Sadržaj

  Politika kvalitete

  Deklaracija o kvaliteti
   Europskoga statističkog
   sustava

  Kodeks prakse europske
   statistike

  Zajednički okvir kvalitete
   Europskoga statističkog
   sustava

  Stručna ocjena usklađenosti
   s kodeksom prakse europske
   statistike 2015.

  Sustav upravljanja kvalitetom

  Izvještavanje o kvaliteti

  Istraživanje o zadovoljstvu
   korisnika

  Generički model statističkog
   poslovnog procesa

  Pojmovnik i kratice

 

KvalitetaZajednički okvir kvalitete Europskoga statističkog sustava

 

Cilj i ciljana skupina ESS QAF-a

 

Organizacija i razvoj ESS QAF-a

 

Budući razvoj ESS QAF-a

 

Zajednički okvir kvalitete Europskoga statističkog sustava