Publikacije


  Prvi rezultati

  Prema statističkim područjima

  Prema Kalendaru objavljivanja

  Prema Programu publiciranja

  Sve publikacije

Popisi


  Popis stanovništva 2011.

  Probni popis stanovništva 2009.

  Popis stanovništva 2001.

  Popis poljoprivrede 2003.

  Popis poljoprivrede 2020.

Baze podataka


  PC AXIS baze podataka
   Poljoprivreda, lov, šumarstvo
     i ribarstvo

   Industrija
   Robna razmjena s
     inozemstvom

   Trgovina na malo
   Turizam
   Transport i komunikacije
   Okoliš
   Zaposlenost i plaće
   Cijene
   Osobna potrošnja i pokazatelji
     siromaštva

   Strukturne poslovne statistike
   Pravosuđe
   Stanovništvo
   Popis stanovništva 2011.
   Popis poljoprivrede 2003.
   Popis poljoprivrede 2020.
   Naselja i stanovništvo
     RH 1857. - 2001.

   Subnacionalne statistike

  Registar poslovnih subjekata

  Sektorska klasifikacija

Obrasci


  Statistički obrasci

Važne Informacije


  Zanimljivosti

  Kutak za medije

  Hrvatski statistički sustav

  Statistički savjet RH

  Nacionalni računi

  Kvaliteta

  Intrastat

  Institucionalna suradnja

  Klasifikacije i standardi

  O nama

  Kontakt

  Zapošljavanje u DZS-u

  Tehničke informacije

Linkovi


  Svjetske statistike

  Organizacije i institucije

  Hrvatsko statističko društvo

  Obrazac za korisničke zahtjeve

  ESS – Europski stat. sustav

  UNdata

  Područne jedinice DZS-a

Obrasci Državnog zavoda za statistiku


Na temelju zaključka Vlade RH pripremljeni su svi statistički obrasci pomoću kojih Državni zavod za statistiku, u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13 ─ pročišćeni tekst), Programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013. – 2017. (NN, br. 69/13) i godišnjim provedbenim planovima, prikuplja podatke za statistička istraživanja od svih vrsta izvještajnih jedinica u koje su uključeni i građani.

Napomena:
Statistički obrasci koji se koriste u tom postupku različitih su informatičko-metodoloških oblika i sadržaja, a izvještajne jedinice nisu dužne same pribavljati obrasce, nego im iste dostavlja Državni zavod za statistiku. Stoga se u elektroničkom obliku objavljuju samo u informativne svrhe, a zbog tehnologije obrade podataka izvještajne jedinice smiju koristiti isključivo obrasce dobivene od Državnog zavoda za statistiku.

Izuzetak od ovoga odnosi se na obrasce RPS-1 i RPS-2, a koji se mogu naći u tematskoj cjelini 11. REGISTRI te ispisati i koristiti prilikom upisa u Registar poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku.
 

POPISI OBRAZACA PREMA PODRUČJIMA:
Odaberite područje

1. POLJOPRIVREDA, LOV, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
2. INDUSTRIJA, ENERGIJA I INFORMATIČKO DRUŠTVO
3. GRAĐEVINARSTVO
4. TRGOVINA, ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
5. TRANSPORT I KOMUNIKACIJE
6. OKOLIŠ
7. STANOVNIŠTVO
8. OBRAZOVANJE, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, KULTURA I SOCIJALNA SKRB
9. ZAPOSLENOST I PLAĆE
10. PRAVOSUĐE
11. REGISTRI
12. NACIONALNI RAČUNI
13. CIJENE
14. OSOBNA POTROŠNJA