Sadržaj

  Politika kvalitete

  Deklaracija o kvaliteti
   Europskoga statističkog
   sustava

  Kodeks prakse europske
   statistike

  Zajednički okvir kvalitete
   Europskoga statističkog
   sustava

  Stručna ocjena usklađenosti
   s kodeksom prakse europske
   statistike 2015.

  Sustav upravljanja kvalitetom

  Izvještavanje o kvaliteti

  Istraživanje o zadovoljstvu
   korisnika

  Generički model statističkog
   poslovnog procesa

  Pojmovnik i kratice

 

Kvaliteta 

Description: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqouZIEdrxeVhp5zYo_WSvwM5udhNH9Lh3-YjOK7QV8bn5FgDluw

Državni zavod za statistiku redovito dostavlja izvještaje o kvaliteti prema predlošcima koje za svako područje statistike propisuje odgovarajuća organizacijska jedinica Eurostata. Trenutačno je u postupku razvoj standardnog predloška koji će se temeljiti na strukturama ESMS i ESQRS. Kako bi se proizveli cjeloviti izvještaji o kvaliteti, uzimajući u obzir sve pokazatelje kvalitete, Državni zavod za statistiku pripremio je Priručnik za izračun pokazatelja kvalitete.

 

Uloga izvješćivanja o kvaliteti bit će dodatno naglašena u nadolazećem razdoblju kako bi se korisnicima statističkih podataka osigurao pristup odgovarajućim metapodacima koji opisuju kvalitetu statističkih rezultata radi ispravnog tumačenja i korištenja tih rezultata. Nadalje, Državni zavod za statistiku kao proizvođač statističkih podataka izvješćivanjem o kvaliteti statističkih istraživanja javnosti će staviti na raspolaganje informacije o primjeni visokih standarda kvalitete na svim razinama statističkih procesa. U tome će umnogome pomoći izrađena baza kvalitete koja sadržava podatke za izvješćivanje prema strukturi ESMS ili ESQRS, odnosno izvještaji o kvaliteti koji će biti dostupni na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

 

Priručnik za izvještaje o kvaliteti i metapodacima Europskoga statističkog sustava

Predložak za izvještavanje o kvaliteti

Priručnik za izračun pokazatelja kvalitete

Izvještaji o kvaliteti prema statističkim područjima