomske pokazatelje

TRANSPORT


PRIJEVOZ PUTNIKA

U četvrtom tromjesečju 2022. ukupno je prevezeno 18,6 milijuna putnika, što je u usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2021., kada je prevezeno 14,9 milijuna putnika, porast za 25,2%. U usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2019. broj ukupno prevezenih putnika pao je za 6,1%.

Porast u prijevozu putnika ostvaren je u cestovnome linijskom prijevozu autobusima, za 24,7%, dok je u usporedbi s istim tromjesečjem 2019. prijevoz putnika pao za 6,5%. Porast prevezenih putnika u četvrtom tromjesečju 2022. ostvarili su i hrvatski zračni prijevoznici, za 82,3%, dok je u usporedbi s istim tromjesečjem 2019. to porast za 10,1%. Hrvatski brodari u pomorskome i obalnom prijevozu ostvarili su porast putnika za 13,7% u odnosu na četvrto tromjesečje 2021., ali i pad za 6,3% u odnosu na četvrto tromjesečje 2019. Željeznicom se, prema privremenim podacima, prevezlo 26,8% više putnika u odnosu na isto razdoblje 2021. i 6,5% manje putnika u odnosu na četvrto tromjesečje 2019.

PRIJEVOZ ROBE

U četvrtom tromjesečju 2022. ukupno je prevezeno 30,8 milijuna tona robe, što je u usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2021. pad za 9,1%. U usporedbi s istim razdobljem 2019. prijevoz robe pao je za 1,4%.

Prijevoz robe pao je kod hrvatskih brodara u pomorskome i obalnom prijevozu, za 29,9%, kod prijevoznika teretnih vozila hrvatske registracije, za 6,7%, na unutarnjim vodnim putovima brodovima svih zastava, za 9,2%, te kod željezničkih prijevoznika, za 6,4%. Porast u prijevozu robe ostvarili su hrvatski zračni prijevoznici, za 23,0%, a ostvaren je i u cjevovodnom transportu, za 2,8%.

PROMET U MORSKIM I ZRAČNIM LUKAMA

U hrvatskim morskim lukama u četvrtom tromjesečju 2022. ukrcano je i iskrcano 4,3 milijuna putnika. U usporedbi s istim razdobljem 2021. to je porast za 17,1%. U usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2019. prisutan je pad od 3,9%.

Unutarnji promet putnika porastao je za 14,5%, a međunarodni za 112,1% u usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2021. U usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2019. unutarnji promet putnika pao je za 0,8%, a međunarodni promet za 44,6%.

Na trajektima i putničkim brodovima u četvrtom tromjesečju 2022. prevezeno je 4,1 milijun putnika, što je više za 14,5% nego u istom razdoblju 2021. Porast putnika ostvaren je u svim većim lukama i u međunarodnom prometu.

Od ukupnog broja putnika u morskim lukama 168 tisuća iskrcano je s brodova za kružna putovanja te su, među ostalim, obišli luke Split, Dubrovnik, Rijeku, Zadar i Šibenik. U usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2021. to je porast za 126,8%. U odnosu na četvrto tromjesečje 2019. zabilježen je pad od 43,6%.

Promatrajući prema pojedinačnim mjesecima, u listopadu 2022. promet putnika u morskim lukama porastao je za 23,9% u odnosu na listopad 2021., u studenome 2022. porastao je za 16,5% u odnosu na studeni 2021., dok je u prosincu 2022. porastao za 4,1% u odnosu na prosinac 2021.

U siječnju 2023. zabilježen je porast prometa putnika za 10,5% u odnosu na siječanj 2022. Unutarnji promet putnika porastao je za 10,3%, dok je međunarodni promet pao za 15,8%. U usporedbi sa siječnjem 2021. ukupan promet putnika u morskim lukama ostvario je porast od 32,4%, a u usporedbi sa siječnjem 2019. ostvaren je porast od 6,5%.

U siječnju 2023. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 269 tisuća, što je za 57,8% više nego u siječnju 2022., kada je ostvaren promet od 170 tisuća putnika. U odnosu na siječanj 2019., kada je promet putnika iznosio 257 tisuća putnika, promet putnika u siječnju 2023. viši je za 4,4%.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb, s 220 tisuća putnika, što je porast od 58,0% u odnosu na siječanj 2022., kada je prevezeno 139 tisuća putnika, i porast od 16,3% u odnosu na siječanj 2019., kada je promet iznosio 189 tisuća putnika. Slijedi zračna luka Split, s 31 tisućom putnika, što je porast od 58,0% u odnosu na siječanj 2022., kada je prevezeno 20 tisuća putnika, i pad od 10,7% u odnosu na siječanj 2019., kada je promet iznosio 35 tisuća putnika, te zračna luka Dubrovnik, s 14 tisuća putnika, što je porast od 50,0% u odnosu na siječanj 2022., kada je promet iznosio 9 tisuća putnika, te pad od 47,5% u odnosu na siječanj 2019., kada je promet iznosio 26 tisuća putnika.

Više informacija:

TRANSPORT U 2022.
PROMET U MORSKIM LUKAMA U 2022.
PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U 2023.
Statistika u nizu - PROMET U MORSKIM I ZRAČNIM LUKAMA