Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011.

Logotip popisa stanovništva 2011.Uvod:

Metodološka objašnjenja

Područno ustrojstvo


Rezultati:

Priopćenje za javnost

Imena i prezimena u Republici Hrvatskoj

Tablice | Tablični pregled podataka

MS Excel tablice | Za preuzimanje u XLS formatu

Grafički prikazi | u PDF formatu

Statistička izvješća
      1468 - Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011.
                  Stanovništvo prema spolu i starosti

      1469 - Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011.
                  Stanovništvo prema državljanstvu, narodnosti,

                  vjeri i materinskom jeziku
      1582 - Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011.
                  Stanovništvo prema obrazovnim obilježjima

      1583 - Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. Kućanstva i obitelji
      1584 - Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. Osobe s teškoćama u obavljanju
                  svakodnevnih aktivnosti

      1585 - Popis stanovništva, kućanstva i stanova 2011. Stanovništvo prema ekonomskim obilježjima
      1586 - Popis stanovništva, kućanstva i stanova 2011. Stanovi prema načinu korištenja.


Popisno čvorište (Census Hub):

Podaci popisa 2011. zemalja EU i Efte

Osnovne informacije o Popisnom čvorištu

Priopćenje za javnost


Ostalo:

Zakon o Popisu stanovništva 2011. (NN, br. 92/10.)

Osnovni popisni obrasci
      Popisnica (obrazac P-1)
      Upitnik za kućanstvo i stan (obrazac P-2)

      Ogledni primjerci osnovnih popisnih obrazaca na jeziku i
        pismu nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

      Popisni obrasci na engleskom jeziku

Česta pitanja

Međunarodni standardi
      Preporuke Konferencije europskih statističara za
        popise stanovništva i stanova 2010.
      Uredba (EZ) 763/2008 (samo na engleskom jeziku)
      Uredba (EZ) 1201/2009 (samo na engleskom jeziku)Arhiva:

      Prvi rezultati Popisa 2011.
      Priopćenja za javnost (arhiva)
  
      Priopćenje za medije povodom javnog predstavljanja tehničke dokumentacije i
           aktivnosti značajnih za Popis stanovništva 2011.
         Priopćenje za javnost u povodu početka prijava za sudionike
           Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.
         Priopćenje za javnost u povodu prijava za sudionike
           Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.