Sadržaj

  Politika kvalitete

  Deklaracija o kvaliteti
   Europskoga statističkog
   sustava

  Kodeks prakse europske
   statistike

  Zajednički okvir kvalitete
   Europskoga statističkog
   sustava

  Stručna ocjena usklađenosti
   s kodeksom prakse europske
   statistike 2015.

  Sustav upravljanja kvalitetom

  Izvještavanje o kvaliteti

  Istraživanje o zadovoljstvu
   korisnika

  Generički model statističkog
   poslovnog procesa

  Pojmovnik i kratice

 

KvalitetaRadi uspostavljanja sveobuhvatnog sustava kvalitete Državni zavod za statistiku primjenjuje model Potpunog upravljanja kvalitetom, koji u sebi sadržava i Kodeks prakse europske statistike. Taj model nudi mogućnosti stalnog poboljšanja za svaki poslovni proces. Usmjeren je ne samo na proizvode i usluge nego i na korisnike te njihovo zadovoljstvo, aktivno sudjelovanje zaposlenika, dugoročni poslovni uspjeh i društvenu korist. Komunikacija je prepoznata kao ključan element svih statističkih procesa koji utječu na uspješno poslovanje.

 

Priručnik za potpuno upravljanje kvalitetom u Državnom zavodu za statistiku