Učinci pandemije bolesti COVID-19 na društveno-ekonomske pokazatelje

ZAPOSLENOST - ADMINISTRATIVNI IZVORI

U siječnju 2022. u odnosu na prosinac 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama iznosio je 1 347 071, odnosno pao je za 1,3%. Porast broja zaposlenih u pravnim osobama ostvaren je u 11 područja djelatnosti, a najviše u području djelatnosti L (Poslovanje nekretninama), za 3,0%, što uz utjecaje kao što je povećana stopa inflacije posljednjih mjeseci, pripreme za ulazak u eurozonu i nedavni potres može biti neizravno povezano i s pandemijom bolesti COVID-19.

Broj zaposlenih u pravnim osobama pao je u osam područja djelatnosti, a najviše, za 7,1%, u području djelatnosti I (Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane), što upućuje na povećanje učinaka pandemije u zimskim mjesecima, bez obzira na sezonske oscilacije uobičajene za to područje djelatnosti. Ipak, u području djelatnosti I, koje se pokazalo kao najugroženije, vidljivo je ublažavanje učinaka pandemije bolesti COVID-19. Unatoč činjenici da je u tom području djelatnosti broj zaposlenih u pravnim osobama znatno manji u odnosu na prethodni mjesec, kretanje broja zaposlenih upućuje na oporavak, a to potvrđuje usporedba s istim mjesecom prethodne godine.

U siječnju 2022. u odnosu na veljaču 2020., kada se pojavila pandemija bolesti COVID-19, broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,7%, i to u osam područja djelatnosti, a najviše, za 10,7%, u području djelatnosti J (Informacije i komunikacije). Zbog povećane potrebe građana za informiranjem moguće je da je to povezano s pandemijom bolesti COVID-19.

Broj zaposlenih u pravnim osobama pao je u deset područja djelatnosti, a najviše, za 9,0%, u području djelatnosti B (Rudarstvo i vađenje). Kao i u prethodnim mjesecima, u području djelatnosti L (Poslovanje nekretninama) broj zaposlenih znatno je pao, za 7,0%, što ne mora nužno biti povezano s pandemijom, nego i s okolnostima kao što je potres iz prosinca 2020., koji je, osim zahvaćenih područja, utjecao i na najveći grad u Hrvatskoj te povećana stopa inflacije posljednjih mjeseci i pripreme za ulazak u eurozonu.

Uzimajući u obzir kretanje zaposlenih i plaća, u području djelatnosti I i nadalje je prisutno osjetno poboljšanje u objema kategorijama kao i povezanost tog područja djelatnosti s dinamikom propisanih epidemioloških mjera usmjerenih protiv širenja zaraze. U području djelatnosti O (Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje) broj zaposlenih u pravnim osobama ostao je nepromijenjen.

U siječnju 2022. u odnosu na siječanj 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 2,5%, i to u 14 područja djelatnosti. Najveći porast, za 10,2%, ostvaren je u području djelatnosti I (Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane). Bitno je napomenuti da je u području djelatnosti I, tijekom 2020., broj zaposlenih najviše pao, ali bez obzira na vidljivo poboljšanje u 2021. taj je porast očekivan jer je baza za uspoređivanje bila znatno smanjena zbog utjecaja pandemije u 2020. Jednako kao i u proteklih nekoliko mjeseci u 2021., uspoređujemo li svaki mjesec s istim mjesecom prethodne godine, znatan porast broja zaposlenih u pravnim osobama, za 7,8%, ostvaren je u području djelatnosti J (Informacije i komunikacije). To je vjerojatno povezano s pandemijom bolesti COVID-19 zbog povećane potrebe građana za informiranjem.

Broj zaposlenih u pravnim osobama pao je u četiri područja djelatnosti, a najviše, za 4,5%, u području djelatnosti B (Rudarstvo i vađenje).

Nakon proteklih nekoliko mjeseci u 2021., uspoređujemo li svaki mjesec s istim mjesecom prethodne godine, kada je broj zaposlenih u pravnim osobama u području djelatnosti L (Poslovanje nekretninama) znatno padao, u siječnju 2022. u odnosu na siječanj 2021. broj zaposlenih znatno je porastao, za 6,7%. Iako područje djelatnosti L nema veliki broj zaposlenih, promjene u broju zaposlenih znatno utječu na razlike izražene u postocima, a osim mogućeg utjecaja pandemije, mogući su i prethodno spomenuti utjecaji na to područje djelatnosti.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

Više informacija:

Statistika u nizu - ZAPOSLENOST - ADMINISTRATIVNI IZVORI