Sadržaj

  Politika kvalitete

  Deklaracija o kvaliteti
   Europskoga statističkog
   sustava

  Kodeks prakse europske
   statistike

  Zajednički okvir kvalitete
   Europskoga statističkog
   sustava

  Stručna ocjena usklađenosti
   s kodeksom prakse europske
   statistike 2015.

  Sustav upravljanja kvalitetom

  Izvještavanje o kvaliteti

  Istraživanje o zadovoljstvu
   korisnika

  Generički model statističkog
   poslovnog procesa

  Pojmovnik i kratice

 

KvalitetaPOJMOVNIK 

Budući da je dogovorena i opće prihvaćena terminologija jedan od osnovnih uvjeta za efikasno upravljanje kvalitetom te daljnji razvoj, sastavljen je pojmovnik termina iz područja kvalitete koji sadrži 293 termina iz područja upravljanja statističkom kvalitetom. Za svaki engleski termin dan je prijevod istog na hrvatski uz kratko objašnjenje značenja svakog, također na hrvatskom i engleskom jeziku.

 

Pojmovnik 

 

 

  

KRATICE

ESMS      Euro SDMX Metadata Structure

 

ESQRS    ESS Standard for Quality Reports Structure

 

GSBPM   Generic Business Process Model

  

ESMS se temelji na Euro SDMX metapodatkovnoj strukturi (ESMS). Cilj mu je dokumentirati metodologije, kvalitetu i statističke proizvodne procese u cjelini.

 ESS standard za kvalitetu Izvješća strukture (ESQRS) sadržava opis i prikaz statističkih pojmova metapodataka koji će se koristiti za pružanje detaljnih informacija za procjenu kvalitete podataka.