Učinci pandemije bolesti COVID-19 na društveno-ekonomske pokazatelje

USLUŽNE DJELATNOSTI

U studenome 2022. u odnosu na studeni prethodne godine promet od uslužnih djelatnosti, prema kalendarski prilagođenim indeksima, porastao je na godišnjoj razini za 18,2%, što je porast dvadeset i prvi mjesec zaredom nakon pada prometa koji je pratio pojavu pandemije bolesti COVID-19. Sezonski i kalendarski prilagođeni mjesečni promet od uslužnih djelatnosti u studenome 2022. u odnosu na listopad 2022. porastao je za 1,4%.

U prvih jedanaest mjeseci 2022. kalendarski prilagođeni promet od uslužnih djelatnosti porastao je za 24,0% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U Republici Hrvatskoj u studenome 2022., u usporedbi sa studenim 2019., promet je pao u sljedećim djelatnostima: J63 Informacijske uslužne djelatnosti (za 8,8%), L68 Poslovanje nekretninama (za 5,1%), J58 Izdavačke djelatnosti (za 4,8%), J60 Emitiranje programa (za 2,0%), N79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima (za 1,2%) te J59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa (za 0,1%).

Najveći porast prometa ostvaren je u sljedećim djelatnostima: H50 Vodeni prijevoz (za 94,7%), N82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti (za 65,7%), M702 Savjetovanje u vezi s upravljanjem (za 48,6%), G46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima (za 42,7%) te H52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu (za 42,0%).

J 63 Informacijske i uslužne djelatnosti
L 68 Poslovanje nekretninama
J 58 Izdavačke djelatnosti
J 60 Emitiranje programa
N 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

Više informacija:

USLUŽNE DJELATNOSTI U STUDENOME 2022.
STS baze podataka - Indeks prometa uslužnih djelatnosti - mjesečni podaci