Podaci o poslovnim subjektima na dan:

Svaki poslovni subjekt upisan u Registar poslovnih subjekata može na ovoj stranici pomoću svoga matičnog broja vidjeti osnovne podatke koji se vode o njemu i o dijelu poslovnog subjekta.
 

  Kako registrirati poslovne subjekte

  Česta postavljana pitanja u vezi s registrom poslovnih subjekata

 
Informacije o registru poslovnih subjekata:
Telefon:  (+385 1) 48 93 501
Telefaks: (+385 1) 48 17 396
Elektronička pošta: registar@dzs.hr
Radno vrijeme za rad sa strankama: ponedjeljak - petak od 8 do 13 sati


Uvjeti pretraživanja 
 

Pravne osnove:


Državni zavod za statistiku (DZS) vodi Registar poslovnih subjekata na temelju Zakona o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007 (NN, br. 55/16. i 35/18.).

Državni zavod za statistiku razvrstava poslovne subjekte i dijelove poslovnih subjekata prema NKD-u 2007.

Poslovni subjekt može od Državnog zavoda za statistiku zatražiti prijepis obavijesti o razvrstavanju. Ukoliko poslovni subjekt smatra da je nepropisno razvrstan, ima pravo podnijeti ovom zavodu zahtjev za ponovno razvrstavanje s potrebnom dokumentacijom.