Stanovništvo

 

bullet Stanovništvo
bullet Metodološka objašnjenja - Vitalna statistika - Rođeni
bullet Metodološka objašnjenja - Vitalna statistika - Umrli
bullet Metodološka objašnjenja - Vitalna statistika - Brakovi
bullet Metodološka objašnjenja - Migracije stanovništva
bullet Metodološka objašnjenja - Procjene stanovništva
bullet Metodološka objašnjenja - Demografski pokazatelji
 
 

Linkovi na instalacijske datoteke:

Baze podataka možete koristiti i bez instalacije PC-Axis-a ako želite samo pogledati
tablice na zaslonu ili ih spremiti u nekom drugom formatu.

 

PC-Axis instalacija | potreban za rad s PC-Axis programom lokalno (5,94 MB)

PC-Axis korisnički priručnik | upute za rad s PC-Axis programom