Učinci pandemije bolesti COVID-19 na društveno-ekonomske pokazatelje

STANOVNIŠTVO

UMRLI

Prema privremenim podacima, u Republici Hrvatskoj u prosincu 2022. bilo je 4 725 umrlih. Broj umrlih u prosincu 2022. veći je za 1,8%, odnosno bilo je 84 umrlih više u odnosu na petogodišnji prosjek (2015. – 2019.) za isti mjesec.

Promatrajući razdoblje otkad je službeno proglašena epidemija bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj, broj umrlih od ožujka 2020. do prosinca 2022. porastao je za 13,4% u odnosu na petogodišnji prosjek za isto razdoblje, odnosno umrlih je bilo 19 866 više.

Ukupan broj umrlih u 2022. bio je 57 364 (privremeni podatak), što je 8,8% ili 4 619 umrlih više u odnosu na prosječan broj umrlih u razdoblju 2015. – 2019.

U prosincu 2020. bilo je dosad najviše umrlih u Republici Hrvatskoj u jednome mjesecu, odnosno 7 608 umrlih. U odnosu na petogodišnji prosjek za isti mjesec, to je povećanje od 63,9% ili 2 967 umrlih više.

Grafikon prikazuje podatke o umrlima po mjesecima od siječnja 2020. do prosinca 2022. i prosječan broj umrlih za razdoblje 2015. − 2019. po mjesecima. Podaci za 2022. privremeni su.

Napominjemo da privremeni podaci o umrlima nisu potpuno usporedivi s konačnim podacima. Privremeni podaci odnose se na mjesec upisa u državne matice, a ne na mjesec događaja.

1) Privremeni podaci

Raspoloživi podaci o umrlima od 2000. po tjednima, prema spolu i dobnim skupinama, dostupni su na internetskim stranicama Eurostata pod sljedećim poveznicama:

Deaths by week and sex (Umrli po tjednima i prema spolu)
Deaths by week, sex and 5-year age group (Umrli po tjednima, prema spolu i petogodišnjim dobnim skupinama)
Deaths by week, sex and 10-year age group (Umrli po tjednima, prema spolu i desetogodišnjim dobnim skupinama)
Deaths by week, sex and 20-year age group (Umrli po tjednima, prema spolu i dvadesetogodišnjim dobnim skupinama)

Više informacija:

Tablica 7.1.3. Prirodno kretanje stanovništva – privremeni podaci
Statističko izvješće - Prirodno kretanje stanovništva u 2021.
Prirodno kretanje stanovništva Republike Hrvatske u 2021.
PC-Axis baze podataka - Stanovništvo