Publikacije


  Prvi rezultati

  Prema statističkim područjima

  Prema Kalendaru objavljivanja

  Prema Programu publiciranja

  Sve publikacije

Popisi


  Popis stanovništva 2011.

  Probni popis stanovništva 2009.

  Popis stanovništva 2001.

  Popis poljoprivrede 2003.

Baze podataka


  PC AXIS baze podataka
   Poljoprivreda, lov, šumarstvo
     i ribarstvo

   Industrija
   Robna razmjena s
     inozemstvom

   Trgovina na malo
   Turizam
   Transport i komunikacije
   Okoliš
   Zaposlenost i plaće
   Cijene
   Osobna potrošnja i pokazatelji
     siromaštva

   Strukturne poslovne statistike
   Pravosuđe
   Stanovništvo
   Popis stanovništva 2011
   Popis poljoprivrede 2003.
   Naselja i stanovništvo
     RH 1857. - 2001.

   Subnacionalne statistike

  Registar poslovnih subjekata

  Sektorska klasifikacija

Obrasci


  Statistički obrasci

Važne Informacije


  Zanimljivosti

  Kutak za medije

  Hrvatski statistički sustav

  Statistički savjet RH

  Nacionalni računi

  Kvaliteta

  Intrastat

  Institucionalna suradnja

  Klasifikacije i standardi

  O nama

  Kontakt

  Zapošljavanje u DZS-u

  Tehničke informacije

Linkovi


  Svjetske statistike

  Organizacije i institucije

  Hrvatsko statističko društvo

  Obrazac za korisničke zahtjeve

  ESS – Europski stat. sustav

  UNdata

  Područne jedinice DZS-a

Hrvatski statistički sustav


SUSTAV SLUŽBENE STATISTIKE REPUBLIKE HRVATSKE

Sustav službene statistike Republike Hrvatske uređen je Zakonom o službenoj statistici („Narodne novine“, broj 25/20).
 
Poslove službene statistike Republike Hrvatske obavljaju Državni zavod za statistiku i druga tijela koja su Zakonom o službenoj statistici i Programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske ovlaštena za obavljanje poslova službene statistike (nositelji službene statistike).
 
Zakonom o službenoj statistici nositeljima službene statistike određeni su Državni zavod za statistiku kao središnje tijelo, te Hrvatska narodna banka.
 
Programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. – 2020. nositeljima službene statistike određeni su Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo financija i Ministarstvo poljoprivrede.

 
HRVATSKI STATISTIČKI SUSTAV

(nositelji službene statistike u RH)

 

U skladu sa Zakonom o službenoj statistici, Državni zavod za statistiku glavni je nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike i glavni predstavnik nacionalnoga statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnima za statistiku.
 
Strateški ciljevi sustava službene statistike definirani su Strategijom razvitka službene statistike Republike Hrvatske koja se donosi za desetogodišnje razdoblje.
 
Radi realizacije strateških ciljeva sustava službene statistike donosi se Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za razdoblje koje je istovjetno razdoblju utvrđenom Europskim statističkim programom Europske unije. Krajem listopada 2017. donesena je Uredba (EU) 2017/1951 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 99/2013 o europskome statističkom programu od 2013. do 2017. njegovim produljenjem do 2020. (SL L 284, 31. 10. 2017.). Program statističkih aktivnosti RH 2018. – 2020. obuhvaća prioritetna područja i aktivnosti koje hrvatski statistički sustav treba obuhvatiti u razdoblju na koje se Program odnosi, pregled razvojnih ciljeva službene statistike po područjima, glavne rezultate koje treba proizvesti i diseminirati, odgovorne nositelje službene statistike te osnovnu namjenu i glavne korisnike statističkih podataka.
 
Radi izvršenja Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za svaku godinu na koju se Program odnosi donosi se Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.
 
U cilju osiguranja utjecaja korisnika, znanosti i šire javnosti na aktivnosti službene statistike osnovan je Statistički savjet Republike Hrvatske kao savjetodavno i stručno tijelo za strateška pitanja službene statistike Republike Hrvatske.