Sadržaj

  Politika kvalitete

  Deklaracija o kvaliteti
   Europskoga statističkog
   sustava

  Kodeks prakse europske
   statistike

  Zajednički okvir kvalitete
   Europskoga statističkog
   sustava

  Stručna ocjena usklađenosti
   s kodeksom prakse europske
   statistike 2015.

  Sustav upravljanja kvalitetom

  Izvještavanje o kvaliteti

  Istraživanje o zadovoljstvu
   korisnika

  Generički model statističkog
   poslovnog procesa

  Pojmovnik i kratice

 

Kvaliteta 

 

 

Uzimajući u obzir sve odrednice kvalitete u statistici, Državni zavod za statistiku odlučio je primijeniti prilagođeni model GSBPM jer iscrpno opisuje i definira skup poslovnih procesa potrebnih za izradu službene statistike. Navedeni model pruža standardni okvir i jedinstvenu terminologiju kojima se omogućuje modernizacija statističkih proizvodnih procesa te razmjena metoda i komponenata. Također se primjenjuje za integraciju podataka i standardizaciju metapodataka, kao predložak za procesne dokumentacije, za usklađivanje statističkih računalnih infrastruktura, za osiguranje okvira za procjenu procesa kvalitete te daljnja poboljšanja.

 

Na temelju strukture GSBPM modela DZS je proveo analizu mogućnosti njegove primjene u hrvatskome statističkom sustavu te se na temelju analiza pripremio prilagođeni model. Prilagođeni model GSBPM primijenjen je kao temelj za stvaranje standardnog predloška za pripremu dokumentacije o statističkim istraživanjima.

 

Predložak se koristi za opisivanje i dokumentiranje svakoga statističkog istraživanja na standardiziran i usklađen način. Isto tako, dopunit će standardne izvještaje o kvaliteti pri određivanju razine kvalitete. GSBPM je kao model osmišljen neovisno o izvoru podataka te prilagođen potrebama hrvatskoga statističkog sustava, tako da se može koristiti za opis i procjenu kvalitete procesa na temelju anketa, popisa stanovništva, administrativnih evidencija i ostalih nestatističkih ili kombiniranih izvora podataka.

 

Opis statističkih procesa prema generičkom modelu

Predložak za opis statističkih procesa prema generičkom modelu