Sadržaj

  Politika kvalitete

  Deklaracija o kvaliteti
   Europskoga statističkog
   sustava

  Kodeks prakse europske
   statistike

  Zajednički okvir kvalitete
   Europskoga statističkog
   sustava

  Stručna ocjena usklađenosti
   s kodeksom prakse europske
   statistike 2015.

  Sustav upravljanja kvalitetom

  Izvještavanje o kvaliteti

  Istraživanje o zadovoljstvu
   korisnika

  Generički model statističkog
   poslovnog procesa

  Pojmovnik i kratice

 

Kvaliteta 

Kvaliteta statističkih procesa, krajnjih rezultata odnosno proizvoda te pružanja usluga najbolje se može ocijeniti ispitivanjem zadovoljstva korisnika statističkim sustavom. S obzirom na stalne promjene na tržištu, svaki poslovni subjekt treba razviti proces istraživanja zadovoljstva korisnika na temelju svojih posebnosti. Iz tog su razloga za potrebe određivanja kvalitete statističkih procesa, krajnjih rezultata odnosno proizvoda te pružanja usluga pripremljeni standardi koji osiguravaju kvalitetne statističke podatke nužne za uspješno vođenje gospodarske politike.

 

Prvo istraživanje o zadovoljstvu korisnika Državnog zavoda za statistiku provedeno je 2013. Rezultati tog istraživanja izrazito su važni za buduće planiranje aktivnosti te se smatraju ključnim izvorom informacija o stajalištima, željama, potrebama i očekivanjima korisnika te teškoćama s kojima se suočavaju.

 

Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2015.