Publikacije


  Prvi rezultati

  Prema statističkim područjima

  Prema Kalendaru objavljivanja

  Prema Programu publiciranja

  Sve publikacije

Popisi


  Popis stanovništva 2011.

  Probni popis stanovništva 2009.

  Popis stanovništva 2001.

  Popis poljoprivrede 2003.

  Popis poljoprivrede 2020.

Baze podataka


  PC AXIS baze podataka
   Poljoprivreda, lov, šumarstvo
     i ribarstvo

   Industrija
   Robna razmjena s
     inozemstvom

   Trgovina na malo
   Turizam
   Transport i komunikacije
   Okoliš
   Zaposlenost i plaće
   Cijene
   Osobna potrošnja i pokazatelji
     siromaštva

   Strukturne poslovne statistike
   Pravosuđe
   Stanovništvo
   Popis stanovništva 2011.
   Popis poljoprivrede 2003.
   Popis poljoprivrede 2020.
   Naselja i stanovništvo
     RH 1857. - 2001.

   Subnacionalne statistike

  Registar poslovnih subjekata

  Sektorska klasifikacija

Obrasci


  Statistički obrasci

Važne Informacije


  Zanimljivosti

  Kutak za medije

  Hrvatski statistički sustav

  Statistički savjet RH

  Nacionalni računi

  Kvaliteta

  Intrastat

  Institucionalna suradnja

  Klasifikacije i standardi

  O nama

  Kontakt

  Zapošljavanje u DZS-u

  Tehničke informacije

Linkovi


  Svjetske statistike

  Organizacije i institucije

  Hrvatsko statističko društvo

  Obrazac za korisničke zahtjeve

  ESS – Europski stat. sustav

  UNdata

  Područne jedinice DZS-a

O nama         


REPUBLIKA HRVATSKA - DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Državni zavod za statistiku je glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske i glavni predstavnik nacionalnoga statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnim za statistiku.

Državni zavod za statistiku je državna upravna organizacija koja samostalno obavlja svoje poslove u skladu s odredbama Zakona o službenoj statistici („Narodne novine“, broj 25/20), a redovita statistička istraživanja provodi na temelju Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. - 2020. (Narodne novine, br. 31/2018) i Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske u kojima su određene sve institucije koje zajedno s Državnim zavodom za statistiku čine sustav službene statistike RH.

 

MISIJA

 

VIZIJA

 

HRVATSKI STATISTIČKI SUSTAV

Poslove službene statistike Republike Hrvatske obavljaju Državni zavod za statistiku i druga tijela koja su Zakonom o službenoj statistici i Programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske ovlaštena za obavljanje poslova službene statistike (nositelji službene statistike).

 

EUROPSKI STATISTIČKI SUSTAV

 

OPĆI PODACI

 

PRIKUPLJANJE PODATAKA ZA STATISTIČKE SVRHE

 

POVJERLJIVI PODACI ZA ZNANSTVENE SVRHE

 

PRAVNI PROPISI

 

INFORMACIJSKA SIGURNOST

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

 

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

 

UNUTARNJE USTROJSTVO

 

STRATEŠKI I PROGRAMSKI DOKUMENTI

 

OSTALI DOKUMENTI

 

FINANCIJSKI PLANOVI I IZVJEŠĆA

 

JAVNA NABAVA

 

ZAPOŠLJAVANJE U DZS