Učinci pandemije bolesti COVID-19 na društveno-ekonomske pokazatelje

TRANSPORT


PRIJEVOZ PUTNIKA

U prvom tromjesečju 2022. ukupno su prevezena 15,3 milijuna putnika, što je u usporedbi s prvim tromjesečjem 2021. porast za 35,3%.

Porast u prijevozu putnika ostvaren je u cestovnome linijskom prijevozu autobusima, za 35,9%, a ostvarili su ga i hrvatski zračni prijevoznici, za 288,7%, te hrvatski brodari u pomorskome i obalnom prijevozu, za 17,3%. Željeznicom se, prema privremenim podacima, prevezlo 34,5% više putnika.

Prema konačnim podacima, od siječnja do prosinca 2021. ukupno je prevezeno 57,9 milijuna putnika, što je u usporedbi s istim razdobljem 2020. porast za 18,8%. U željezničkom prijevozu ostvaren je porast za 3,3%, u cestovnome linijskom prijevozu putnika za 18,5%, u zračnom prijevozu za 57,2% te u pomorskome i obalnom prijevozu za 40,0%. U usporedbi s istim razdobljem 2019., to je pad za 31,2%.

PRIJEVOZ ROBE

U prvom tromjesečju 2022. ukupno je prevezeno 31,7 milijuna tona robe, što je u usporedbi s prvim tromjesečjem 2021. porast za 13,6%. Porast u prijevozu robe ostvarili su željeznički prijevoznici, za 12,9%, prijevoznici teretnih vozila hrvatske registracije, za 16,2%, i hrvatski zračni prijevoznici, za 16,8%. Porast je također prisutan u cjevovodnom transportu, za 1,0%, u prijevozu robe na unutarnjim vodnim putovima brodovima svih zastava, za 2,8%, te kod hrvatskih brodara u pomorskome i obalnom prijevozu, za 9,5%.

PROMET U MORSKIM I ZRAČNIM LUKAMA

U hrvatskim morskim lukama u prvom tromjesečju 2022. ukrcano je i iskrcano gotovo 3 milijuna putnika. U usporedbi s istim razdobljem 2021., to je porast za 23,7%. Porast je ostvaren i u unutarnjemu (23,3%) i u međunarodnom prometu (417,0%).

Na trajektima i putničkim brodovima u prvom tromjesečju 2022. prevezeno je 2,95 milijuna putnika, što je više za 23,3% nego u istom razdoblju 2021. Porast putnika ostvaren je u svim većim lukama kao i u međunarodnom prometu. Na brodove se ukrcalo i iskrcalo 21,4% više osobnih vozila i 92,2% više autobusa u usporedbi s istim tromjesečjem 2021.

Od ukupnog broja putnika u morskim lukama devet tisuća iskrcano je s brodova za kružno putovanje te su, među ostalim, obišli luke Dubrovnik, Split i Zadar. S obzirom na to da u prvom tromjesečju 2021. nije bilo prometa putnika na brodovima za kružna putovanja, primjetan je povratak brodova za kružna putovanja u hrvatske morske luke.

Promatrajući prema pojedinačnim mjesecima, siječanj 2022. pokazuje porast prometa putnika za 19,9% u odnosu na siječanj 2021. U veljači 2022. broj putnika u morskim lukama porastao je za 31,8% u odnosu na veljaču 2021., dok je u ožujku 2022. porast broja putnika u odnosu na ožujak 2021. iznosio 19,9%.

U travnju 2022. promet putnika u morskim lukama porastao je za 64,1% u odnosu na travanj 2021. Porast je ostvaren i u unutarnjemu i u međunarodnom prometu.

U travnju 2022. u hrvatskim zračnim lukama prevezeno je 580 396 putnika, što je za 654,0% više nego u travnju 2021., kada je ostvaren promet od samo 76 977 putnika zbog pandemije prouzročene širenjem bolesti COVID-19.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb, sa 254 tisuće putnika, što je porast od 375,8% u odnosu na travanj 2021., kada je ostvaren promet od 53 tisuće putnika. Slijedi zračna luka Split, sa 132 tisuće putnika, što je porast od 842,1% u odnosu na travanj 2021., kada je ostvaren promet od samo 14 tisuća putnika i zračna luka Dubrovnik, sa 117 tisuća putnika, što je znatan porast u odnosu na travanj 2021., kada je ostvaren promet od samo 8 tisuća putnika.

Više informacija:

TRANSPORT U 2022.
PROMET U MORSKIM LUKAMA U 2022.
PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U 2022.
Statistika u nizu - PROMET U MORSKIM I ZRAČNIM LUKAMA