Sadržaj

  Politika kvalitete

  Deklaracija o kvaliteti
   Europskoga statističkog
   sustava

  Kodeks prakse europske
   statistike

  Zajednički okvir kvalitete
   Europskoga statističkog
   sustava

  Stručna ocjena usklađenosti
   s kodeksom prakse europske
   statistike 2015.

  Sustav upravljanja kvalitetom

  Izvještavanje o kvaliteti

  Istraživanje o zadovoljstvu
   korisnika

  Generički model statističkog
   poslovnog procesa

  Pojmovnik i kratice

 

KvalitetaKodeks prakse europske statistike - revidirano izdanje 2017.
 
Kodeks prakse europske statistike prvi je put usvojio Odbor za statistički program (SPC) 2005. Kodeks je revidirao Odbor za europski statistički sustav (ESSC) u 2011. i 2017. godini; ESSC je potvrdio posljednju reviziju 16. studenoga 2017. Revidirani kodeks ima 16 načela koja se tiču institucionalnog okruženja, statističkih procesa i statističkih rezultata. Kodeks ima za cilj osigurati da su statistike proizvedene unutar Europskog statističkog sustava (ESS) relevantne, pravodobne i točne te da su u skladu s načelima profesionalne neovisnosti, nepristranosti i objektivnosti. Skup pokazatelja najbolje prakse i standarda za svako načelo pruža smjernice i referencu za ocjenu primjene Kodeksa.

 

Kodeks prakse europske statistike